Lørdag 25. marts 2017
14. marts 2017, 08:42:49
Af Vagn Kjær-Hansen (SF), formand for Teknik- og Miljøudvalget i Brøndby Stien langs jernbanen nord for Priorparken er ikke opfundet af hensyn til den eventhal, som Brøndby Kommune er ved at lave en lokalplan for. Den har længe været ønsket af cyklister, som hidtil har været henvist til at køre gennem den smalle tunnel under […] Læs mere
14. marts 2017, 08:41:29
Af Gert Sloth Larsen Plovmarksvej 24 Brøndby Buslinie 130 kører ikke mere på Banemarksvej. Hvorfor? Der har ikke stået noget om dette tiltag, ikke engang i Folkebladet. Hvem bestemmer dette tiltag? Hele Vesterleds beboere skal nu bruge længere tid for at komme til f.eks. Glostrup Station. Det lave antal af passagerer med buslinie 130, er […] Læs mere
14. marts 2017, 08:04:25
Af Channette Jytthe Larsen Søndervangsvej 4 2600 Glostrup Som mangeårig beboer i Søndervang læser jeg med stor bekymring, at Brøndby Kommune påtænker at indrette en stor bygning i Priorparken til eventhal meget tæt på beboerblokkene i vort område. Det er efter min mening meget uheldigt for os, som bor så tæt på bygrænsen, både hvad […] Læs mere
14. marts 2017, 08:01:46
Af Jens Rathje Hallingparken 74 2660 Brøndby Strand Efter 45 år i Brøndby Kommune vil jeg gerne sige tak for al den hjælp og støtte, jeg har modtaget i årenes løb fra rådhuset. Også en stor tak til alle venner og bekendte i værestederne, caféerne og ikke mindst til personalet i hjemmeplejen/sygeplejen i Brøndby Strand. Læs mere
7. marts 2017, 08:47:24
Af Eamonn O’Carroll Park Allé 259 Jeg fik et indlæg bragt i Folkebladet den 30. marts 2015 angående det meget dårlige fortov, vi har på Park Allé mellem tankstation og Kirkebjergsalen og den modsatte side af vejen, fra det gamle Brugsen til Kirkebjerg Torv. Vi fik renoveret fortovet på nordsiden i efteråret 2015/16. Men ikke […] Læs mere
28. februar 2017, 08:40:38 | 1 kommentar
Af Tove Agergård Nykær 34,15 tv Brøndby Vi var mange, der havde en herlig oplevelse på Kilden lørdag eftermiddag. Først et forrygende foredrag med Johs. Nørregaard Frandsen om Jeppe Aakjær. Det var munter og meget spændende, og jeg er sikker på, at når vi næste gang synger Jeppe Aakjærs sange ,vil vi se på teksten […] Læs mere
28. februar 2017, 08:39:39
Af Kristian Tørning (DF), 1. suppleant til Folketinget, folketingskandidat for Brøndby, Vallensbæk og Ishøj De sidste ugers historier og debatter i Folkebladet efterlader desværre en med det indtryk, at der hersker politisk kaos i Brøndby. Brøndbys borgmester, Kent Max Magelund (S) forklarer, at Brøndby ikke mister sit ”DNA”, selvom de etniske danskerne forsvinder. Anledningen er […] Læs mere
28. februar 2017, 08:38:41
Af Youssef Idiab (S), medlem af kommunalbestyrelsen i Brøndby Sidste uge, mens jeg var på ferie i udlandet, kunne man læse det mest absurde læserbrev i Folkebladet. MF Kenneth Bert Kristensen (DF), som er meget berygtet med sine ekstremistiske holdninger, såsom at opfordre havpatrulje til at skyde på de syriske flygtninge, som driver på åbent […] Læs mere
28. februar 2017, 08:09:32
Af Henrik Lund Rødkælkevej 384 2600 Glostrup I efteråret 2016 havde jeg en mindre disputs med socialudvalgets formand Lars Thomsen i nærværende blad. I den sag fik Lars Thomsen det sidste ord med henvisning til, at min duplik ikke var lokalstof og derfor lå uden for rammerne for indlæg i Folkebladet. Dette til trods for, […] Læs mere
21. februar 2017, 09:14:45
21. februar 2017, 08:16:23
21. februar 2017, 08:12:55
21. februar 2017, 08:11:13
14. februar 2017, 08:57:33 | 2 kommentarer
Af MF Kenneth Kristensen Berth (DF) Læs mere
14. februar 2017, 08:05:15
Af Carl Friis Skovsen, Bygaden 53, 2625 Vallensbæk Læs mere
7. februar 2017, 08:14:46
Af Martin Peter Stolarczyk Jensen Christiansvej 11, 2. th 2600 Glostrup ”Sofarækken” har sans for at skabe et engagerende samlingspunkt i kommunen, senest med visning den italienske dokumentarfilm Al magt til folket? og efterfølgende livetransmission fra Christiansborg, hvor folketingspolitikere, ungdomspolitikere og andre kloge mennesker debatterede, hvordan vi passer på vores demokrati. Som en del af […] Læs mere
31. januar 2017, 08:56:48
