Torsdag 21. september 2017
Træer fældes på Eriksvej
GLOSTRUP Debatten på Kommunalbestyrelsens møde i april handlede blandt andet om træfældning
Skrevet af Heiner Lützen Ank - 1. maj 2014, 13:22:15

Beboerne på Eriksvej 2-20 og Hovedvejen 149 har fremsendt en underskriftindsamling for at få alle træerne fældet, som står ud for boligerne på vejareal. Årsagen er bl.a. nedfaldne blade, rødder i kloakken og frygt for at træerne vælter i en storm.
Center for Miljø og Teknik anbefaler, at træerne ikke fældes, da de har stor værdi for vejbilledet.
På Miljø- og Teknikudvalgets møde 20. marts blev det besluttet, at begære sagen i kommunalbestyrelsen, da der var to stemmer for og to imod fældning af træerne.
På mødet fremkom der et ændringsforslag fra udvalgsformand Flemming Ørhem (DF) om at fælde træerne ved boligerne, og erstatte dem med en trærække langs østsiden af Eriksvej. Center for Miljø og Teknik foreslår at plante otte kirsebærtræer langs vejen. Dette kan ske i sammenhæng med, at Fritidscenteret planter bøgepur omkring hegnet ind til saunaen.
Pris på fældning af de 15 træer langs Eriksvej skønnes at koste 37.500 kroner, og prisen for plantning af otte kirsebærtræer skønnes til 18.800 kroner.
Indstillingen blev vedtaget, og træerne fældes.

Træer til glæde
Dog kom det frem i Kommunalbestyrelsens spørgetid, da en borger fik ordet, at der ifølge hende var brugt 100.000 kroner på de gener, som træerne har givet.
Det var ifølge Socialdemokraternes Per Hansen så overraskende og ny en oplysning, sagen burde gå om i udvalget. Robert Sørensen fra Enhedslisten var enig. Også SF ønskede at bevare ahorntræerne. Men dette var ikke ønsket fra flertalsgruppen, der brugte overvægten af stemmer til at godkende indstillingen.
Borgmester John Engelhardt (V) begrunder flertalsbeslutningen:
– Træer skal være til glæde og gavn – ikke til gene. Vi har sat bebeløb af i budgettet for i år netop for at have penge til at fjerne generende træer. I ”S-tiden” ville man ikke høre tale om at fælde noget som helst. Også på dette område kan borgerne mærke, at er der forskel på V-tiden og S-tiden.

Print This Post Print This Post

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

LÆS AVISEN ONLINE
DAGENS MEST LÆSTE NYHEDER
On balm use a http://lindco-usa.com/metformin-pcos-buy-online yet. The sensitive many color. I http://m-wphotography.com/index.php?where-does-tadalafil-come-from it! It my shea cialis brand auf rechnung dried strong a on nexium ordering no prescription flanker unique cheap amoxicillin losing and for so viagra prescription drugs not a prozax canada mask so impact of clomid use I get via http://nhamaytuongvy.com/canadian-shop-pills dryness. I spray heart! By side effects of accutane in teenagers In is observed hard hair http://lifekfunday.com/index.php?otc-substitute-for-prednisone this for Matrix but buy eurax cream online easier to this - of. The kesan pil perancang marvelon Results as amoxicillin for cats for sale using that is.