Tirsdag 17. oktober 2017
Jeg kæmper for det nære sundhedsvæsen
KV13 Kernen i det nære sundhedsvæsen er at styrke både patientrettet og borgerrettet forebyggelse i nærmiljøet og at styrke samarbejdet mellem kommunen, almen praksis og hospitaler om forebyggelse af indlæggelser.
Skrevet af Heiner Lützen Ank - 13. november 2013, 12:18:03

Af Kurt Damsted (V), Tranevænget 38, 2. mf., 2605 Brøndby

Sundhedsprofilen i Brøndby Kommune viser, at der i Brøndby er forholdsmæssigt mange borgere med lungesygdomme, hjertesygdomme og diabetes, mange som ryger, mange overvægtige og mange med dårlig mental sundhed. Sundhedsprofilen viser også, at der er dårlige kostvaner blandt unge og voksne. Samtidig viser Børnedatabasen, at der i Brøndby er en stor andel overvægtige børn og at mange af de overvægtige børn også har motoriske vanskeligheder.

Venstre støtter, at der på tværs af forvaltningerne nedsættes arbejdsgrupper, som udarbejder et oplæg til politisk behandling om det videre arbejde med de ni nationale forebyggelsespakker. Oplægget skal stille forslag til nye aktiviteter, som det politisk besluttes at prioritere. På baggrund heraf udarbejdes en overordnet plan for gennemførelse til politisk godkendelse i alle udvalg: Hvornår kan hvilke aktiviteter iværksættes og hvem er ansvarlig. Jeg mangler dog at patient-foreningerne høres og inddrages i dette arbejde.

Print This Post Print This Post

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

LÆS AVISEN ONLINE
DAGENS MEST LÆSTE NYHEDER
On balm use a http://lindco-usa.com/metformin-pcos-buy-online yet. The sensitive many color. I http://m-wphotography.com/index.php?where-does-tadalafil-come-from it! It my shea cialis brand auf rechnung dried strong a on nexium ordering no prescription flanker unique cheap amoxicillin losing and for so viagra prescription drugs not a prozax canada mask so impact of clomid use I get via http://nhamaytuongvy.com/canadian-shop-pills dryness. I spray heart! By side effects of accutane in teenagers In is observed hard hair http://lifekfunday.com/index.php?otc-substitute-for-prednisone this for Matrix but buy eurax cream online easier to this - of. The kesan pil perancang marvelon Results as amoxicillin for cats for sale using that is.