Parkerings­problemer i mosen
VALLENSBÆK. Parkeringspladserne ved Spejderhytten og Spisestedet Mosen bliver hurtigt fyldt op for tiden. Der er ikke flertal for se på parkeringsbegrænsninger

Der er i grunden ret flot dernede ved Mosen i Vallensbæk. Det er sådan et sted, man får lyst til at cykle og gå en tur, eller måske ligefrem nyde en god frokost på Spisestedet Mosen.
Men man skal komme på de rigtige tidspunkter. I hvert fald hvis man kommer i bil. For parkeringspladsen bliver nemlig hurtigt fyldt op, og det ikke altid af gæster i restauranter eller folk, der vil gå en tur i området.
Men derimod af nogen, der bruger parkeringspladsen som langtidsparkering uden at have ærinde i området. Noget forpagter af Spisestedet Mosen, Jeanette Jakobsen, frygter kan blive et problem:
– Jeg har bemærket, at der i den senere tid er begyndt at holde flere og flere biler. Jeg flere steder spurgt, om man ikke kunne sætte skilte op, så det ikke bliver et problem på længere sigt.

Problemer året rundt
Spisestedet Mosen har åbent året rundt, og der er naturligvis travlest om sommeren. Men selv her i den kolde vintertid kan trængslen på parkeringspladsen komme til at give Jeanette Jakobsen problemer:
– Hvis det fortsætter sådan, kan det blive et problem, når vi fremover skal holde selskaber.
Jeanette Jakobsen er ikke klar over, hvem det præcist er, der bruger parkeringspladsen uden at have et ærinde i området, men der er en tendens, mener hun:
– Det er som om, der er nogen, der har et firma og lader deres biler stå weekenden over, og det kan skabe problemer, hvis det fortsætter på denne måde.
Udover dette ærgrer Jeanette Jakobsen sig også over, at parkeringspladsen er mørk, og at et par gæster har fået ruden smadret i deres biler.

Presset ikke stort nok
Selvom det øgede pres på parkeringspladsen fremover kan skabe problemer for Jeanette Jakobsen og hendes gæster, så er der ikke noget ulovligt i brugen af parkeringsområdet til langtidsparkering.
Men Jeanette Jakobsens bøn om, at der bliver gjort noget ved sagen, er blevet hørt. For sagen har netop været behandlet i Teknik- og Miljøudvalget i Vallensbæk.
Problemet bliver for eksempel beskrevet således i materialet til det seneste møde i udvalgsmøde:
”Om aftenen parkeres otte-ti varevogne, og de kører først igen om morgenen. I weekenderne bliver varevogne parkeret fredag aften og først flyttet igen mandag morgen. Forslaget var, at man skulle se på muligheden for, at det f.eks. ikke skulle være tilladt at parkere mellem kl. 22.00 og 06.00, eller at der kunne være seks timers parkering i dagtimerne.”
Samtidig gør Teknisk Forvaltning dog opmærksom på:
”Center for Teknik anbefaler, at der på nuværende tidspunkt ikke bliver etableret begrænsninger for parkeringen. Anbefalingen skyldes, at parkeringskapaciteten på området ikke på nuværende tidspunkt er under pres og at der kan opstå problemer med parkering på beboelsesvejene, hvis man begrænser parkeringen her.”
En holdning der efterfølgende blev stemt igennem af det konservative flertal i udvalget.

Det skal undersøges
Niels Jørgensen (V) er medlem af Teknik- og Miljøudvalget. Sammen med Socialdemokraterne mener han, denne beslutning er taget lige lovlig hurtig:
– Om det er relevant med parkeringsbegrænsning på p-pladsen ved spisestedet Mosen er for mig uvist på nuværende tidspunkt. Og her kan vi så måske ikke forvente yderligere oplysninger til at vurdere ud fra. Omfanget af ”uvedkommende parkeringer” samt ”arten heraf” mangler helt.
Derfor mener Niels Jørgensen (V) også, at sagen bør undersøges nærmere, inden der træffes en beslutning:
– Hvis det nu drejer sig om mindre varebiler som parkeres natten over, hvilket ikke er usandsynligt, da der jo er forbud mod lastbilparkering, så må det formodes, at de kommer fra beboere i området, som ikke ønsker at have varebilerne parkeret på egen grund. Det kan jeg sådan set godt forstå, også af hensyn til naboerne. Men det forudsætter, at vi har en p-plads til denne parkering. Og det har vi ikke, om end der jo pt. ikke er forbud mod at bruge pladsen ved Mosen.
Der har under behandlingen af emnet været flere forslag i spil. Om det siger Niels Jørgensen (V):
– Forslaget om, at det ikke skulle være tilladt at parkere mellem kl. 22.00 og 06.00, kan jeg egentlig ikke se ville løse noget, for det må vel snarere være i spisestedet Mosens åbningstid, der måske skulle tages noget hensyn. Lige netop fra kl. 22.00 til kl. 06.00 kan der vel ikke være det store behov for akut parkering, men det vil selvfølgelig besværliggøre eller helt umuliggøre en evt. parkering fra arbejdstids ophør til næste morgen

Ingen kommunekontrol
Hvis man indfører en form for parkeringsforbud i området, skal det også kontrolleres, hvor vidt det bliver overholdt. Det er i udgangspunktet kommunernes opgave. Men hvis en kommune har valgt ikke at udføre kommunal parkeringskontrol, hænger opgaven på politiet.
Hvor vidt Vallensbæk skal have en eller anden form for kommunal parkeringskontrol, mener Niels Jørgensen (V) også, det er for tidligt at sige noget om:
– Vi har ganske få offentlige parkeringsmuligheder, og har i øvrigt ikke haft nogle nævneværdige problemer hermed. Vi har haft nogle lastbilsparkeringsproblemer for nat og weekend, og her burde der så nok have været sat mere kontant ind for overtrædelser. Dette opfatter jeg så som en politiopgave, men derfor kan kommunen jo godt gøre opmærksom på evt. overtrædelser. Om det vil være relevant med en decideret egen parkeringskontrol eller en aftale med et ekstern firma, er lidt som at vurdere om det er relevant at skyde gråspurve med kanoner.

Konservativ vilje
Det ændrer dog ikke ved, ifølge Niels Jørgensen (V), at sagen fra Mosen burde være undersøgt grundigere:
– Men det vil være formålstjenligt med en klarlægning om, hvorvidt der findes et problem Og indtil nu ser det ud til, at den konservative flertalsgruppe ikke er interesseret i at se herpå.

Punktet bliver i følge Folkebladets oplysninger behandlet på et senere tidspunkt i kommunalbestyrelsen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top