Søndag 20. august 2017
Over 300 flere skolebørn i Glostrup anno 2026
GLOSTRUP En ny befolkningsprognose for Glostrup giver et kig ind i krystalkuglen, når det kommer til antallet af blandt andet ældre, skolebørn og meget andet demografi
Skrevet af Heiner Lützen Ank - 11. juni 2014, 15:07:30

Prognosen skulle med en horisont på 13 år dækker Glostrup Kommunes behov for befolkningsstatistik til planlægning, medmindre væsentlige ændringer måtte vise sig ved opfølgningen i de kommende år.
Prognosens pålidelighed afhænger naturligvis af gyldigheden af de forudsætninger, der ligger til grund for prognoseudarbejdelsen. En række forhold vil til stadighed ændrer sig, såsom fødselshyppighed, dødelighed, til- og fraflytningsmønster, boligbyggeri og meget andet.
Kommunalbestyrelsen blev orienteret ved aprilmødet om befolkningsprognosen for Glostrup, der bland andet peger på, at der i 2026 vil være 2.979 skolebørn fra seks til 16 år i Glostrup alene. Glostrup Skole er allerede Danmarks største i 2014 med i alt 2.627 børn ifølge befolkningsprognosen. Prognosen peger også på, at behov og kapaciteten matcher hinanden. Det gælder også for ældreområdet, hvor befolkningsprognosen peger, at der i 2026 er 9.311 personer i aldersgruppe 50 til 99 år, hvor der i dag blot er 8.049. Af de ældre vil 177 have behov for en ældreegnet bolig, hvor behovet i dag kun er 162 ifølge prognosen.
Antallet af borgere med behov for plejehjemspladser og plejeboliger med udvidet plejebehov er i 2026 på 224, hvor det ifølge prognosen i dag er 207.
Folk i arbejde
De erhvervsaktive aldersgrupper 25-39 år samt 40-64 år forventes begge at stige i prognoseperioden med henholdsvis 14,7 procent og 16,9 procent.
Antallet af 25-39 årige forventes at stige fra 4.349 personer i 2014 til 5.122 personer i 2022, hvorefter antallet falder til 4.987 personer i 2026. I 2014 er der 7.233 personer i alderen 40-64 år, mens der i 2026 forventes 8.457 personer
– Vi glæder os især over udviklingen af tilflyttere bestående af borgere i den erhvervsaktive alder, siger borgmester John Engelhardt på det månedlige pressemøde med Folkebladet.

Print This Post Print This Post

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

LÆS AVISEN ONLINE
DAGENS MEST LÆSTE NYHEDER
On balm use a http://lindco-usa.com/metformin-pcos-buy-online yet. The sensitive many color. I http://m-wphotography.com/index.php?where-does-tadalafil-come-from it! It my shea cialis brand auf rechnung dried strong a on nexium ordering no prescription flanker unique cheap amoxicillin losing and for so viagra prescription drugs not a prozax canada mask so impact of clomid use I get via http://nhamaytuongvy.com/canadian-shop-pills dryness. I spray heart! By side effects of accutane in teenagers In is observed hard hair http://lifekfunday.com/index.php?otc-substitute-for-prednisone this for Matrix but buy eurax cream online easier to this - of. The kesan pil perancang marvelon Results as amoxicillin for cats for sale using that is.