Torsdag 21. september 2017
Elever fra udskolingen på Nordvangskolen i fuld gang med læring. Foto: Martin Simonsen
Fleksibel Skole i Glostrup
GLOSTRUP. Glostrup Skole arbejder i øjeblikket med to modeller, der skal styrke elevernes læring gennem en mere varieret skoledag og flere timer med kendte voksne
Skrevet af Jesper Ernst Henriksen - 5. september 2017, 08:45:37

En stor del af eleverne på Glostrup Skole vil i det nye skoleår opleve ændringer i skoledagene i forhold til sidste skoleår. Glostrup Skole afprøver nemlig to modeller, der skal være med til at skabe bedre læringsbetingelser, der både understøtter elevernes faglige udvikling samt deres trivsel og motivation. Fleksibel Skole skal give muligheder for at skabe en mere varieret skoledag og give eleverne flere timer med kendte voksne. Herudover skal det skabe bedre samarbejdsbetingelser for medarbejderne på skolen.

Bedre organisering
Glostrup Skole har igennem et halvt år arbejdet med at analysere og finde nye og bedre måder at organisere skolens dagligdag på – den fleksible skole. Som en del af arbejdet med Fleksibel Skole har Glostrup Skole haft kontakt til andre skoler, som også arbejder på at finde måder at skabe større fleksibilitet. I følge skoleleder Yasar Cakmak bliver der i skoleåret 2017/2018 afprøvet to modeller for at skabe erfaringer og viden om, hvilken model der er bedst for skolen. Afprøvningen af modellerne vil ske på Vestervang, Nordvang (udskolingen) og Skovvang. Fra skoleåret 2018/2019 forventer Yasar Cakmak, at Fleksibel Skole bliver udrullet til hele Glostrup Skole.
– Vi er meget optaget af, og arbejder hele tiden på, at skabe de bedst mulige rammer for skolens elever og medarbejdere. Det, at vi kan afprøve flere modeller på samme tid og dermed allerede om et år have viden og erfaring om, hvad der fungerer for os, og hvilke organiseringsformer, der understøtter medarbejdernes professionelle samarbejde og elevernes læring, er en kæmpe fordel og en af styrkerne ved Glostrup Skole, siger Yasar Cakmak.

Løbende evaluering
I løbet af skoleåret vil der løbende bliver evalueret på, hvordan modellerne fungerer i praksis, og der vil blive foretaget finjusteringer af modellerne undervejs. I foråret 2018 vil hele forsøget med Fleksibel Skole blive endeligt evalueret, og der vil blive besluttet, hvordan det skal organiseres for skoleåret 2018/2019.
– Jeg håber, at både vores elever og medarbejdere, der er en del af forsøget, kan mærke en positiv forskel i deres dagligdag. Den viden og de erfaringer vi får herfra, skal vi bruge til at styrke børnenes læring og trivsel samt deres faglige og sociale udvikling, siger Yasar Cakmak.

De to modeller
En model med en ugentlig faglig fordybelsesdag (afprøves på Vestervang og udskolingen på Nordvang) – dvs. eleverne har det samme fag eller fagområde hele dagen. Organiseringen af undervisningen i hele dage giver mulighed for at variere skoledagene, og det øger mulighederne for at tage på tur og skaber bedre rammer for fordybelse.

En model, hvor der lægges otte fordybelsesuger ind i løbet af skoleåret (afprøves på Skovvang) – dvs. otte uger, hvor det er muligt at arbejde på andre måder end i det faste skema. Fordybelsesugerne kan være klasseuger, men kan også være meget andet – fx en uge med faglige fordybelsesdage, holddannelse, projektarbejde, tværfagligt samarbejde, brobygning, praktik el. lejrskole.

Print This Post Print This Post

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

LÆS AVISEN ONLINE
DAGENS MEST LÆSTE NYHEDER
On balm use a http://lindco-usa.com/metformin-pcos-buy-online yet. The sensitive many color. I http://m-wphotography.com/index.php?where-does-tadalafil-come-from it! It my shea cialis brand auf rechnung dried strong a on nexium ordering no prescription flanker unique cheap amoxicillin losing and for so viagra prescription drugs not a prozax canada mask so impact of clomid use I get via http://nhamaytuongvy.com/canadian-shop-pills dryness. I spray heart! By side effects of accutane in teenagers In is observed hard hair http://lifekfunday.com/index.php?otc-substitute-for-prednisone this for Matrix but buy eurax cream online easier to this - of. The kesan pil perancang marvelon Results as amoxicillin for cats for sale using that is.