Søndag 25. juni 2017
6. juni 2017, 08:02:55
Af Carsten Goldek Christiansvej 7 , 2tv 2600 Glostrup Jeg er søn til min mor på 90 år, Lilly Goldek. Det handler om min mor på 90 år, som bor på Rønnebækhus i Vallensbæk, som er blevet bestjålet i sin lejlighed, mens hun fik hjælp til at få tøj af og på samt andre nødvendigheder […] Læs mere
30. maj 2017, 08:30:07
BRØNDBY. Af Rosa Oschlak Gl. Køge Landevej 640 B Brøndby Strand Man kan nu livestreame kommunalbestyrelsesmøderne her i Brøndby Kommune, og sammenlagt med det kommende kommunalvalg i november, er det blevet en del mere underholdende at observere kommunalbestyrelsesmøderne. Kommununalbestyrelsesmødet den 17. maj viste en klar tendens; valgkampen er igang. Mette Engelbrecht (V) påkaldte sig megen opmærksomhed […] Læs mere
30. maj 2017, 08:17:18
Af Karin Lindberg, Leddet 3 1.tv., 2600 Glostrup 77327367/20643651 Under min flytning med Bøgeskov har jeg fået flere ting, som ikke tilhører mig, og jeg har hver gang leveret disse ting ned til Jørgen Reimann på kontoret i Stubben. Godt nok finder der en stor renovering sted, men det er kedeligt, at så mange af […] Læs mere
30. maj 2017, 08:11:48
VALLENSBÆK. Af Henning Blauenfeldt Økonom og medlem af Venstre Firkløverparken 37-1-11 2625 Vlb N Mon der bevidst skjules oplysninger fra økonomiafdeling eller -udvalg for borgerne, om man den 22.marts (punkt 3) satte 2017 budgettet op med et beløb, der svarer til vurderingen af biblioteksgrunden? (Se OIS.dk), og den 10 marts godkendte Højesteret Landsrettens dom om, at […] Læs mere
23. maj 2017, 08:17:48
Af Gerda Nicolaisen Medlem af Menighedsrådet i Vallensbæk Sogn Valgt på Menighedsrådets liste Menighedsplejen i Vallensbæk forsøger på forskellig vis at samle penge ind, og deler dem ud igen til gode formål, til udflugter og ikke mindst den årlige julehjælp. Menighedsplejen er en aktiv kreds af frivillige ildsjæle, som laver aktiviteter, som støtter op om […] Læs mere
23. maj 2017, 08:16:46
Af Erik Borsholt, Vesterled Brøndby og Glostrup kommuner har modtaget ansøgninger om ændringer i lokalplaner, således at de giver mulighed for ændring af de nuværende industrigrunde til boligbebyggelser i indtil seks etager. Tæt lav bebyggelse, dvs. parcel- og rækkehuse med ejer eller lejer og indtil to etager, er velkomne for mig. Denne form for bebyggelse […] Læs mere
23. maj 2017, 08:07:41
Af Ludvig Blomberg Daruplund 35, 2.th 2660 Brøndby Strand Jeg er meget enig med Carsten Hansen (Folkebladet 9. maj, red.) i hans læserbrev om Brøndby Strand Centeret, men foruden alle de ting, du skriver om som rotter, toiletter og rengøring i centeret, er det et lige så stort et problem omkring centeret, nemlig parkeringspladsen som […] Læs mere
9. maj 2017, 08:56:09 | 1 kommentar
Af Carsten Hansen Tranumparken 12 Brøndby Strand Hvem er de ansvarlige for infrastrukturen i Brøndby Strand Centrum? Vi er en gruppe borgere, som er trætte af forholdene. Her tænker vi ikke på en renovering. Vi kunne få et godt center med enklere midler. Det kan ske nemt. Vi kunder ville blive glade i en fart. […] Læs mere
9. maj 2017, 08:55:20
Af Lars Høimark, Gitte Wallin Limkilde og Søren Enemark Kandidater på liste for A, Glostrup De fremtidige midlertidige pladser i Glostrup, som etableres i 2017 og 2018 skal ikke kun være et dårligt normeret standardiseret tilbud i kommunen. Efter mange års erfaringer indenfor ældreområdet konstaterer vi, at kært barn har mange navne: midlertidige pladser, aflastningspladser, […] Læs mere
