Renoveringsprojekt hjælper ledige og unge ind i varmen
43e39953-e0f6-4e5d-86ac-66a13e596ca2-002.jpg
18-årige Kenneth Spenner håber, at virksomhedsskoleforløbet på byggepladsen kan bane vejen for en læreplads som tømrer.
BRØNDBY. I Brøndbyparken skaber stort renoveringsprojekt praktikpladser og midlertidige jobfunktioner til arbejdsløse og unge

Lars Jacobsen på 51 kører en stak jernplader ind på byggepladsen i sin gule gaffeltruck. De skal sikre et stabilt kørelag for den tunge lift, der senere på dagen kommer med nye vinduer til én af blokkene i Brøndbyparkens afdeling 1 på Gillesager.
Hver dag servicerer Lars Jacobsen entreprenørerne og håndværkerne på byggepladsen med blandt andet at levere materiale, etablere gangbroer, sætte sikkerhedshegn op og trække ledninger for at få strøm til belysning og mandskabsvognene.
For ti måneder siden sad Lars Jacobsen for det meste derhjemme og havde næsten opgivet helt:
– Efter seks år på først dagpenge og derefter kontanthjælp havde jeg næsten tabt livsmodet. Så fik jeg gennem Jobcenteret kontakt til en medarbejder fra firmaet Anker Hansen. De kunne godt bruge en ekstra hånd ude på byggepladsen i Brøndbyparken. Jeg var overrasket over at blive udvalgt, men på den anden side var jeg også 100 procent klar til, at der skulle ske noget nyt, siger Lars Jacobsen.

Skulle være nu
Lars Jacobsen er egentlig udlært bager, men har mest arbejdet som lagermedarbejder, inden han røg ud i en opslidende periode med arbejdsløshed:
– Jeg følte, at jeg var en slave af systemet, hvor jeg blev sendt ud i alle mulige slags kurser. Jeg har for eksempel været på det samme CV-kursus seks gange i træk. Og jeg har været i cirka ti virksomhedspraktikker. Det var én måneds arbejde og så ud af klappen igen, indtil næste virksomhedspraktik kom i stand. Det fik jeg nok af, og derfor sagde jeg til Jobcenteret, at nu skulle det være seriøst.

Skæve profiler
Da muligheden for en 3,5 årig projektansættelse bød sig hos Anker Hansen, der udfører facaderenovering og altanudskiftning og har ansvaret for den samlede byggeplads, var Lars Jacobsen klar.
Jonas Bjørn Hansen, der er Anker Hansens formand på byggepladsen, er først blevet ansat for tre måneder siden, men fra de andre håndværkere har han hørt, at det kørte godt med Lars Jacobsen fra dag ét:
– Vi har travlt, og Lars er en reel aflastning i hverdagen. Vi vil gerne de kandidater, der måske ikke ligger lige først for, men det er selvfølgelig bedst for alle parter, når det bare kører fra starten.

Flere er med
I alt ni entreprenører på byggepladsen har sagt ja til at indgå partnerskaber om de utraditionelle praktikforløb og ansættelsesformer. Partnerskaberne bygger på frivillighed og et fælles ønske om at gøre noget godt for unge og ledige i kommunen. Udover boligselskabet og entreprenørerne er Jobcenter Brøndby en tæt samarbejdspartner. En repræsentant fra jobcenteret er med til månedlige byggemøder, hvor kontakter skabes og mulighederne for at finde job og praktikpladser i byggeriet drøftes mellem jobcenteret og de enkelte entreprenørers formænd.
Jonas Bjørn Hansen er glad for både samarbejdet med boligselskabet og jobcenteret:
– Allerede da vi bød ind på opgaven, vidste vi, at den blev udbudt sammen med en frivillig aftale om at indgå partnerskab med bygherren, Det Sociale Boligselskab Brøndbyparken, om at etablere praktikpladser og midlertidige ansættelser. Det fungerer fint for os, og vi er også store nok til, at det formelle ikke er en belastning i dagligdagen, fordi vi har en afdeling, der tager sig af papirarbejdet og lønudbetalingen.

Mål opnået
For at komme godt i gang fra start, arrangerede konsulentfirmaet Kuben Management, som er boligselskabets rådgiver og tovholder på projektet en opstarts-workshop med de involverede parter sidste år i januar.
På workshoppen gav borgmester, Ib Terp (S), sin opbakning til projektet, og boligselskabet BoVest fortalte om deres erfaringer med lignende partnerskaber. Endelig blev der aftalt målsætninger om, at minimum tolv procent af samtlige beskæftigede på byggepladsen skal bestå af praktikanter og midlertidige jobfunktioner.
Ved den årlige optælling i oktober var tretten procent af alle ansættelser på byggepladsen én af de ovennævnte typer.

