Fokus på opvækst i misbrugsfamilier

Ung Revers, et gratis tilbud til børn og unge, der vokser op i familier med stof- og alkoholmisbrug, og Glostrup Albertslund Produktionshøjskole laver fælles projekt om opvækst i misbrugsfamilier