Tirsdag 25. april 2017
25. april 2017, 08:32:07
Af Ove Spindler Østervej 43 2600 Glostrup Indledningsvist kompliment til Ole Dam for indgriben i forbindelse med observation af en badegæst, der ikke vaskede sig inden vedkommende gik i svømmehallen og dermed overtræder de skiltede regler, men trist at læse, at bademesteren måtte give op i sin argumentering med gæsten. Idrætschef Allan Christensen er blandt […] Læs mere
25. april 2017, 08:31:11
Af Ib kümmel-Nielsen Stenager 85. Glostrup Tak til Ole Dam for det sobre oplæg vedrørende renligheden i svømmehallen. Jeg har selv gennem lang tid observeret lignende mangel på en ordentlig afvaskning af både voksne og børn (herunder skolebørn af alle farver). Ligeledes kan jeg nævne fra min veninde, at nøjagtig de samme forhold gør sig […] Læs mere
10. april 2017, 08:39:18
Af Kommunalbestyrelsesmedlem i Brøndby Hajg Zanazanian, 29 år (S) Det var en stor sejr for demokratiet, at stemmeprocenten i Brøndby steg med ca. seks procent ved sidste kommunalvalg. Desværre faldt valgdeltagelsen blandt de unge, og samtidigt bliver gennemsnitsalderen i kommunalbestyrelsen højere. Det var dygtige folk, der blev valgt, uanset alder, men vi har ikke råd […] Læs mere
4. april 2017, 08:22:46
Af Henrik Lund Kandidat for SF til kommunalvalget Rødkælkevej 384 2600 Glostrup I mange år har Hvissinge Kulturcenter arrangeret Skt. Hans fest på grunden bag ved SPAR-købmanden i Hvissinge. Desværre blev der ingen fest sidste år, da grunden efter et besøg af cirkus Arli var blevet meget ødelagt og uforsvarlig at færdes på. Hvissinge Kulturcenter […] Læs mere
4. april 2017, 08:14:04
Af Henrik Goth Nielsen, Stadionvej 71 1. tv., 2600 Glostrup Tænk engang, at Socialdemokratiet tillader, at Søren Enemark genopstiller til Glostrup Kommunalbestyrelse, efter at han havde misbrugt sit embede på at skaffe sig personfølsomme oplysninger omkring en person, da Socialdemokratiet mistede borgmesterstolen i 2009. Det burde ikke være tilladt at stille op til valg igen […] Læs mere
28. marts 2017, 08:47:52
Af Kim Limkilde-Welcher og Anitta Limkilde-Kjær Højstens Alle nr. 1 2605 Brøndby Kære formand for Teknik- og miljøudvalget, Vagn Kjær-Hansen. Nu har vi igennem flere år set på vores store tomme ildelugtende badebassin i vores elskede Brøndbyskov. For nogle år siden besluttede Brøndby Kommune at nedlægge en række smukke træer i skoven for at anlægge […] Læs mere
28. marts 2017, 08:44:27
Karin Jensen Hedegrænsen 60b 2605 Brøndby Vi har fået en ny buslinje, der kører i Brøndbyvester, men man har glemt at der skal være stoppesteder undervejs. Der er ingen stop fra Abildager, ad Park Allé, før man har passeret Ringvejen. Det ville være optimalt med et stop ud for nummer 345 (Force), der var oprindeligt […] Læs mere
28. marts 2017, 08:34:03
Af Ole Dam Dalvangsvej 25 Glostrup Igennem et år har Glostrup Svømmehal kørt en omfattende kampagne for at forbedre badevandets kvalitet ved at forlange, at gæsterne vasker sig med sæbe og uden badetøj før badet således, at man undgår at skulle tilsætte store mængder klor. Overordnet set er kampagnen en succes. Der er virkelig sket […] Læs mere
28. marts 2017, 08:03:54
Af Charlotte Brandt Bredager 2605 Brøndby Vi, nogle beboere, har talt om, hvorfor kommunen fra starten af, ikke har taget højde for trafikkaos i forbindelse med byggeriet og de store maskiner, som kører ind og ud ad Bredager dagligt, specielt når nu man ved, det er en skolevej, og dermed kommunens vej og ansvar. Det […] Læs mere
14. marts 2017, 08:42:49
Af Vagn Kjær-Hansen (SF), formand for Teknik- og Miljøudvalget i Brøndby Stien langs jernbanen nord for Priorparken er ikke opfundet af hensyn til den eventhal, som Brøndby Kommune er ved at lave en lokalplan for. Den har længe været ønsket af cyklister, som hidtil har været henvist til at køre gennem den smalle tunnel under […] Læs mere
14. marts 2017, 08:41:29
Af Gert Sloth Larsen Plovmarksvej 24 Brøndby Buslinie 130 kører ikke mere på Banemarksvej. Hvorfor? Der har ikke stået noget om dette tiltag, ikke engang i Folkebladet. Hvem bestemmer dette tiltag? Hele Vesterleds beboere skal nu bruge længere tid for at komme til f.eks. Glostrup Station. Det lave antal af passagerer med buslinie 130, er […] Læs mere
