Ung i lokalpolitik: Piet Papageorge fra Glostrup
IMG_6269.jpg
Ved siden af studierne på CBS er Piet Papageorge medlem af kommunalbestyrelsen i Glostrup. Foto: Heiner Lützen Ank
Piet Papageorge på 22 blev valgt i 2013, og allerede nu er han udvalgsformand

Hvor gammel er du?
Jeg er 22 år gammel og 20, da jeg blev valgt. Den klart yngste i Glostrup byråd i nyere tid.

Hvor lang tid har du været med i lokalpolitik i kommunalbestyrelsen?
Jeg blev valgt ved kommunalvalget i november 2013, så jeg har siddet i to års tid nu. To-tre år forinden deltog jeg dog ved Venstres interne koordineringsmøder, og siden 2007 har jeg været medlem af VU.

Hvorfor er du med?
Jeg er først og fremmest med, fordi jeg har en vision for Glostrup kommune, og hvordan denne skal udvikle sig fremadrettet. Derudover følte jeg, at min profil manglede i byrådet, og at jeg dermed kunne bidrage med perspektiver, der ellers ikke ville være repræsenteret.

Hvad får du ud af at være med?
På det personlige plan er det en kæmpe oplevelse, og jeg føler en markant udvikling som direkte konsekvens af det store ansvar, jeg sidder med. På et mere fagligt plan er det en gave at få lov at teste mine ledelses, politiske og økonomiske teorier fra mit studie ude i den virkelige verden. Desuden er det rigtig fedt at prøve sig selv af og vide, at man godt kan indtræde i og løfte en ledende og visionær rolle i en så stor organisation.

Hvad får borgerne i Glostrup ud af, at du er med i lokalpolitik?
Først og fremmest har jeg jo en meget mere direkte kontaktflade til mange unge. Jeg har en idé om, hvad de vil have, jeg kan spare med dem, og få direkte, ufiltrerede inputs. Dermed når vores demokrati langt bredere ud, da unge ikke normalvis er dem, der indleverer høringssvar, etc.
Desuden er Glostrups borgere med mig som KB medlem sikret et nyt perspektiv på diverse politiske sager. Som både ny og ung har jeg været god til at stille spørgsmålstegn ved, hvad vi plejer at gøre. Nogle gange er der en god forklaring, mens der andre gange trænger til fornyelse.
Endelig kan man som ung være lidt mere frisk. Mange friske idéer har ingen gang på jord, og det er også helt i orden, men nogle gang er der alligevel noget, der overlever, og så har de friske, unge øjne igen gjort sig berettiget til at sidde med om bordet.

Hvordan kom du med?
Jeg meldte mig ind i VU som 13 årig. Blev formand som 16-17 årig, hvor jeg også begyndte at deltage ved den lokale Venstreforenings bestyrelsesmøder som ungt bestyrelsesmedlem. Da jeg samtidig havde både personlige ambitioner samt visioner på Glostrups vegne, har jeg følt, det hele tiden har ligget i kortene, at jeg skulle stille op.

Hvad er dine mål for din deltagelse?
Meget naturligt går jeg meget op i ungdommen. Det er svært at definere gruppen klart, da den jo ikke er organiseret på samme måde som foreninger eller seniorer, men med Glostrup Kommunes Unge og Uddannelsesenhed, som jo ligger under mit udvalg, Vækst og beskæftigelsesudvalget, så er der ingen tvivl om, at jeg har været med til at bedre forholdende for en gruppe af unge.
Derudover går jeg som spejderleder, svømmetræner og ungdomspolitisk aktiv meget op i foreningslivet og dennes forhold. En opgave vi i flertalsgruppen tager meget alvorligt.
Og endeligt er folkeskolen, og særligt udskolingen, af stor vigtighed for mig, da jeg har idéer til, hvordan tilbuddet kan styrkes yderligere, gøres mere spændende og elevernes hverdag forbedres.

Er det i sig selv en kvalifikation at være ung i lokalpolitik?
Nej. Det er på ingen måde en kvalitet at være ung. På samme måde som det ikke er en kvalitet at være ældre, mand, kvinde, høj, lav eller noget andet. På trods af at jeg er ung, så er mit primære fokus stadig, at Glostrup kommune og alle dennes tilbud skal drives forsvarligt og med højst mulig service. Altså er jeg ikke bleg for at nedprioritere de unge til fordel for ældre, hvis det er det, der i den konkrette sag giver mening. Jeg er ikke politiker for Glostrups unge, jeg er politikker for alle byens borgere.
Når det så er sagt, så vil jeg mene, at der er en fordel ved et godt mix af personligheder og personprofiler. Det er for at sikre, at demokratiet når længst muligt ud. Flertalsgruppen nyder vi i hvert fald godt af at kunne trække på både børneforældre, pensionister, husejere, idrætsudøvere, unge etc. Det giver os som gruppe en større berøringsflade med flere borgere i kommunen.

Hvad kan unge bidrage med i lokalpolitik?
Først og fremmest kan alle Glostrups unge, der er FB-ven med mig, jo følge opslag om sager, når der er noget, der virkeligt rører sig. Derudover er mit indtryk, og det har jeg fået fortalt, at mange af mine venner, bekendte, og tilfældige unge på gaden har følt det mere trygt at kontakte mig med en sag, som jeg så tager videre, fordi de lettere kan identificere sig med mig. På den måde når demokratiet længere ud, og det kan uden tvivl mærkes.
Men ellers så kan man nok ikke mærke det i det daglige. Jeg arbejder ud fra en betragtning om, at alle beslutninger skal være for Glostrup som en helheds bedste. Så ud over at jeg tager en del unges sager med mig videre og bidrager med nye og anderledes perspektiver, er der nok ikke den store forskel. Det gælder ikke om at være ung, det gælder om at have de rigtige visioner, være kompetent og arbejde stenhårdt.

Fakta
Piet Papageorge er valgt for partiet Venstre

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top