Undersøger hvad flygtninge koster
GLOSTRUP. Glostrup Kommune vil lave en opgørelse over, hvad det koster at modtage 27 flygtninge, som kommunen skal modtage i 2016. Det blev kommunalbestyrelsen orienteret om i onsdags, og det gav noget debat

Egentlig var det et ret simpelt punkt på dagsordenen til kommunalbestyrelsens møde i onsdags, der gav anledning til mest debat.
Kommunen vil nemlig beregne, hvor meget det koster at modtage flygtninge. Derudover vil administrationen på næste møde i Økonomiudvalget fremlægge, hvilke overvejelser, de har gjort om placering af flygtningene. Det blev kommunalbestyrelsen orienteret om. Det betyder, at der ikke skulle træffe nogen beslutning – kommunalbestyrelsen skulle bare tage til efterretning, hvad der skal ske. Og det gjorde de enstemmigt. Men dermed var den ene stemme også ophørt. For i debatten viste der sig noget forskellige holdninger til flygtninge.

Foran egne borgere
Flemming Ørhem (DF) var den første, der tog ordet. Han sagde, at det kun var nødtvunget, at DF stemte for efterretningen.
– Vi mener ikke, at det er en kommunal opgave at håndtere flygtninge. Vi mener ikke, at det er rimeligt, at flygtninge skal stå foran byens borgere i køen til lejligheder. Vi mener ikke, at flygtninge skal stå foran byens borgere i forhold til jobs, og vi mener slet ikke, at flygtninge på kommunens regning skal have bedre forhold end vores ældre og vores hjemløse, sagde han.
Den kommentar var Freddy Rose (S) langt fra enig i.
– Det er helt naturligt, at Danmark også har en rolle at spille som den barmhjertige samaritaner på den storpolitiske scene. Det er forstemmende, men ikke overraskende at høre, når Dansk Folkeparti fører sig frem med fremmedfjendske toner. Påstanden om, at flygtninge for bedre forhold end vores egne ældre og hjemløse, mener jeg, er grundløs. Flertallet i Glostrup har heldigvis en mere human tilgang til problemerne. Den hjælp, vi i Glostrup kan yde, er beskeden og batter måske ikke meget, men i det store regnestykke er alles bidrag og alles indsats med til at hjælpe de nødstedte, sagde han.
Kurt Kjær fra DF forsvarede sin gruppeformand.
– Jeg synes ikke, der er noget galt i, at vi i Dansk Folkeparti har den holdning, vi har. Det er ikke fordi, vi ikke gerne vi hjælpe. Men der er også grænser for, hvor meget vi kan hjælpe i et land som Danmark. Vi kan ikke bruge alle pengene på at hjælpe flygtninge, eller skal vi kalde dem migranter, som de fleste af dem nok er, og så glemme vores egne. Der er rigtig mange af vores egne, der også har brug for hjælp. Det er noget vrøvl, at vi er menneskefjendske, men vi ser lidt mere nuanceret på tingene, sagde han.

Integration
Robert Sørensen fra Enhedslisten mente, at det var vigtigt at få en god integration.
– Glostrup skal i 2016 modtage 27 flygtninge, for Enhedslisten er det vigtigt, at vi på en anstændig måde tager i mod de nye borgere i kommunen, de skal have en bolig, blive en del af fællesskabet, de skal lære dansk og gøres i stand til at komme ud på arbejdsmarkedet på lige vilkår. Det kræver en ekstraordinær indsats. For lige meget hvad man generelt mener om flygtningesituationen, så vil disse mennesker blive her for altid, så lad os bare sætte ambitionsniveauet for integrationen højt, sagde han.
Mette Vennerstrøm (SF) forslog at lave en startpakke til flygtningebørn og unge.
– Vi skal sikre os, at flygtningebørn ikke går i årevis med traumer efter voldsomme oplevelser i hjemland og på flugt. Der skal være lynkrav om screening og psykologbehandling. Vi skal give flygtningebørn og -unge et fritidspas, så de med det samme har mulighed for at starte til sport eller andre fritidstilbud og opleve fællesskab og skabe sig et netværk. Vi skal sørge for bedre normeringer og lærermaterialer til modtageklasserne, sagde hun blandt andet.
Derudover foreslog hun mentorordninger og venskabsordninger for flygtningebørn, særlige uddannelsesforløb samt at kommunalbestyrelsen nedsætter et udvalg, der kan behandle sagen. Da det teknisk set ikke var muligt at stille forslag under debatten, blev hun og John Engelhardt enige om, at forslagene ville blive behandlet på Økonomiudvalgets møde i februar.

