Elever i 0. klasse skævt fordelt
elever-i-klasserne.jpg
En søjle her repræsenterer en klasse. Der bliver altså oprettet 11 0. klasser til sommer. Foto: Grafik: Mette Agner Clausen
GLOSTRUP. Kun fem elever kommer i det kommende skoleår på en anden skole, end den ønskede. Til gengæld bliver eleverne langt fra ligeligt fordelt på de fem undervisningssteder

Eleverne, der skal starte i 0. klasse på Glostrup Skole efter sommerferien er blevet fordelt på de fem undervisningssteder i kommunen. I denne omgang har langt de fleste forældre fået opfyldt deres ønsker.
Kun fem elever er ikke kommet på den ønskede skole. Det var elever, der ønskede at komme på Skovvang, der i stedet er kommet på Nordvang. Ingen af de fem har søskende på Glostrup Skole.
Til gengæld er eleverne langt fra blevet ligeligt fordelt. For mens der i klasserne på Ejby, Søndervang, Nordvang og Skovvang vil være mellem 26 og 28 elever i 0. klasserne efter sommerferien, så vil der kun være 16 elever i hver klasse på Vestervang.

Følger ønskerne
For Sophie Dahl Brohus (V), formand for Børne- og Skoleudvalget, er det vigtigste, at forældrene for opfyldt deres ønsker.
– Vi optimere helt op til 28 elever i hver klasse, hvis der er forældreønsker til det, for forældreønsker er det vigtigste for os, siger hun.
Den holdning er et andet medlem af udvalgt ikke enig i. Freddie Rose (S) mener, at fordelingen af elever er for ulige.
– De politiske beslutningstagere og forvaltningen bør uden at ryste på hånden fordele børnene ligeligt, siger han.
Han mener altså, at forvaltningen skulle tvinge nogle elever på Vestervangskolen, som havde ønske en anden afdeling.
– Vestervang er et glimrende skolested med dygtigt personale, der opnår flotte resultater. Vi politikere bør leve op til den gamle aftale i skoleforliget og fordele eleverne jævnt på undervisningsstederne og ikke lade os styre af forældrepolitiske hensyn, siger han.
Forvaltningen har i stedet valgt at sende et brev til alle forældre til børn, der skal starte i skole. Her opfordrer de forældrene til at ændre deres valg til Vestervang, hvis de ønsker, at deres børn kommer i en lidt mindre klasse.
– Der kan være nogle børn, der har mere brug for noget ro. Mange forældre ved måske ikke, at muligheden er der. Nogle tror måske, at hvis man bor i Søndervang, så er det der man skal gå, siger Sophie Dahl Brohus.

Økonomien skrider
Da Glostrup Skole er én skole med undervisning fem forskellige undervisningssteder, er det op til ledelsen på skolen at fordele eleverne.
Forældrene kan have et ønske om, at deres børn kommer på en bestemt afdeling, men der er ingen garantier. Fordelen ved det er selvfølgelig, at man kan optimere klassedannelsen, så der kan oprettes færre klasser, end hvis det havde været fire eller fem selvstændige skoler.
– En økonomisk forudsætning i skoleforliget omkring den nye Glostrup Skole var netop en klasseoptimering, der på sigt skulle give en årlig besparelse på cirka 11 millioner kroner. Nu må vi erkende, at dette beløb nok snarere bliver 5-7 millioner kroner, siger Freddie Rose.

Ikke sikker på lokal skole
Ulempen ved at være én skole er, at forældre ikke kan være sikker på at få plads til deres børn på den nærmeste skole.
– Fordelingen af børn til de nye børnehaveklasser er for ulige og risikerer at give problemer i tilfælde af ændringer i børnetallet, fordi klasserne næsten er fyldt op undtagen på Vestervang. Her mener jeg personligt, at man skal huske på, at Glostrup geografisk er en så lille kommune, at skolevejen uanset hvor man bor, aldrig bliver alarmerende lang i sammenligning med de fleste andre kommuner i Danmark, siger Freddie Rose.
– Vi ønsker ikke, at børn fra Ejby skal køres til Vestervangskolen, hvis der er plads på Ejbyskolen. Vi bruger muligheden for op til 28 elever i hver klasse, siger Sophie Dahl Brohus.
Med for eksempel 28 elever i hver klasse på Skovvang kan der opstå problemer, hvis børnefamilier flytter til Hvissinge.
– Der er ikke nogen lovning på, at man får en plads på den skole, der ligger lige ved siden af, fordi man kommer udefra, siger Sophie Dahl Brohus. Hun mener dog, at risikoen for, at det bliver et problem, er lille.
– Der er rigtig meget bevægelse i de små klasser. Der kan være nogle, der skal gå et skoleår om. Der kan også være nogle af dem her, der er skrevet op til privatskole, de melder jo først ud til foråret. Det kan sagtens blive 26 eller 27 i de her klasser. Det her er udgangspunktet, men man skal tage tallene med et forbehold, siger hun.

Plads nok
Med 11 0. klasser i år er der fyldt godt op på skolerne i Glostrup, der som udgangspunkt kun er bygget til at være tosporede. Men årgang 2010, der skal starte i skole, har været en ekstraordinær stor årgang, så i fremtiden bliver det ikke nødvendigt at oprette så mange 0. klasser.
– Det ser ikke ud til, at matriklerne bliver overfyldte, med de tal vi har. Vi har stadig muligheden for at oprette en ekstra børnehaveklasse til næste år. Som det ser ud nu, kan vores skoler rumme de børn vi har nu og får fremadrettet. Vi ser årgangene falder om nogle år, siger Sophie Dahl Brohus.
Det er altså forventningen, at selvom befolkningstallet i Glostrup vil stige i de kommende år, så vil der stadig være plads nok på skolerne.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top