Langtidsledig til borgmesteren: Hvad vil du gøre?
BRØNDBY. Ved kommunalbestyrelsesmødet onsdag ville Kim Paulsen, der er langtidledig, gerne vide, hvordan borgmesteren ville hjælpe byens ledige

Da Kommunalbestyrelsen onsdag aften havde gennemgået 50 ordinære punkter, manglede de stadig at behandle et punkt.
Kim Paulsen, en af Brøndbys langtidsledige borgere, havde nemlig benyttet muligheden for at stille borgmesteren en række spørgsmål i kommunalbestyrelsens spørgetid.
Konkret ville Kim Paulsen gerne have svar på fire spørgsmål. Blandt andet hvor mange borgere i Brøndby Kommune, der mistede retten til dagpenge i 2015, ligesom Kim Paulsen gerne ville vide, hvor mange langtidsledige borgere, borgmesteren forventer, mister retten til dagpenge i 2016.
Til det svarede borgmester Kent Max Magelund (S):
– Ifølge www.jobindsats.dk, har 159 ledige mistet dagpengerettet fra januar til november 2015 (tallene for december er ikke offentliggjort endnu, red.). Af dem er 134 overgået til den midlertidige arbejdsmarkedsydelse, tre er overgået til sygedagpenge, syv modtager ingen ydelse og femten er gået i arbejde.
I forhold til det forventede antal i 2016 sagde borgemester Kent Max Magelund (S):
– Af de forsikrede ledige, som er ledige dags dato, står 230 til at miste dagpengeretten i løbet af 2016.

Plan skal hjælpe
Et andet spørgsmål, Kim Paulsen gerne ville have svar på, var, hvorvidt Brøndby Kommune tilbyder ekstraordinære aktiviteter for borgere, som er på vej til at miste retten til dagpenge.
Til det svarede Kent Max Magelund (S) med henvisning til lov om aktiv beskæftigelsesindsats bland andet:
– Når borgeren har været ledig i sammenlagt 16 måneder afholdes en jobsamtale, hvor jobcenteret skal tilbyde den ledige en intensiveret indsats. Det intensiverede forløb påbegyndes fra den samtale, der afholdes som fællessamtale i samarbejde med A-kassen. Ved denne samtale lægges en plan for det intensiverede forløb sammen med borgeren.
I følge Kent Max Magelund (S) har denne plan et bestemt sigte:
Planen skal have overvejende fokus på det virksomhedsrettede, d.v.s. udpræget anvendelse af tilbudsportalen, virksomhedsservice, virksomhedskonsulenter samt borgerens/jobkonsulents (Jobkonsulenten er nævnt i sin egenskab af jobvejleder) egen indsats i forhold til kontakt til virksomheder m.h.p. fast beskæftigelse, vikariater, virksomhedspraktik, løntilskud m.v.

Hjælp til egne borgere
I forbindelse med sine spørgsmål stillede Kim Paulsen også et forslag, nemlig at Brøndby indfører en wildcard-ordning for de ledige i Brøndby Kommune. Ordningen betyder, at kommunen skal invitere minimum én ledig med bopæl i kommunen til de jobsamtaler, som skal gennemføres i forbindelse med alle nyansættelser i kommunen. Dermed mener Kim Paulsen, at man ideelt set kan hjælpe både den langtidsledige og Brøndby Kommune. Til det sagde Kent Max Magelund:
– Når en stilling først er slået op, gælder forpligtelsen for offentlige myndigheder til at ansætte den bedst kvalificerede i forhold til organisationens behov og økonomiske rammer. Det må være en politisk beslutning, om der skal indføres en Wildcard-ordning i Brøndby Kommune. Her skal overvejes eventuelt bureaukrati og tidsforbrug for kommunens ledere og eventuelle ansøgere. Jeg har en formodning om, at borgere i kommunen, som matcher job og stillingsprofil, vil blive indkaldt til ansættelsessamtale.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top