Økonomiborgmesteren uden store armbevægelser
Ib_Terp_Medium.jpg
Ikke alt for store armbevægelser og stærk økonomisk fokus. Beskrivelsen af Ib Terp er nærmest enslydende, uanset hvem man spørger. Foto: Pressefoto
BRØNDBY. Folkebladet har spurgt folkene omkring Ib Terp, hvordan de vil beskrive ham, og det lyder nærmest samstemmende: ingen store armbevægelser, kærlighed til Brøndby og fornemmelse for økonomien

Siden 1. juli 2005 har borgmesteren i Brøndby heddet Ib Terp (S). Men det er slut nu. For Ib Terp har på grund af sygdom bedt kommunalbestyrelsen i Brøndby om lov til at træde af kommunalbestyrelsen med udgangen af februar måned.
Dermed træder en markant skikkelse både i Brøndby og på landsplan tilbage.

Økonomien vigtigst
I forbindelse med sin 70 års fødselsdag i juli 2014 gav Ib Terp et interview til Folkebladet. Dengang sagde han om arbejdet som borgmester:
– Der kan være mange meninger om borgmesteren og de ting, han gør og siger. Men det, der har været vigtigst for mig, er at skabe en sund og stabil økonomi i Brøndby. Derfor er jeg også glad for, at vi har landets næststørste kassebeholdning per borger. Det give en vis sikkerhed mod pludselige og store forringelser af servicen.

Det svære skoledebat
I det samme interview fortalte Ib Terp, at den største udfordring i tiden som borgmester havde været skoledebatten i Brøndby:
– Jeg var sikker dengang, og jeg tror også, flere vil give mig ret her bagefter, at det rigtige var at ændre stukturen. Skoleområdet er noget, der påvirker borgerne meget, og jeg kan godt forstå, at man som forældre går meget op i børnenes skolegang.
Derfor var der også en livlig debat. Men jeg stillede op til 19 møder i alt og forsøgte at forklare. Det synes jeg, man skylder borgerne som borgmester.

Vigtige Vestegn
At Ib Terp ikke er den eneste, der beskriver ham som en borgmester, der haft fokus på driften og økonomien, bliver tydligt, hvis man spørger personerne omkring Ib Terp, hvordan de vil beskrive ham som borgmester:
Således siger formand for Socialdemokraterne, Mette Frederiksen:
– Ib er jo ikke en mand af store ord eller en mand med store armbevægelser. Det skal man nu ikke lade sig narre af. Engagementet er stort. Og det samme er kærligheden til både Brøndby og ikke mindst til byens befolkning. Mette Frederiksen understreger overfor Folkebladet, at hun og resten af ledelsen af Socialdemokraterne har et godt samarbejde med Ib Terp og de øvrige Vestegnsborgmestre:
– Det er vigtigt at have Vestegnsborgmestrene i partiet. De er nemlig borgmestre i et område af Danmark, hvor livet viser sig både fra den gode og den hårde side.

Sund økonomi
Mattias Tesfaye er valgt til Folketinget for Socialdemokraterne, og han fremhæver de samme egenskaber ved Ib Terp som partiformanden:
– Ib Terp var ikke en borgmester med store armbevægelser. Men man skal ikke tage fejl. Ib var ualmindelig grundig og velforberedt og den absolutte hovedkraft bag kommunens sunde økonomi, som idag udgør grundlaget for en veldreven velfærdskommune. Mattias Tesfaye frygter dog ikke, at borgmesterskiftet i Brøndby vil få alvorlige konsekvenser for byen:
– Ib Terp forlader borgmesterkontoret, men værdierne om at satse på velfærd, en sund økonomi og en visionær kommune vil fortsætte. Det sker, at bykonger stopper og alting går i stå, sådan bliver det ikke i Brøndby.

God nabo
Borgmester i nabokommunen Rødovre, den socialdemokratiske Erik Nielsen, har været glad for samarbejdet med Ib Terp:
– Ib Terp har været en god indsigtsfuld, grundig og troværdig borgmester, og han har løftet arven fra Keld Rasmussen på fornemste vis. Jeg og Rødovre Kommune har og har haft et formidabelt godt samarbejde med Brøndby Kommune også med Ib i spidsen, ikke mindst i forbindelse med renoveringen af vores fælles Vestbad.

Stram økonomistyring
Da Ib Terp blev borgmester i 2005, overtog han borgmesterkæden fra Kjeld Rasmussen. Når man i dag spørger Kjeld Rasmussen (S), hvad han siger om sin efterfølger, fremhæver han også Ib Terps diplomatiske evner og sans for økonomi:
– Som borgmester har han altid taget alle partier med i arbejdet for at få en så bred høring og indflydelse som mulig, inden konklusionerne blev truffet. Når Brøndby Kommune har en så god økonomi, som tilfældet er, skyldes det ikke mindst Ib Terps årvågenhed. Han passede på pengene, nogle gange måske lidt for meget.
Og så nævner Kjeld Rasmussen også skolerne:
– Selvom vi i dag har for mange skoler, fordi børnetallet er dalet, har han ikke solgt lokalerne. Børnetallet stiger og falder nemlig indenfor hver 20. års periode.

God borgmester
Det er imidlertid ikke kunne partifællerne, der roser Ib Terp. Det samme gør Bente Ritter, der i mange år sad i kommunalbestyrelsen for Venstre, en overgang også som 1. viceborgemster:
– Gennem 20 år har jeg haft den glæde, at opleve ham som sober, inddragende og med flair for godt politisk håndværk. Ib Terp var ikke til store armbevægelser. Han havde sin egen måde at løse de store udfordringer på, som denne kommune var præget af. På trods af vore politiske modsætninger, må jeg fastholde, at Ib Terp var en god borgmester for Brøndby kommune, og det vil gerne takke ham for.
Og så har Ib Terp humor, siger Bente Ritter:
– Ib kunne også være lun og drillende, som f.eks. da han ved et af mine sidste møder i kommunalbestyrelse, pludselig uden varsel overdrog mig borgmesterstolen. Jeg var helt uforberedt. Bente du overtager her, jeg er inhabil i dette punkt.

Respekt
Bente Ritter er ikke længere medlem af kommunalbestyrelsen for Venstre. Det er derimod Mette Engelbrecht. Hun siger om Ib Terp:
– Det er med den dybeste medfølelse at jeg og Venstre i Brøndby på det kommende kommunalbestyrelsesmøde vil sige tak til borgmesteren for de politiske kampe og det store arbejde, han har ydet for Brøndby igennem mange år. Det er en beundringsværdig politisk karriere, Ib har oparbejdet, og der er heller ikke tvivl om den respekt, der er i de politiske kredse for hans evne til at kunne det politiske håndværk. Jeg har igennem de seneste to lært meget af Ibs måde at være borgmester på. Det har ikke altid været forbundet med enighed, men alligevel har det været lærerigt.

Styret ud af krisen
Indtil en ny borgmester bliver valgt 10. februar er 1. viceborgemster, Kent Magelund, fungerende borgemster. Han siger om Ib Terp:
– Utrolig skarp inden for økonomi, helt klart hans fortjeneste, at Brøndby er kommet godt gennem den økonomiske krise. Ib er troværdig, ærlig og altid lyttende, hvis man ønsker noget råd, hjælp og vejledning, og en lun fætter i det rette selskab.

Kommunalbestyrelsen i Brøndby skal den 10. februar tage stilling til Ib Terps ønske om at træde ud af kommunalbestyrelsen og skal samtidig vælge ny borgmester.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top