OMPRIORITERINGSBIDRAGET – Brøndby
Deltag i debatten på www.facebook.com/mitfolkebladet/

Enhedslisten: Det kommer til at gøre ondt
Steen Andersen forudser, at det kommer til at kunne mærkes på mange områder i Brøndby

Hvad synes I helt overordnet om omprioriteringsbidraget?
Omprioriteringsbidraget tjener flere formål, at indskrænke den offentlige sektor, tvinge kommunerne til flere udliciteringer af velfærdsområdet, at frigøre midler til skattelettelser, og er samtidigt udtryk for en centraliseret styring af økonomien, og dermed også et indgreb i det kommunale selvstyre. Det er et paradoks, at et flertal i befolkningen stemte på partier, der samlet set gik ind for vækst i den offentlige sektor, og nu efter valget ser vi især Dansk Folkeparti løbe fra det meste af de løfter, der blev givet i forhold til velfærd. Både Venstre og DF sidder parat i byrådet til at effektuere den her politik.

Kommer borgerne i Brøndby til at mærke, at I på grund af omprioriteringsbidraget skal spare?
Borgerne kommer til at mærke det her. Vi skal ud og finde forslag til besparelser for cirka 40 mio. kr., og det er på områder, hvor især de mest udsatte vil mærke det. Det kommer til at koste hænder, der virker i den direkte og borgernære service, og det betyder, at vores ældre og handicappede vil mærke at der er mindre tid og kvalitet i dagligdagen. På børneområdet vil den pædagogiske og forebyggende indsats blive svækket væsentligt, og vi vil se en fortsat udskilning af de mest udsatte i skolelivet.

Tidligere på året udtalte Københavns overborgmester, Frank Jensen, at København skulle boykotte omprioriteringsbidraget. Hvad siger I til det?
Enhedslisten opfordrer alle partier i KB til at boykotte omprioriteringsbidraget – har inviteret alle med i en fælles udtalelse, indtil videre har kun SF tilsluttet sig ideen.

Socialdemokrater: Det kommer til at kunne mærkes
Borgmester Kent Max Magelund (S) forudser, at det kommer til at kunne mærkes i Brøndby

Hvad synes I helt overordnet om omprioriteringsbidraget?
Det er et forslag, som vi, som socialdemokrater, synes er helt forkasteligt. Hvis regeringen vil omprioritere noget, må de gøre det med statens egne penge og ikke kommunernes. Vi ved som kommuner, hvor der skal prioriteres, og regeringen skal ikke først tage kommunernes penge og derefter uddele efter forgodtbefindende, det har kommunerne meget mere styr på. Klaus Hjort (V) mener, at vi jamrer, dog selvom regeringen ikke selv vil udmelde, hvor pengene skal komme fra, det må kommunerne gøre. DF siger, at omprioriteringsbidraget skal gå fra de rige til de fattige kommuner. Lars Løkke (V) har i Folketinget i et svar til Mette Frederiksen (S) sagt, at kommunernes omprioriteringsbidrag kan gå til skattelettelser.

Kommer borgerne i Brøndby til at mærke, at I på grund af omprioriteringsbidraget skal spare?
DF, som kalder sig de ældres fortalere, er skandaløst med i beslutningen, selvom de ved, at besparelserne blandt andet rammer de nære velfærdsopgaver, skoler, daginstitutioner og ældrepleje. I Brøndby forsøger vi efter bedste evne at undgå dette, men ingen områder går fri, for i Brøndby skal vi spare cirka 50 millioner de næste tre år. Og der er kommuner, der er meget være stillet end Brøndby, på grund af flygtningestrømmen, som slet ikke kan få økonomien til at hænge sammen i de kommende år.

Tidligere på året udtalte Københavns overborgmester, Frank Jensen, at København skulle boykotte omprioriteringsbidraget. Hvad siger I til det?
Vi har Kommunal Topmøde i KL den 10.-11. marts, hvor vi socialdemokrater vil debattere emnet, og stå sammen i den kommende forhandlingssituation og melde fælles ud omkring, hvordan vi mener, at den økonomiske situation bør løses med flygtninge, integration, velfærd og omprioriteringsbidrag, og følge de demokratiske spilleregler.

Venstre: der bør tænkes langsigtet
Mette Engelbrecht fra Venstre mener, omprioriteringsbidraget bør bruges til at tænke langsigtet

Hvad synes I helt overordnet om omprioriteringsbidraget?
Omprioriteringsbidraget er et anliggende mellem KL og Regeringen. Men i Brøndby giver det rigtig god mening at give Socialdemokraterne et incitament til at ville tænke langt mere økonomisk og i ressourcestyring.

