Værdigheds-milliardens vej til Glostrup
Værdighedsmilliard1.jpg
Til workshoppen i forrige uge var der livlig debat i tre grupper. Foto: Jesper Ernst Henriksen
GLOSTRUP. Borgerne i Glostrup fik i forrige uge mulighed for at få indflydelse på, hvordan Glostrup Kommune bruger sin andel af værdighedsmilliarden

Finansloven for 2016 indeholdte blandt andet en såkaldt værdighedsmilliard, der skal bruges på at give de ældre et mere værdigt liv.
Glostrup Kommune har ret til lidt over fire millioner kroner fra den pulje, men for at få de penge, skal kommunen udarbejde en værdighedspolitik. Det arbejde startede med en workshop i forrige uge. Cirka 30 borgere var mødt op for at debattere, hvad værdighed i ældreplejen er for dem.
Workshoppen var åben for alle, men en række foreninger og råd var inviteret, blandt andet Seniorrådet, Handicaprådet, Bruger- og pårørenderåd på kommunens ældrecentre, brugere af Aktivitetscentret, brugere af Dagcentret, Ældre Sagen, Røde Kors og Dalvangens Venner.
– Vi skal her i Glostrup beslutte, hvad vi lægger vægt på. Hvad kan vi som kommune gøre, så vores ældre borgere kan leve et værdigt liv – hele livet? Samtidig har Regeringen med finansloven besluttet, at kommunerne skal have tilført ekstra midler, så borgerne får bedre mulighed for at klare sig selv eller får lettet den daglige tilværelse og forbedret deres livskvalitet, sagde Lars Thomsen (V), formand for Social- og Sundhedsudvalget, da han bød velkommen til mødet.
I den videre proces skal administrationen nu sammenfatte det, der blev sagt på mødet og komme med en anbefaling til en værdighedspolitik. Den skal behandles første gang på Social- og Sundhedsudvalgets møde i marts, hvorefter den skal i offentlig høring. Den endelige værdighedspolitik skal være vedtaget senest 1. juli.

Disse områder er i fokus

Kommunerne skal udarbejde en værdighedspolitik, der beskriver deres overordnede værdier og prioriteringer på ældreområdet. Som minimum skal politikken beskrive, hvordan ældreplejen kan understøtte:

Livskvalitet
Selvbestemmelse
Kvalitet, tværfaglighed, og sammenhæng i plejen
Mad og ernæring
En værdig død

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top