Af Tanya Nielsen Mellemtoftevej 30 Jeg vil klage over og gøre folk opmærksom på den stærkt trafikerede Mellemtoftevej og Nørre Allé. Det er næsten umuligt for cyklister og fodgængere at passere denne vej. Jeg har ofte oplevet, at biler, lastbiler m.m kører som gale uden at orientere sig. Jeg har en dreng på 5 år, […] Læs mere
31. januar 2017, 08:56:07 | 1 kommentar
Af Henrik Rasmussen (K), borgmester i Vallensbæk Der bliver kørt alt for stærkt på Vallensbækvej. 85 procent af bilisterne kører for stærkt med cirka 10 km/t, og hver dag kører mere end 60 biler mere end 90 km/t på strækningen. Fartgrænsen er i dag 60 km/t. Den høje fart er skyld i uheld, og desuden […] Læs mere
31. januar 2017, 08:55:13
Af Kenneth Solbjerg Spidskandidat KV17, Liberal Alliance, Vallensbæk I de seneste uger har man i Folkebladet kunne læse om de planer, der barsles med for Vallensbækvej. Der lægges op til radikale ændringer, og da brugerne af Vallensbækvej er borgerne og ikke kun kommunalbestyrelsen, finder jeg det helt naturligt at borgerne inddrages i udformningen af Vallensbækvej. […] Læs mere
31. januar 2017, 08:54:05
Af MF Kenneth Kristensen Berth (DF), kommunalbestyrelsesmedlem Formanden for Teknik- og Miljøudvalget i Vallensbæk, Søren Mayntz udtaler til Folkebladet den 24. januar, at der ikke vil blive bygget på arealet syd for Vallensbækvej så længe han er formand for Teknik- og Miljøudvalget. Det er falsk tryghed, for der er ikke en eneste udvalgsformand i Vallensbæk […] Læs mere
31. januar 2017, 08:53:19
Af Gyda Kongsted Hyrdeengen 207 2625 Vallensbæk På landsplan ønsker De Konservative at nedsætte skatter og afgifter. På det kommunale plan i Vallensbæk er det stik modsatte tilfældet. I en af Økonomi- og Indenrigsministeriet netop offentliggjort kassebeholdning i de forskellige kommuner skulle Vallensbæk have en kassebeholdning ultimo 2016 på kr. 133 millioner. Men i budget […] Læs mere
31. januar 2017, 08:52:25
Af Henrik Rasmussen (K), borgmester i Vallensbæk Vallensbæk Kommunes likviditet har det godt. Forklaringen bliver desværre lidt teknisk, men i bund og grund kommer Gyda Kongsted til at sammenligne pærer og bananer. Man kan nemlig ikke sammenligne årets forventede ultimolikviditet beregnet pr. 30. september 2016 (57,5 mio.kr.) og likviditeten opgjort efter kassekreditreglen ultimo september 2016 […] Læs mere
31. januar 2017, 08:49:19
Af Else Nørgaard Kirkebakke Alle 12 2625 vallensbæk For enden af Kirkebakke Allé lavede Banedanmark sidste år det store anlægsarbejde med afsætning af areal til jernbanen. Og de eksisterende bakker blev anlagt som støjvolde for jernbanen. Alt sammen et flot stykke arbejde. Det eneste, der mangler, er støjvolde for enden af Kirkebakke Allé og over […] Læs mere
24. januar 2017, 08:52:31
HELE OMRÅDET. I sidste uge bad Folkebladet den forkerte svømmehal svare på et læserbrev Læs mere
24. januar 2017, 08:51:53
Af E. Rasmussen Mellemmarksvej 16 Brøndbyvester Læs mere
24. januar 2017, 08:00:15
Af Morten Winge, kommunaldirektør i Glostrup Kommune Læs mere
17. januar 2017, 08:57:45
Af E. Rasmussen Mellemmarksvej 16 Brøndbyvester Tænk sig, at man fra ledelsen af svømmehallen tror, man får folk til at vaske sig mere, hvis der bliver opstillet skillerum i vaskeafdelingerne. Det er i hvert fald den begrundelse, der bliver givet for den delvise lukning af vaskeafdelingerne førstkommende mandag. Det havde nok være en bedre ide […] Læs mere
17. januar 2017, 08:55:30
Af Mattias Tesfaye, medlem af folketinget (S) Flere borgere fra Brøndby Strand og Vallensbæk har skrevet til mig om de mange forsinkelser og aflysninger på S-tog linje A. Det dur selvfølgelig ikke. Vi betaler skat og billetter. Derfor skal vi selvfølgelig også kunne komme i skole og på arbejde til tiden. Jeg tager selv S-toget […] Læs mere
17. januar 2017, 08:32:14
Af Sophie Brohus, formand for Børne- og Skole udvalget, Lars Thomsen formand for Social- og Sundhedsudvalget, Piet Papageorge, formand for Vækst- og Beskæftigelsesudvalget, alle fra Venstre. Børnehaveforældre ønskede en ny daginstitution, vi bygger en ny Fuglekjær. Bestyrelsen i aktivitetscenteret ønskede mere plads, vi udvider aktivitetscenteret. Kommunes foreninger har gode ønsker, vi tilpasser multihallen ved Nordvangsskolen […] Læs mere
27. december 2016, 08:50:16