Kommer borgerne i Brøndby til at mærke, at I på grund af omprioriteringsbidraget skal spare?
Helt overordnet bør omprioriteringsbidraget ikke være en udfordring i Brøndby. De seneste års budgetter har mere eller mindre været en gavebod på anlæg og kun ganske få besparelser er blevet foretaget på driften, mest som en konsekvens af konjunkturændringer og digitalisering. Omprioriteringsbidraget bør være startskuddet til egentlige forhandlinger om, hvad kommunens kerneopgave er. I Brøndby har der ikke været tradition for, at ville gøre noget aktivt for at ændre de udfordringer, der koster mange penge på budgetterne. Og så mangler der vilje til konkurrenceudsættelse, organisationsforbedringer og alternative finansieringsformer. Det er nogle øvelser vi gerne ser igangsat.

Tidligere på året udtalte Københavns overborgmester, Frank Jensen, at København skulle boykotte omprioriteringsbidraget. Hvad siger I til det?
Omprioriteringsbidraget er et fint incitament til at tænke langt mere økonomisk og i ressourcestyring. Derfor mener vi ikke, at regeringens prioritering er en kæmpe udfordring. Vi støtter ikke Frank Jensen. Københavns Kommune er verdensmestre i at bruge løs af skattekronerne til, hvad vi mener, er tant og fjas for de få, imens flertallet skal betale. Det ligger langt fra vores holdning i Venstre i Brøndby

DF: En naturlig omfordeling
Allan Runager fra DF mener, at omprioriteringsbidraget er en naturlige måde at omfordele mellem kommunerne

Hvad synes I helt overordnet om omprioriteringsbidraget?
Omprioriteringsbidraget er blot en anden måde at foretage kommunal udligning på. Således at vi kan sikre at særligt vanskeligt stillede kommuner, som blandt andet Brøndby, fortsat kan få refusion og udligning. Sidste år modtog vi i Brøndby en lille milliard kr., cirka 40 procent af vores budget i refusioner og udligninger fra stat og andre kommuner. Med den flygtningesituation, vi har i dag, er det meningen at skabe et økonomisk råderum for, at kommuner, der modtager flygtninge, kan få en økonomisk kompensation.

Kommer borgerne i Brøndby til at mærke, at I på grund af omprioriteringsbidraget skal spare?
På nuværende tidspunkt er det ikke til at sige noget om, hvor hårdt det vil ramme Brøndby Kommune. Det vil helt afhænge af, hvor mange penge af omprioriteringsbidraget, som kommunen får tilbage. Men Brøndby Kommune skal omprioritere. Når dagen er omme, forventer Dansk Folkeparti at kommunens budget er lige så stort som i dag.

Tidligere på året udtalte Københavns overborgmester, Frank Jensen, at København skulle boykotte omprioriteringsbidraget. Hvad siger I til det?
Det er en billig omgang, når den socialdemokratiske overborgmester Frank Jensen i sit politiske drilleri opfordrer til boykot af omprioriteringsbidraget. Af alle kommuner er netop Københavns Kommune rigelig tilgodeset med hensyn til udmåling af drift/serviceramme, dertil kommer meget store skatteindtægter, som de nødigt deler med andre igennem omprioriteringsbidraget.

SF: Skoler, ældre og institutioner rammes
Vagn Kjær-Hansen forudser, at selvom politikerne vil forsøge at minimere konsekvenserne, så rammes blandt andet ældre

Hvad synes I helt overordnet om omprioriteringsbidraget?
SF er imod omprioriteringsbidraget. Vi ser det som et anslag mod det kommunale selvstyre, at regeringen vil tage en procent af vores serviceudgifter og fordele dem til andre formål. Måske får vi nogle af pengene tilbage igen, siger nogle på Christiansborg. Måske med pålæg om at bruge dem til noget bestemt. DF har sagt, at de vil bruge pengene til at lave en omfordeling væk fra hovedstadsområdet. Før valget lovede de at de ikke ville acceptere minusvækst i kommunerne, men det gælder åbenbart ikke Brøndby.

Kommer borgerne i Brøndby til at mærke, at I på grund af omprioriteringsbidraget skal spare?
Minusvækst i kommunerne vil naturligvis kunne mærkes. Skal vi spare en procent om året, vil det i løbet af de næste tre år koste os 50 mio. kr. Det vil formentlig gå ud over skoler, institutioner og ældreplejen, selv om kommunalbestyrelsen naturligvis vil prøve at begrænse skaderne.

Tidligere på året udtalte Københavns overborgmester, Frank Jensen, at København skulle boykotte omprioriteringsbidraget. Hvad siger I til det?
Jeg er sådan set enig med Frank Jensen. Han siger, at regeringen og blå blok tager penge fra kommunerne og lader os om at skære i velfærden. De bør selv sige åbent, hvor de mener der skal skæres, ikke bare lade os i kommunerne sidde med den ubehagelige opgave.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top