Boliger på Bakken
Ind til videre har Glostrup Kommune modtaget mindre end en håndfuld flygtninge om måneden. Kommunen får mulighed for at bruge en fjerdel af alle de boliger, der bliver ledige, i de almene boligorganisationer. De bliver normalt brugt til borgere, der har akut brug for en bolig, men de er på det senste kommet bag i køen, oplyser John Engelhardt (V).
– Vi vil også gerne kunne hjælpe en enlig mor, der pludselig står uden tag over hovedet, siger han.
Ifølge administrationen vil det sandsynligvis alligevel være nødvendigt at finde nogle midlertidige placeringer, til nogle af flygtningene. Det er de kommunale bygninger på Bakken 5, der kan klargøres til at huse flygtninge. I disse boliger kan flygtninge godt bo i nogle år, mener John Engelhardt.
– Som reglerne er i dag, så er man midlertidig flygtning i op til tre år, siger han.
Dansk Folkeparti vil også have bedre adgang til boliger for danskere på ventelisten.
– DF er meget uenig i, at flygtninge blandt andet skal have fortrinsret til boliger i Glostrup frem for skatteborgerne i Glostrup Kommune. Nogle borgere har været skrevet op i 15-20 år for at få en bolig, og nu vil disse borgere komme bag i køen frem for flygtninge. Det kan vi ikke acceptere, siger Pia Dahlin.

Økonomien mangler
Det bliver altså først i næste måned, at det kommer frem, hvad det koster Glostrup Kommune at modtage flygtninge. Administrationen forventer, at modtagelsen af flere flygtninge medfører ekstra omkostninger i forbindelse med midlertidige boligplaceringer (indtil der er fundet permanente boliger), etableringsomkostninger, udgifter til tolkebistand, integrationsydelse, danskundervisning og udgifter i forhold til børn.
I 2015 har udgifterne til at modtage flygtninge været spredt på forskellige konti. På økonomiudvalgets møde i februar og senere på kommunalbestyrelsesmødet skal det besluttes, om udgifterne skal samles på en konto, så det bliver nemmere at overskue, hvor meget det koster.
Leif Olsen (V) mente, at der manglede penge.
– Denne her sag drejer sig om de flygtninge, der allerede er i landet. Der har folketinget besluttet, at det er en kommunal opgave med en hvis refusion. Formentlig ikke det hele. Det kan vi være drøn irriterede over, men sådan er reglerne bare nu, sagde han.
Robert Sørensen (Enh.) mente også, at det manglede penge.
– Noget tyder på, at området er underfinansieret. Det virker dog ikke til, at Finansministeren er villig til at sende flere penge. Finansministeren mener jo ligefrem, at vi jammer os alt for meget i kommunerne. Derfor virker det som en god idé at samle udgifterne til flygtninge på en konto, både fordi vi jo så for syn for sagen, men også fordi at modtagelse af flygtninge ikke må betyde besparelser på vores fælles velfærd. Derfor er det vigtigt, at vi alle holder fast i vores repræsentanter på Christiansborg og fortæller dem, at kommunerne ikke jamre sig, men ser et reelt problem i den virkelige verden, sagde han.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top