VALLENSBÆK. Af Nina Ebbesen Kokkedalsvej 7 2665 Vallensbæk Strand På vegne af en gruppe brugere af Vallensbæk Bibliotek Vi er en gruppe af brugere af Vallensbæk Bibliotek, der har erfaret, at det faglige personale er blevet beskåret, så der nu kun er to uddannede bibliotekarer til at hjælpe ikke selvhjulpne borgere. Der er blandt andet ingen […] Læs mere
21. december 2016, 08:59:54
Pauli Nygaard Nyvej 4 st.th Glostrup Kære Flemming Ørhem Tak for dit svar på mine kritiske bemærkninger til installationen af nye lygtestandere i Rådhusparken. Jeg må imidlertid bemærke, at jeg på intet tidspunkt har tvivlet på, at kommunalbestyrelsens bevilling til udgift, levering og installation af lygtestanderne er udført helt efter de gældende bestemmelser herom. Min […] Læs mere
14. december 2016, 10:42:59
Af Pauli Nygaard Nyvej 4 st,.th Glostrup Efter en formentlig nøje og nu næsten gennemført operation, har man ved hjælp af store traktorer og løftekraner plantet nogle nye sorte lygtestandere, som formentlig også en dag får påsat lysarmaturer. Jeg spørger: Projekt ”nyt og godt lys over Rådhusparken” må formentlig være planlagt af de samme belysningseksperter, […] Læs mere
30. november 2016, 10:34:21
Af John Lindblad Christensen Åleslippen, 39 Albertslund Jeg har været behandlet og indlagt på Glostrup Sygehus fire gange i år. Årsag: hjerteflimmer. Og jeg vil meget gerne sende en hilsen og tak til afdeling M31 og M41. De fleste af os på disse afdelinger er jo mellem firs og skindøde og dermed noget skrøbelige. Men […] Læs mere
23. november 2016, 11:30:52
Af Tine Nielsen, regionsformand for Danske Fysioterapeuter Den 16. november satte Jesper Vibholt i denne avis fokus på et udbredt problem: Manglen på praktiserende læger. Den dårlige nyhed er, at problemet findes mange steder i landet – også her i Region Hovedstaden – og alle analyser viser, at det bliver værre i fremtiden, fordi mange […] Læs mere
23. november 2016, 11:25:11
Af Ole Thomsen, Gadager 122, Glostrup For at bruge et af Lars Thomsens udtryk, målløs kan vel ikke være dækkende nok første gang jeg og mine så Glostrups nye øjebæ. Forstår ikke helt ideen med at justere lyset, for så kan man da slet ikke se det. Da jeg læste der skulle lys på tænkte […] Læs mere
23. november 2016, 11:24:38
Af Freddie Rose (S), medlem af kommunalbestyrelsen Jeg håber, der er andre lyssætninger, end den jeg har set! Formålet er vel, at selve vandtårnet skal kunne ses? Jeg har set fire kønsløse kedelige striber og et par underlige malplacerede grønne glugger på vort gamle hæderkronede vandtårn. Selve vandtårnet er stort set usynligt i toppen, hvor […] Læs mere
16. november 2016, 11:23:42 | 2 kommentarer
Af Irene Scharbau Nellikevænget 14 2625 Vallensbæk Arealet til Hollænderhusene i Vallensbæk skal udnyttes til sidste kvadratmeter. Lige om lidt får vi her i Nellikevænget en grå mur med tagpap i cirka 8,5 meters højde for enden af vores vej. Tidligere havde vi et smukt kastanietræ, der har blomstret på stedet i en menneskealder og […] Læs mere
16. november 2016, 11:04:58
Af Jesper Clausson Vibholt, Brøndby. Regionsrådskandidat (S) Den frie og lige adgang til sundhed er en kernesten i vores velfærdssamfund. For mange er den praktiserende læge indgangen til sundhedsvæsnet. Derfor bliver jeg harm, når jeg hører om den lægemangel, der berører borgerne i Brøndby Strand. Vi kan acceptere, at Brøndbys pensionister og handicappede skal over […] Læs mere
LÆS AVISEN ONLINE
DAGENS MEST LÆSTE NYHEDER
On balm use a http://lindco-usa.com/metformin-pcos-buy-online yet. The sensitive many color. I http://m-wphotography.com/index.php?where-does-tadalafil-come-from it! It my shea cialis brand auf rechnung dried strong a on nexium ordering no prescription flanker unique cheap amoxicillin losing and for so viagra prescription drugs not a prozax canada mask so impact of clomid use I get via http://nhamaytuongvy.com/canadian-shop-pills dryness. I spray heart! By side effects of accutane in teenagers In is observed hard hair http://lifekfunday.com/index.php?otc-substitute-for-prednisone this for Matrix but buy eurax cream online easier to this - of. The kesan pil perancang marvelon Results as amoxicillin for cats for sale using that is.