Fokus på hjælpemidler og genoptræning
VALLENSBÆK. Politikere i Vallensbæk har fokus på merforbrug inden for hjælpemidler, genoptræning og samarbejdet med Ishøj

Samarbejdet mellem Ishøj og Vallensbæk er på flere punkter godt og nødvendigt.
Men af og til skinner det igennem, at ægteskabet nærmere bygger på fornuft end egentlig kærlighed.
Det indtryk fik man på det seneste kommunalbestyrelsesmøde, hvor en analyse af hjælpemidler og genoptræning blev diskuteret. Og ikke mindst samarbejdet med Ishøj om emnet.
Således hed det nemlig i sagsfremstillingen til mødet
”Den fremlagte analyse af trænings- og hjælpemiddelområdet blev iværksat med afsæt i budgetopfølgningen i april 2015, hvor der blev vurderet et merforbrug på 0,7 mio. kr. på trænings- og hjælpemiddelområdet. Vallensbæk kommune ønskede i forlængelse heraf en nærmere analyse af områderne for at sikre gennemsigtighed på serviceniveau, budgetoverholdelse i 2015 og fremadrettet prioritering af ressourcerne.”
Med andre ord: politikerne i Vallensbæk forholder sig kritisk til samarbejdet. Noget Niels Karlsen fra Socialdemokraterne under mødet formulerede således:
– Området drives af Ishøj, men Vallensbæk skal betale. Det er den omvendte situation på beskæftigelsesområdet, og man kan ikke frigøre sig fra tanken om, de respektive kommuner ikke kunne håndtere områderne bedre, hvis opgaverne blev løst af den enkelte kommune.

Forskellige niveauer
At samarbejdet har sine udfordringer blev ifølge Niels Karlsen (S) tydeligt på et fælles møde i slutningen af 2015:
– Ved et fælles møde i Ishøj for et par måneder siden fik Vallensbæk Kommunalbestyrelse en gedigen overraskelse. Vi fik oplyst, at der ikke var penge til at opretholde det nuværende serviceniveau. Det var lige kort efter vedtagelsen af budgettet, hvor forligspartierne netop havde besluttet ikke at ændre på serviceniveauet.
Og der er store niveauforskelle, mener Niels Karlsen:
– Et sted er anført, at Vallensbæk bruger otte mio. kr. på kropsbårne hjælpemidler, og Ishøj kun 6,3 mio. kr. Den forskel har vi endnu ikke fået en ordentlig forklaring på. Logisk skulle Ishøj bruge flere penge på området i og med, at de er næsten 7.000 indbyggere flere.

Små hold
Et at de områder, hvor analysen lægger op til besparelser er holdstørrelserne ved genoptræning. Men det er en forkert prioritet, mener Niels Karlsen:
– På genoptræningsområdet er en af anbefalingerne at øge andelen af træningsforløb på hold. Det lyder jo smukt og er helt sikkert en stor besparelse. Men på den korte bane.
Formand for Social- og sundhedsudvalget, Anette Eriksen (C) hæftede sig også ved dette punkt i forbindelse med analysen:
– Vi er helt klar over, at holdtræning kan give rigtig god mening for visse borgere. Men det må naturligvis ikke blive en erstatning for vigtig og individuel træning, der hvor det måtte skønnes at give det bedste resultat.
Og fokus på området er vigtig, mener Anette Eriksen (C):
– Det er Ishøj, der varetager området for Vallensbæk og bl.a. på baggrund af en budgetoverskridelse har der været behov for en grundig gennemgang af arbejdsgange og metoder. Dels for at kunne vurdere kvaliteten og dels for at kunne få bedre overblik over – og indsigt i – vores genoptrænings- og hjælpemiddelområde, herunder også økonomien. Derfor blev analysen igangsat. På et møde mellem byrådet i Ishøj og kommunalbestyrelsen i Vallensbæk sidste efterår, fremlagde Ishøj nogle regnskabstal, der yderligere understregede vigtigheden af, at få udarbejdet en analyse.

Ikke spare
Kenneth Kristensen Berth (DF) mente som de øvrige kommunalbestyrelsesmedlemmer, at man skulle være varsom med besparelser på genoptræning:
– Det er utroligt kortsigtet at spare på genoptræning, og når vi nu fra Vallensbæk problematiserer udgifterne hertil, så mener jeg vi skal være meget varsomme med det. Selvfølgelig skal vi ikke betale mere, end vi skal til Ishøj på det område. Men vi må sørme ikke spare på genoptræning. Det bider sig selv i halen, for vi kommer til at betale de samme penge og mere til, hvis borgerne får et længere sygedagpengeforløb eller måske ligefrem taber arbejdsevne.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top