14. marts 2017, 08:04:25
Af Channette Jytthe Larsen Søndervangsvej 4 2600 Glostrup Som mangeårig beboer i Søndervang læser jeg med stor bekymring, at Brøndby Kommune påtænker at indrette en stor bygning i Priorparken til eventhal meget tæt på beboerblokkene i vort område. Det er efter min mening meget uheldigt for os, som bor så tæt på bygrænsen, både hvad […] Læs mere
14. marts 2017, 08:01:46
Af Jens Rathje Hallingparken 74 2660 Brøndby Strand Efter 45 år i Brøndby Kommune vil jeg gerne sige tak for al den hjælp og støtte, jeg har modtaget i årenes løb fra rådhuset. Også en stor tak til alle venner og bekendte i værestederne, caféerne og ikke mindst til personalet i hjemmeplejen/sygeplejen i Brøndby Strand. Læs mere
7. marts 2017, 08:47:24
Af Eamonn O’Carroll Park Allé 259 Jeg fik et indlæg bragt i Folkebladet den 30. marts 2015 angående det meget dårlige fortov, vi har på Park Allé mellem tankstation og Kirkebjergsalen og den modsatte side af vejen, fra det gamle Brugsen til Kirkebjerg Torv. Vi fik renoveret fortovet på nordsiden i efteråret 2015/16. Men ikke […] Læs mere
28. februar 2017, 08:40:38 | 1 kommentar
Af Tove Agergård Nykær 34,15 tv Brøndby Vi var mange, der havde en herlig oplevelse på Kilden lørdag eftermiddag. Først et forrygende foredrag med Johs. Nørregaard Frandsen om Jeppe Aakjær. Det var munter og meget spændende, og jeg er sikker på, at når vi næste gang synger Jeppe Aakjærs sange ,vil vi se på teksten […] Læs mere
28. februar 2017, 08:39:39
Af Kristian Tørning (DF), 1. suppleant til Folketinget, folketingskandidat for Brøndby, Vallensbæk og Ishøj De sidste ugers historier og debatter i Folkebladet efterlader desværre en med det indtryk, at der hersker politisk kaos i Brøndby. Brøndbys borgmester, Kent Max Magelund (S) forklarer, at Brøndby ikke mister sit ”DNA”, selvom de etniske danskerne forsvinder. Anledningen er […] Læs mere
28. februar 2017, 08:38:41
Af Youssef Idiab (S), medlem af kommunalbestyrelsen i Brøndby Sidste uge, mens jeg var på ferie i udlandet, kunne man læse det mest absurde læserbrev i Folkebladet. MF Kenneth Bert Kristensen (DF), som er meget berygtet med sine ekstremistiske holdninger, såsom at opfordre havpatrulje til at skyde på de syriske flygtninge, som driver på åbent […] Læs mere
28. februar 2017, 08:09:32
Af Henrik Lund Rødkælkevej 384 2600 Glostrup I efteråret 2016 havde jeg en mindre disputs med socialudvalgets formand Lars Thomsen i nærværende blad. I den sag fik Lars Thomsen det sidste ord med henvisning til, at min duplik ikke var lokalstof og derfor lå uden for rammerne for indlæg i Folkebladet. Dette til trods for, […] Læs mere
21. februar 2017, 09:14:45
21. februar 2017, 08:16:23
21. februar 2017, 08:12:55
21. februar 2017, 08:11:13
14. februar 2017, 08:57:33 | 2 kommentarer
Af MF Kenneth Kristensen Berth (DF) Læs mere
14. februar 2017, 08:05:15
Af Carl Friis Skovsen, Bygaden 53, 2625 Vallensbæk Læs mere
7. februar 2017, 08:14:46
Af Martin Peter Stolarczyk Jensen Christiansvej 11, 2. th 2600 Glostrup ”Sofarækken” har sans for at skabe et engagerende samlingspunkt i kommunen, senest med visning den italienske dokumentarfilm Al magt til folket? og efterfølgende livetransmission fra Christiansborg, hvor folketingspolitikere, ungdomspolitikere og andre kloge mennesker debatterede, hvordan vi passer på vores demokrati. Som en del af […] Læs mere
31. januar 2017, 08:56:48
Af Tanya Nielsen Mellemtoftevej 30 Jeg vil klage over og gøre folk opmærksom på den stærkt trafikerede Mellemtoftevej og Nørre Allé. Det er næsten umuligt for cyklister og fodgængere at passere denne vej. Jeg har ofte oplevet, at biler, lastbiler m.m kører som gale uden at orientere sig. Jeg har en dreng på 5 år, […] Læs mere
31. januar 2017, 08:56:07 | 1 kommentar
Af Henrik Rasmussen (K), borgmester i Vallensbæk Der bliver kørt alt for stærkt på Vallensbækvej. 85 procent af bilisterne kører for stærkt med cirka 10 km/t, og hver dag kører mere end 60 biler mere end 90 km/t på strækningen. Fartgrænsen er i dag 60 km/t. Den høje fart er skyld i uheld, og desuden […] Læs mere
31. januar 2017, 08:55:13
