Freddie Rose: Ny ledelsesstruktur gør Glostrup Skole bedre
GLOSTRUP. Ny struktur for ledelsen på Glostrup Skole vil løse en del af de problemer, som Glostrup Skole har haft de seneste år, mener Freddie Rose. Lærerformanden er ikke helt enig

Det lyder måske bare som et par streger på et stykke papir og en lidt ændret titel, men det kan få stor betydning for Glostrup Skole.
På januarmødet i Kommunalbestyrelsen blev det enstemmigt vedtaget at ændre ledelsesstrukturen på Glostrup Skole.
Lederne af de fire afdelinger bliver nu en del af det øverste ledelseslag, der også får en økonomileder. Dermed kommer det øverste ledelseslag til at bestå af otte personer, der bliver kaldt for lederforum.
Det vil gøre vejen fra medarbejderne til den øverste ledelse kortere, mener Freddie Rose (S).
– Der var for langt fra den øverste ledelse til den enkelte lærer. Den ledelsesform gik det helt galt for, da folkeskolereformen kom. Lærerne havde en lidt fjern ledelse, som ikke kunne håndtere de problemer, der opstod ude på lærerværelserne. Vi fik smadret en hel masse ting. Lærerne og lederne flygtede, det var rigtig ulykkeligt, siger han.
Lene Jensen, Formand for Glostrup Lærerforening, mener ikke, at det var ledelsesstrukturen, der har fået en stor andel lærere til at forlade Glostrup Skole.
– Jeg er ikke enig i, at det er ledelsesstrukturen, der er årsag til lærerflugten. Der er mange forskellige årsager hertil, og op til sommerferien analyserede vi grunde til at lærerne søgte andre steder hen. I denne analyse var ledelsesstrukturen ikke et gennemgående tema, siger hun.
Den holdning deler Birgit Henriksen, formand for Skolelederforeningen i Glostrup.
– Det er ikke min opfattelse, at det er ledelsesstrukturen, der er skyld i lærerflugten. Den har været en medvirkende årsag til lederflugten, siger hun.
Hun er dog enig i, at den tidligere ledelse havde problemer.
– Problemet i den gamle var, at der var for langt mellem øverste ledelse og afdelingerne. Der var risiko for meget tabt kommunikation. Som lokale ledelser skulle vi føre beslutninger ud i livet, som vi ikke havde kendskab nok til, som ikke var tilpasset de lokale virkeligheder, siger hun.

Ny ledelse er lokal
Freddie Rose understreger, at det netop vedtagne forslag er stort set enslydende med et forslag stillet af Socialdemokratiet i forbindelse med oprettelse af Glostrup Skole.
Nu bliver det hele bedre på Glostrup Skole, forventer han.
– Lærerne vil føle, at de har lettere ved at blive hørt. Det betyder også, at hvis der opstår et problem, så vil man være i stand til hurtigere at tackle problemet. Man kan tage problemerne i opløbet, siger han.
Lene Jensen har også positive forventninger til den nye ledelse.
– Problemet med den hidtidige struktur var, at den var meget topstyret og at alle beslutninger blev truffet i den øverste ledelse (=strategisk ledelse). Det gav et meget lille lokalt råderum for lederne, men også en meget lille indflydelse fra medarbejderne. Med en ny ledelsesstruktur håber vi at der igen kommer et lokalt ansvar og mulighed for medindflydelse for lærerne, så beslutninger træffes tæt på dagligdagen, siger hun.

Stadig skoleleder
Den øverste leder af Glostrup Skole skal også i fremtiden have titlen skoleleder. Den eksterne rekrutteringspartner, som Glostrup Kommune har hyret til at hjælpe med at ansætte en ny leder, havde ellers foreslået at ændre titlen til for eksempel distriktsskoleleder. Den titel mener Freddie Rose ikke er passende.
– Glostrup har én skole med én leder. Den naturlige titel er skoleleder. Vi har fire distriktsskoler / afdelingsskoler. Bruger man titlen distriktsskoleleder må dette pr. definition være en af de fire ledere af distriktsskolerne. Altså misvisende, mener jeg. Desuden er distriktsskoleleder også ret gumpetungt i daglig tale, siger han.
Den nye titel ville ifølge rekrutteringsfirmaet tiltrække andre kandidater til den stilling, hvor der netop har været ansøgningsfrist. Men det var kommunalbestyrelsen ikke enig i.
– Jeg har tillid til, at Glostrup Skole nok kan tiltrække en kvalificeret leder. Men det handler jo lige så meget om, at vi udvælger den rette person. Det skal være en stærk leder, der kan lytte og tage afsæt i den gode skole, vi har haft i generationer, siger Freddie Rose.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top