Borgerne diskuterede fremtidens ældrepleje
Per-og-folk-fra-siden-red..jpg
Per Jensen (S) var en af oplægsholderne på borgermødet om fremtiden for ældreplejen i Brøndby. Cirka 70 deltagere var mødt op. Foto: Brøndby Kommune
BRØNDBY. Torsdag havde Brøndby Kommune og Seniorrådet indkaldt til borgermøde om fremtidens ældrepleje. 70 mennesker mødte op med gode ideer

– Det var et godt arrangement. Der var både nogle, der var kommet af sig selv, og nogle, der var med som repræsentanter for en forening. Så det var en bred repræsentation.
Sådan sammenfatter Per Jensen (S), formand for Social- og Sundhedsudvalget, det borgermøde, Brøndby Kommune og Seniorrådet havde inviteret til torsdag eftermiddag. Et borgermøde, der skulle forholde sig til fremtiden for ældreplejen i Brøndby.
Et tema på mødet var ifølge Per Jensen (S) ældre- eller seniorlivet set i forhold til resten af livet:
– En af de ting, jeg fik med fra mødet, var, at kommunens Ældrepolitik i stedet skal hedde Seniorpolitik. For når man bruger ordet senior, så beskriver det bedre livets forskellige faser i sammenhæng.
Hvorimod brugen af ordet ældre ligesom bliver en bestemt alder eller et bestemt tidspunkt for sig selv.
En pointe, der blev tydelig ved, at flere deltagere talte om at tænke i sammenhænge, fortæller Per Jensen (S):
– Vi talte om, at det skal være lettere at gå fra at være borger til at være bruger. Det kan i nogle tilfælde være svært.
For eksempel var der en deltager, der fortalte, at han godt kunne tænke sig, at han var blevet præsenteret for brugen af en rollator i god tid, før han skulle bruge den. Han ville gerne have forberedt sig på situationen.

Ensomhed og demens
Udover temaet om at tænke i sammenhænge, var to af de andre temaer, der fyldte meget på mødet, to af tidens store udfordringer, fortæller Per Jensen (S):
– Naturligvis talte vi meget om ensomhed og demens. Det er vigtige temaer at få belyst. Herunder forholdene og hjælpen til de pårørende, for demens rammer også i stor grad de pårørende.

Den gode måde
Per Jensen (S)er glad for indholdet af mødet. Men er også tilfreds med måden mødet blev afholdt:
– Der var fire hovedtemaer på mødet, og alle skulle deltage i diskussionen af to af dem. I grupper på højest ti, så alle kunne komme til orde. Det var således politikudvikling helt nede på jorden.
Men alligevel savnede Per Jensen (S) en bestemt gruppe borgere :
– Der var desværre ingen borgere fra ældrecentrene. De har i sagens natur nogle erfaringer, som kunne være gode at have med. Vi overvejer nu, hvordan vi evt. kan komme i kontakt med denne gruppe.

Vigtige emner
Det var Brøndby Kommune og Seniorrådet, der i fællesskab havde arrangeret borgermødet. Også formand for Seniorrådet, Flemming Eilstrup, var godt tilfreds med arrangementet. Blandt andet grupperne fungerede godt, siger Flemming Eilstrup:
– Jeg var selv med i to grupper, og der var en rigtig god dialog. Grupperne blev ledet fint uden at blive styret. Det var en blanding af gode forslag og holdninger på godt og ondt. Det var mit indtryk, at deltagerne oplever, at Brøndby Kommune overordnet set leverer et godt serviceniveau overfor borgerne. Men der kan og skal forbedres mange stedet. Blandt andet på grund af de nødvendige, fremtidige økonomiske prioriteringer.
Af de emner, der blev diskuteret i grupperne, er der nogle, der er særlig vigtige at have fokus på, siger Flemming Eilstrup:
– Der er for eksempel spørgsmålet om det digitale. Der er stadig, nogle, der er usikre. Så er der spørgsmålet om madordning. Dem, der får mad derhjemme, mangler stadig at få indflydelse. Og så er der spørgsmålet om ægtefæller, der pludselig bliver alene.

Fortsat proces
De meninger og forslag, der kom frem på mødet indgår nu i en videre proces, der blandt at medfører, at de på et tidspunkt bliver offentliggjort på kommunens hjemmeside, ligesom de bliver sent i høring hos blandt andet Seniorrådet og Handicaprådet. Alt sammen for at styrke indsatsen på området, fortæller Per Jensen (S), formand for Social- og Sundhedsudvalget:
– Det er vigtigt, at vi nu får samlet det hele op, så det kan indgå i det videre arbejdet, så vi kan få revideret den eksisterende Ældrepolitik.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top