Her ender dit affald
IMG_1216.jpg
Avispapir klar til at blive sendt til genbrug. Foto: Jesper Ernst Henriksen
BRØNDBY. Hvad sker der egentlig med dit affald, efter du har sorteret det og skraldebilen har hentet det? Det fortæller Folkebladet i en stribe artikler

I Brøndby Kommune fik alle villaer og rækkehuse nye affaldsbeholdere sidste år. Tre containere med to rum i hver. I Glostrup er fremtiden for indsamling af affald netop nu ved at blive afgjort. Hjælper det noget, at man sorterer affaldet, eller bliver det hele bare kørt ud i samme ovn og brændt?
Folkebladet har været på tur rundt på Sjælland for at se, hvad der sker med affaldet. Det er nemlig kun restaffaldet der bliver brændt. Resten bliver genbrugt.
– Der var nogle uheldige historier for en del år siden, hvor madaffaldet ikke blev genbrugt. Sådan er det ikke i dag, det er meget vigtigt at få sagt, siger Vagn Kjær-Hansen, formand for Teknik- og Miljøudvalget i Brøndby Kommune.

Penge i affaldet
Affald er blevet til en ressource. Noget affald er penge værd, faktisk så mange penge, at man nogle steder er nødt til at låse det inde.
– Den værdi, der er i affaldet, kommer borgeren til gode, da værdierne gør gebyret for affaldsordningerne mindre. Når nogen stjæler affaldet, stjæler de også borgernes værdier, Henrik Puukka-Sørensen, miljømedarbejder i Brøndby Kommune.
Containerproblemer
Efter Brøndby Kommune sidste år delte de nye containere ud, har der været en del henvendelser til kommunen, både positive og negative.
– Nogle mener, at containerne er grimme og fylder for meget, siger Vagn Kjær-Hansen.
– Vi får klart flest positive henvendelser og henvendelser fra folk, der er positive overfor ordningen, men gerne vil have vejledning i, hvordan de skal sortere. Men vi har også nogle få, der er meget kritiske, siger Mille Kofoed, affaldsmedarbejder i Brøndby Kommune.
Kommunen kan faktisk godt komme og hente den ene eller begge containerne til plast/papir og metal/glas igen, hvis borgerne bliver for kede af at have dem stående. Men det er meget få, der har valgt at få det gjort. Men affaldsgebyret bliver heller ikke mindre af det, og man skal så i stedet aflevere det sorterede affald på genbrugspladsen. Sorteringen har også givet lidt problemer. I et område i Brøndby Strand måtte kommunen i en kortere periode køre alt plastaffaldet til forbrænding, for sorteringen havde været for dårlig, så plasten ikke kunne genanvendes. Efter et brev fra kommunen er de nu igen på rette spor, og plasten bliver igen genanvendt.
Mange har spurgt, hvor rent affaldet skal være, før man må smide det til genbrug. Det handler primært om at undgå lugtgener, for plastik, metal og glas bliver alligevel vasket, inden det kan genbruges. Men det skal være tømt for mad. Derudover skal man helst være nogenlunde sikker på, at man sorterer rigtigt.
– Hvis man er i tvivl om, hvordan noget skal sorteres, så smid det i rest. Det er bedre end fejlsorteret affald, siger Mille Kofoed og tilføjer, at det bedste er, at man slår op i sorteringsguiden på nettet eller spørger hende og hendes kolleger.
Som eksempel nævner hun chipsposer
– De er tit en blanding af plast og tynd metalfolie som gør, at man kan tro, den er af metal. Men faktisk kan den ikke genanvendes, fordi man ikke kan skille de to materialer ad. Til gengæld kan det meste af det andet plastik genanvendes, og faktisk er borgerne i Brøndby rigtig gode til at få plasten og de andre typer affald sorteret fra til genanvendelse, slutter Mille Kofoed.

Forskellige slags affald
Kommunerne, der ejer Vestforbrændingen er blevet enige om syv forskellige fraktioner, som affaldet skal sorteres i. Det er pap, papir, plastic, metal, glas, mad og rest. Kommunerne kan så selv vælge hvilke fraktioner, de vil samle ind via husstande og hvilke borgerne skal køre på genbrugspladsen med. Af de syv bruger Brøndby Kommune kun containerne til de seks, da pap bliver samlet ind sammen med storskrald.
– Man behøver ikke pakke sit pap, som man tidligere skulle. Man kan bare tage den største papkasse og så fylde den med pap, siger Vagn Kjær-Hansen.
Mens det er op til kommunerne selv at beslutte, hvordan de vil samle affald, så er målet fælles. I 2022 skal 50 procent af alt affald fra husholdningerne til genbrug. Det er vurderingen, at det bliver svært at nå 50 procent uden at samle alle fraktioner ind ved hver husstand. Derudover skal der findes nogle løsninger i etageejendommene, hvor folk er vant til, at de bare kan smide dagrenovation i en skakt på deres egen etage. Brøndby Kommune er begyndt at samle madaffald og i nogle etageejendomme, men der er stadig lang vej til 50 procents genbrug for beboerne i etageejendomme.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top