Af Kenneth Solbjerg Spidskandidat KV17, Liberal Alliance, Vallensbæk I de seneste uger har man i Folkebladet kunne læse om de planer, der barsles med for Vallensbækvej. Der lægges op til radikale ændringer, og da brugerne af Vallensbækvej er borgerne og ikke kun kommunalbestyrelsen, finder jeg det helt naturligt at borgerne inddrages i udformningen af Vallensbækvej. […] Læs mere
31. januar 2017, 08:54:05
Af MF Kenneth Kristensen Berth (DF), kommunalbestyrelsesmedlem Formanden for Teknik- og Miljøudvalget i Vallensbæk, Søren Mayntz udtaler til Folkebladet den 24. januar, at der ikke vil blive bygget på arealet syd for Vallensbækvej så længe han er formand for Teknik- og Miljøudvalget. Det er falsk tryghed, for der er ikke en eneste udvalgsformand i Vallensbæk […] Læs mere
31. januar 2017, 08:53:19
Af Gyda Kongsted Hyrdeengen 207 2625 Vallensbæk På landsplan ønsker De Konservative at nedsætte skatter og afgifter. På det kommunale plan i Vallensbæk er det stik modsatte tilfældet. I en af Økonomi- og Indenrigsministeriet netop offentliggjort kassebeholdning i de forskellige kommuner skulle Vallensbæk have en kassebeholdning ultimo 2016 på kr. 133 millioner. Men i budget […] Læs mere
31. januar 2017, 08:52:25
Af Henrik Rasmussen (K), borgmester i Vallensbæk Vallensbæk Kommunes likviditet har det godt. Forklaringen bliver desværre lidt teknisk, men i bund og grund kommer Gyda Kongsted til at sammenligne pærer og bananer. Man kan nemlig ikke sammenligne årets forventede ultimolikviditet beregnet pr. 30. september 2016 (57,5 mio.kr.) og likviditeten opgjort efter kassekreditreglen ultimo september 2016 […] Læs mere
31. januar 2017, 08:49:19
Af Else Nørgaard Kirkebakke Alle 12 2625 vallensbæk For enden af Kirkebakke Allé lavede Banedanmark sidste år det store anlægsarbejde med afsætning af areal til jernbanen. Og de eksisterende bakker blev anlagt som støjvolde for jernbanen. Alt sammen et flot stykke arbejde. Det eneste, der mangler, er støjvolde for enden af Kirkebakke Allé og over […] Læs mere
24. januar 2017, 08:52:31
HELE OMRÅDET. I sidste uge bad Folkebladet den forkerte svømmehal svare på et læserbrev Læs mere
24. januar 2017, 08:51:53
Af E. Rasmussen Mellemmarksvej 16 Brøndbyvester Læs mere
24. januar 2017, 08:00:15
Af Morten Winge, kommunaldirektør i Glostrup Kommune Læs mere
17. januar 2017, 08:57:45
Af E. Rasmussen Mellemmarksvej 16 Brøndbyvester Tænk sig, at man fra ledelsen af svømmehallen tror, man får folk til at vaske sig mere, hvis der bliver opstillet skillerum i vaskeafdelingerne. Det er i hvert fald den begrundelse, der bliver givet for den delvise lukning af vaskeafdelingerne førstkommende mandag. Det havde nok være en bedre ide […] Læs mere
17. januar 2017, 08:55:30
Af Mattias Tesfaye, medlem af folketinget (S) Flere borgere fra Brøndby Strand og Vallensbæk har skrevet til mig om de mange forsinkelser og aflysninger på S-tog linje A. Det dur selvfølgelig ikke. Vi betaler skat og billetter. Derfor skal vi selvfølgelig også kunne komme i skole og på arbejde til tiden. Jeg tager selv S-toget […] Læs mere
17. januar 2017, 08:32:14
Af Sophie Brohus, formand for Børne- og Skole udvalget, Lars Thomsen formand for Social- og Sundhedsudvalget, Piet Papageorge, formand for Vækst- og Beskæftigelsesudvalget, alle fra Venstre. Børnehaveforældre ønskede en ny daginstitution, vi bygger en ny Fuglekjær. Bestyrelsen i aktivitetscenteret ønskede mere plads, vi udvider aktivitetscenteret. Kommunes foreninger har gode ønsker, vi tilpasser multihallen ved Nordvangsskolen […] Læs mere
LÆS AVISEN ONLINE
DAGENS MEST LÆSTE NYHEDER
On balm use a http://lindco-usa.com/metformin-pcos-buy-online yet. The sensitive many color. I http://m-wphotography.com/index.php?where-does-tadalafil-come-from it! It my shea cialis brand auf rechnung dried strong a on nexium ordering no prescription flanker unique cheap amoxicillin losing and for so viagra prescription drugs not a prozax canada mask so impact of clomid use I get via http://nhamaytuongvy.com/canadian-shop-pills dryness. I spray heart! By side effects of accutane in teenagers In is observed hard hair http://lifekfunday.com/index.php?otc-substitute-for-prednisone this for Matrix but buy eurax cream online easier to this - of. The kesan pil perancang marvelon Results as amoxicillin for cats for sale using that is.