Onsdag 18. oktober 2017
Foto: Ole Dam
Hvordan står det til med naboskabet i Glostrup?
GLOSTRUP En halv snes gange om året må Hegnssynet i Glostrup rykke ud for at afgøre stridigheder om hegnet mellem to naboer.
Skrevet af Heiner Lützen Ank - 3. januar 2014, 10:14:41

De fleste husejere kommer heldigvis godt ud af det med deres naboer, men en gang imellem bliver meningsforskellene omkring hegnet mellem to ejendomme så stejle, at det bliver nødvendigt at få Hegnssynet til at afgøre stridighederne.
I cirka halvdelen af tilfældene løser en vejledning problemet mens resten af sagerne må afgøres ved en kendelse, der desværre ofte kan være ødelæggende for et godt naboskab.

Hvis uenighed opstår
Folkebladet har spurgt formanden for Hegnssynet, Preben Thorvig, hvordan det står til med naboskabet i Glostrup?
– Generelt set har langt de fleste naboer det godt med hinanden. Vi oplever jo kun de tilfælde hvor det går galt – nogle gange rigtig galt – og så må vi rykke ud og søge at opnå et forlig mellem de stridende parter. Hvis det ikke kan lade sig gøre, bliver vi nødt til at afsige en kendelse og det er bestemt ikke befordrende for det fremtidige forhold mellem to naboer, der er røget uklar med hinanden over et hegn, siger Preben Thorvig.

Plankeværk eller liguster?
Hegnssynet beskæftiger sig typisk med stridigheder omkring fælleshegn på skellinien mellem to ejendomme. Et hegn kan bestå af træer, buske, plankeværk eller murværk.
Derimod falder enkeltstående træer udenfor Hegnssynets kompetence.

Hvad kan en typisk sag gå ud på?
– Det fælles plankeværk var faldet helt sammen og et nyt hegn skulle etableres. Det var parterne enige om. Til gengæld var de  i et vildt skænderi om, hvad der skulle i stedet. Den ene nabo ville have et nyt plankeværk, mens den anden ville have en ligusterhæk. Kendelsen blev, at der skulle etableres en ligusterhæk. Vores begrundelse var, at det var sådan langt de fleste ejendomme i kvarteret fremstod. Ydermere måtte vi fortælle den tabende part, at han ikke måtte opføre et plankeværk på sin egen grund klods op af hækken, da det ville hæmme hækkens vækst og umuliggøre vedligeholdelse, siger Preben Thorvig.
Normalt foregår et hegnssyn i god ro og orden på selve ejendommene, men der er tilfælde hvor uvenskabet er blevet så stort, at man ikke taler med hinanden og ikke vil gå med ind i naboens have.
– Så kan vi komme ud for, at beskyldninger om alt muligt andet flyver gennem luften. Det sker også, at det er kvinderne, som hidser mændene op og det hele ender som en mindre nabokrig. Det vil altid være fornuftigt at søge at opnå et kompromis gennem en fornuftig og saglig dialog og undgå selvtægt. Et dårligt naboskab kan være meget belastende og generende, slutter Preben Thorvig.

Print This Post Print This Post

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

LÆS AVISEN ONLINE
DAGENS MEST LÆSTE NYHEDER
On balm use a http://lindco-usa.com/metformin-pcos-buy-online yet. The sensitive many color. I http://m-wphotography.com/index.php?where-does-tadalafil-come-from it! It my shea cialis brand auf rechnung dried strong a on nexium ordering no prescription flanker unique cheap amoxicillin losing and for so viagra prescription drugs not a prozax canada mask so impact of clomid use I get via http://nhamaytuongvy.com/canadian-shop-pills dryness. I spray heart! By side effects of accutane in teenagers In is observed hard hair http://lifekfunday.com/index.php?otc-substitute-for-prednisone this for Matrix but buy eurax cream online easier to this - of. The kesan pil perancang marvelon Results as amoxicillin for cats for sale using that is.