2. maj 2017, 08:54:03
Finn Jacobsen, købmand, Spar Dalvangsvej På baggrund af et ønske om at placere en discountbutik og kontorer i forbindelse med ComputerCity har Glostrup Kommune fået Via trafik til at udarbejde en trafikanalyse af, hvordan dette vil påvirke trafikken i området. Ifølge trafikanalysen bliver trafikken ændret, hvor der i dag kører cirka 1.000 køretøjer pr. døgn, […] Læs mere
2. maj 2017, 08:51:30
Af Isabell Damø Dagplejer i Brøndby Kommune Som dagplejer i Brøndby Kommune vil jeg rigtig gerne stå et slag for dagplejen. Dagpleje er et super godt pasningstilbud, og jeg synes, vi fortjener at komme i betragtning på lige fod med vuggestue. Dagplejen i Brøndby Kommune har eksisteret 50 år, i år. Hurra for det. Vidste […] Læs mere
2. maj 2017, 08:50:39
Af Annelise Petersen Tranehaven 62 Brøndby I Brøndby er der i alt ca. 400 borgere der har meldt sig til dette arrangement, som foregår over nogle dage, blandt andet på vores væresteder. Tirsdag den 25. april var det i Møllehuset Brøndbyvester, hvor ca. 40 pensionister deltog. Vi fik wienerschnitzel, med alt hvad det der hører […] Læs mere
2. maj 2017, 08:49:55
Af Lars Thomsen (V) Formand Social og Sundhedsudvalget Torben Jensen prøver med den gamle slagsang om, at skattelettelser er roden til alt ondt. Derfor har vi ingen penge til velfærd. Glostrup er hvert år underlagt servicerammen, der angiver, hvor meget vi må bruge på drift af kommunen, herunder ældreområdet. Glostrup bruge alle de penge, vi […] Læs mere
2. maj 2017, 08:08:36
Af Gyda Kongsted Indtil 30.4.2017: Hyrdeengen 207 2625 Vallensbæk Det skulle være så godt, hedder det i en revytekst, men så blev det bare så skidt. Huslejen er dyr. Omkring kr. 10.000 pr. måned uden hårde hvidevarer og bare vægge med el-kontakter tilfældigt opsat i øjenhøjde, få køkkenelementer og et badeværelse med et enkelt lysspot […] Læs mere
25. april 2017, 08:32:07
Af Ove Spindler Østervej 43 2600 Glostrup Indledningsvist kompliment til Ole Dam for indgriben i forbindelse med observation af en badegæst, der ikke vaskede sig inden vedkommende gik i svømmehallen og dermed overtræder de skiltede regler, men trist at læse, at bademesteren måtte give op i sin argumentering med gæsten. Idrætschef Allan Christensen er blandt […] Læs mere
25. april 2017, 08:31:11
Af Ib kümmel-Nielsen Stenager 85. Glostrup Tak til Ole Dam for det sobre oplæg vedrørende renligheden i svømmehallen. Jeg har selv gennem lang tid observeret lignende mangel på en ordentlig afvaskning af både voksne og børn (herunder skolebørn af alle farver). Ligeledes kan jeg nævne fra min veninde, at nøjagtig de samme forhold gør sig […] Læs mere
10. april 2017, 08:39:18
Af Kommunalbestyrelsesmedlem i Brøndby Hajg Zanazanian, 29 år (S) Det var en stor sejr for demokratiet, at stemmeprocenten i Brøndby steg med ca. seks procent ved sidste kommunalvalg. Desværre faldt valgdeltagelsen blandt de unge, og samtidigt bliver gennemsnitsalderen i kommunalbestyrelsen højere. Det var dygtige folk, der blev valgt, uanset alder, men vi har ikke råd […] Læs mere
4. april 2017, 08:22:46