Giver stolthed
For Lars Jacobsen betyder ansættelsen hos Anker Hansen mere end bare smør på brødet:
– Det betyder meget rent mentalt, at jeg har noget at stå op til. Jeg har fået mit livsmod tilbage. Jeg er tilbage i mit gamle jeg og går ikke længere og dukker nakken, når jeg møder gamle venner og bekendte her i området”.

Det er fedt
Kevin Madsen og Kenneth Spenner er elever på virksomhedsskolen, som er en overbygning på en af linjerne på Produktionshøjskolen i Brøndby.
Virksomhedsskolen er også en del af de partnerskaber, som boligselskabet og entreprenørerne har indgået under renoveringsprojektet.
På virksomhedsskoleforløbet får eleverne mulighed for at prøve kræfter med praktisk arbejde på byggepladsen, de får undervisning i relevante fag fra dansk og matematik til sikkerhed på byggepladsen inde i mandskabsvognen, og de får uddannelsesvejledning og støtte til at træffe de bedste valg for deres egen udvikling og fremtid.
Virksomhedsskolens linjeleder, Søren Juel, er de unges daglige underviser og mentor. Han formidler kontakten mellem de unge og de forskellige entreprenører på byggepladsen, der har travlt og kan bruge en hjælpende hånd. Blandt andet har han lige fået 18-årige Kevin Madsen ind på virksomhedsskolen, og han er nu i praktik hos en maler på byggepladsen:
– Jeg har hele tiden villet være maler, men jeg kunne ikke finde en læreplads. Så jeg tog en tur til Netto i seks måneder for at prøve det af. Men jeg fandt hurtigt ud af at, det ikke var det, jeg skulle. Nu er jeg tilbage, og det er meget sjovere herude. Jeg får lov til det hele og hjælper med at male lister, spartle lofter og slibe gelændre, siger Kevin Madsen.

Unge bliver på sporet
De unge, der kommer på virksomhedsskolen ved i langt de fleste tilfælde godt, hvad de vil, men mangler især sociale kompetencer for på egen hånd at nå dertil.
Søren Juel, Virksomhedsskolens linjeleder, bruger derfor meget tid på at lære de unge almen dannelse:
– Min rolle er at lære dem at navigere i en voksenverden, og at man skal tænke sig om, hver gang man siger noget. Det er en overraskelse for mange, der måske ikke er vant til at tænke over, hvem man taler til og at man taler ordentligt til hinanden”, siger Søren Juel og fortæller videre:
– Herude lærer de også, at der er konsekvens for deres handlinger. De er en del af et sjak, der står og venter og bliver sure eller forsinkede, hvis de unge ikke møder op om morgenen. Vi er i virkeligheden, vi er med til at renovere et boligområde, og de unge mærker hurtigt, at der bliver sat pris på dem og deres arbejdskraft”.

Godt at gøre noget
At starte en virksomhedsskole op på en byggeplads, og som en del af et konkret renoveringsprojekt, er derfor at give de unge en chance for at nå i mål med deres drømme, og Søren Juel er taknemmelig for, at både boligselskabet og alle entreprenører på byggepladsen fra start støttede op om tiltaget.
Kenneth Spenner er 18 år og har taget erhvervsskolegrundforløbet som tømrer, men kunne, som Kevin, heller ikke få en læreplads. Mens han venter på, at lærepladsen forhåbentlig dukker op, er han i praktik hos en udlært tømrer og er med i alt forefaldende tømrerarbejde på byggepladsen i Brøndby:
– Det er meget bedre end bare at ligge derhjemme. At gå med tømreren herude betyder, at jeg ikke går i stå, og jeg får lært nogle nye ting, som jeg ikke har lært på skolen. Jeg får tit nogle fif af ham, som jeg kan tage med mig, når jeg får en læreplads”, siger Kenneth Spenner.

Hjælper eleverne
Aftalerne om at tage produktionshøjskoleeleverne bygger på frivillighed, og Søren Juel ser det som afgørende for projektets succes. Måden, som virksomhedsskoleforløbet er skruet sammen på, er også et vigtigt parameter for, at entreprenørerne har mod på at give unge en chance. Entreprenørerne investerer tid og kræfter i de unge, men derudover står de ikke til ansvar for dem:
– Det er en stor tryghed for firmaerne, at skolen varetager eleverne administrativt og også har det fulde ansvar for undervisningen og vejledningen af de unge. Hvis der er bøvl, så ringer de til mig, og hvis der er en ung, som ikke møder op, så ringer jeg til den pågældende. Jeg tilbyder endda morgenvækning, hvis det er det, der skal til, siger Søren Juel.

Det Sociale Boligselskab Brøndbyparken afd. 1 Bredager/Gillesager er bygherre.

Bebyggelsen er opført i 1952 af arkitekt Kaj Fisker og består af 539 boliger fordelt på 22 blokke. Bebyggelsen får nye facader, vinduer, badeværelser og altaner. Der bliver desuden etableret 48 tilgængelighedsboliger med elevator, og der bliver opsat ventilation, lavet forbedringer af udearealerne og bygget nyt fælleshus.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top