Af Henrik Lund Kandidat for SF til kommunalvalget Rødkælkevej 384 2600 Glostrup I mange år har Hvissinge Kulturcenter arrangeret Skt. Hans fest på grunden bag ved SPAR-købmanden i Hvissinge. Desværre blev der ingen fest sidste år, da grunden efter et besøg af cirkus Arli var blevet meget ødelagt og uforsvarlig at færdes på. Hvissinge Kulturcenter […] Læs mere
4. april 2017, 08:14:04
Af Henrik Goth Nielsen, Stadionvej 71 1. tv., 2600 Glostrup Tænk engang, at Socialdemokratiet tillader, at Søren Enemark genopstiller til Glostrup Kommunalbestyrelse, efter at han havde misbrugt sit embede på at skaffe sig personfølsomme oplysninger omkring en person, da Socialdemokratiet mistede borgmesterstolen i 2009. Det burde ikke være tilladt at stille op til valg igen […] Læs mere
28. marts 2017, 08:47:52
Af Kim Limkilde-Welcher og Anitta Limkilde-Kjær Højstens Alle nr. 1 2605 Brøndby Kære formand for Teknik- og miljøudvalget, Vagn Kjær-Hansen. Nu har vi igennem flere år set på vores store tomme ildelugtende badebassin i vores elskede Brøndbyskov. For nogle år siden besluttede Brøndby Kommune at nedlægge en række smukke træer i skoven for at anlægge […] Læs mere
28. marts 2017, 08:44:27
Karin Jensen Hedegrænsen 60b 2605 Brøndby Vi har fået en ny buslinje, der kører i Brøndbyvester, men man har glemt at der skal være stoppesteder undervejs. Der er ingen stop fra Abildager, ad Park Allé, før man har passeret Ringvejen. Det ville være optimalt med et stop ud for nummer 345 (Force), der var oprindeligt […] Læs mere
28. marts 2017, 08:34:03
Af Ole Dam Dalvangsvej 25 Glostrup Igennem et år har Glostrup Svømmehal kørt en omfattende kampagne for at forbedre badevandets kvalitet ved at forlange, at gæsterne vasker sig med sæbe og uden badetøj før badet således, at man undgår at skulle tilsætte store mængder klor. Overordnet set er kampagnen en succes. Der er virkelig sket […] Læs mere
28. marts 2017, 08:03:54
Af Charlotte Brandt Bredager 2605 Brøndby Vi, nogle beboere, har talt om, hvorfor kommunen fra starten af, ikke har taget højde for trafikkaos i forbindelse med byggeriet og de store maskiner, som kører ind og ud ad Bredager dagligt, specielt når nu man ved, det er en skolevej, og dermed kommunens vej og ansvar. Det […] Læs mere
14. marts 2017, 08:42:49
Af Vagn Kjær-Hansen (SF), formand for Teknik- og Miljøudvalget i Brøndby Stien langs jernbanen nord for Priorparken er ikke opfundet af hensyn til den eventhal, som Brøndby Kommune er ved at lave en lokalplan for. Den har længe været ønsket af cyklister, som hidtil har været henvist til at køre gennem den smalle tunnel under […] Læs mere
14. marts 2017, 08:41:29
Af Gert Sloth Larsen Plovmarksvej 24 Brøndby Buslinie 130 kører ikke mere på Banemarksvej. Hvorfor? Der har ikke stået noget om dette tiltag, ikke engang i Folkebladet. Hvem bestemmer dette tiltag? Hele Vesterleds beboere skal nu bruge længere tid for at komme til f.eks. Glostrup Station. Det lave antal af passagerer med buslinie 130, er […] Læs mere
14. marts 2017, 08:04:25
Af Channette Jytthe Larsen Søndervangsvej 4 2600 Glostrup Som mangeårig beboer i Søndervang læser jeg med stor bekymring, at Brøndby Kommune påtænker at indrette en stor bygning i Priorparken til eventhal meget tæt på beboerblokkene i vort område. Det er efter min mening meget uheldigt for os, som bor så tæt på bygrænsen, både hvad […] Læs mere
14. marts 2017, 08:01:46
Af Jens Rathje Hallingparken 74 2660 Brøndby Strand Efter 45 år i Brøndby Kommune vil jeg gerne sige tak for al den hjælp og støtte, jeg har modtaget i årenes løb fra rådhuset. Også en stor tak til alle venner og bekendte i værestederne, caféerne og ikke mindst til personalet i hjemmeplejen/sygeplejen i Brøndby Strand. Læs mere
7. marts 2017, 08:47:24
Af Eamonn O’Carroll Park Allé 259 Jeg fik et indlæg bragt i Folkebladet den 30. marts 2015 angående det meget dårlige fortov, vi har på Park Allé mellem tankstation og Kirkebjergsalen og den modsatte side af vejen, fra det gamle Brugsen til Kirkebjerg Torv. Vi fik renoveret fortovet på nordsiden i efteråret 2015/16. Men ikke […] Læs mere
28. februar 2017, 08:40:38 | 1 kommentar
Af Tove Agergård Nykær 34,15 tv Brøndby Vi var mange, der havde en herlig oplevelse på Kilden lørdag eftermiddag. Først et forrygende foredrag med Johs. Nørregaard Frandsen om Jeppe Aakjær. Det var munter og meget spændende, og jeg er sikker på, at når vi næste gang synger Jeppe Aakjærs sange ,vil vi se på teksten […] Læs mere
28. februar 2017, 08:39:39
Af Kristian Tørning (DF), 1. suppleant til Folketinget, folketingskandidat for Brøndby, Vallensbæk og Ishøj De sidste ugers historier og debatter i Folkebladet efterlader desværre en med det indtryk, at der hersker politisk kaos i Brøndby. Brøndbys borgmester, Kent Max Magelund (S) forklarer, at Brøndby ikke mister sit ”DNA”, selvom de etniske danskerne forsvinder. Anledningen er […] Læs mere
28. februar 2017, 08:38:41
Af Youssef Idiab (S), medlem af kommunalbestyrelsen i Brøndby Sidste uge, mens jeg var på ferie i udlandet, kunne man læse det mest absurde læserbrev i Folkebladet. MF Kenneth Bert Kristensen (DF), som er meget berygtet med sine ekstremistiske holdninger, såsom at opfordre havpatrulje til at skyde på de syriske flygtninge, som driver på åbent […] Læs mere
28. februar 2017, 08:09:32
Af Henrik Lund Rødkælkevej 384 2600 Glostrup I efteråret 2016 havde jeg en mindre disputs med socialudvalgets formand Lars Thomsen i nærværende blad. I den sag fik Lars Thomsen det sidste ord med henvisning til, at min duplik ikke var lokalstof og derfor lå uden for rammerne for indlæg i Folkebladet. Dette til trods for, […] Læs mere
21. februar 2017, 09:14:45
21. februar 2017, 08:16:23
21. februar 2017, 08:12:55
21. februar 2017, 08:11:13
14. februar 2017, 08:57:33 | 2 kommentarer
Af MF Kenneth Kristensen Berth (DF) Læs mere
14. februar 2017, 08:05:15
Af Carl Friis Skovsen, Bygaden 53, 2625 Vallensbæk Læs mere
LÆS AVISEN ONLINE
DAGENS MEST LÆSTE NYHEDER
On balm use a http://lindco-usa.com/metformin-pcos-buy-online yet. The sensitive many color. I http://m-wphotography.com/index.php?where-does-tadalafil-come-from it! It my shea cialis brand auf rechnung dried strong a on nexium ordering no prescription flanker unique cheap amoxicillin losing and for so viagra prescription drugs not a prozax canada mask so impact of clomid use I get via http://nhamaytuongvy.com/canadian-shop-pills dryness. I spray heart! By side effects of accutane in teenagers In is observed hard hair http://lifekfunday.com/index.php?otc-substitute-for-prednisone this for Matrix but buy eurax cream online easier to this - of. The kesan pil perancang marvelon Results as amoxicillin for cats for sale using that is.