OMPRIORITERINGSBIDRAGET – Vallensbæk
Deltag i debatten på www.facebook.com/mitfolkebladet/

Konservative: Dybt problematisk
Henrik Rasmussen (K) borgmester i Vallensbæk mener, omprioriteringsbidraget er meget problematiske

Hvad synes I helt overordnet om omprioriteringsbidraget?
Vi stiller os kritiske overfor omprioriteringsbidraget. Det er en tung besparelse, der pålægges kommunerne, og som ikke tager højde for, at den kommunale sektor siden 2010 har gennemført omfattende effektiviseringer, omstillinger og besparelser. Samtidig er der tale om en besparelse, der er dybt problematisk i forhold til den kommunale budgetlægningsproces og prioritering, herunder i den form, at regeringen anvender omprioriteringsbidraget til at øremærke puljer til kommunerne i finanslovsaftalen efter den kommunale budgetproces, jf. ”værdighedsmilliarden”.

Kommer borgerne i Vallensbæk til at kunne mærke, at I på grund af omprioriteringsbidraget skal spare?
Vi har i Vallensbæk en positiv befolkningstilvækst. Det betyder, at bloktilskud og skatteindtægter vokser – og det har været altafgørende for, at vi allerede i budget 2016 har kunnet håndtere hele den besparelse, som omprioriteringsbidraget pålægger os at gennemføre frem til 2019. Vi har afskediget administrative medarbejdere, men ikke skåret i serviceydelser til borgerne. Men selvfølgelig presser det vores økonomi at blive pålagt yderligere besparelser – og ikke vide, hvor mange midler vi har at disponere over. Vi kan jo ikke vide, om regeringen pålægger os yderligere besparelser i 2020. Og det er afgørende, at vi forbliver en kommune i vækst, hvis vi skal kunne opretholde serviceniveauet.

Tidligere på året udtalte Københavns overborgmester, Frank Jensen, at København skulle boykotte omprioriteringsbidraget. Hvad siger I til det?
Vi mener ikke, at man som kommune kan kortslutte demokratiet på den måde. Vi bliver nødt til at følge de beslutninger, der træffes. Men omprioriteringsbidraget kom som en tyv om natten, en præmis, der blev lagt ned ovenfra uden forståelse for den kommunale virkelighed. Kommunernes økonomi forhandles mellem KL og regeringen, sådan er dét og sådan bør det være – det bør vi som kommune kunne budgettere ud fra. I forvejen kører vi i Vallensbæk en benhård økonomisk politik. Vi vender hver en krone for at sikre tryghed og udvikling. Med omprioriteringsbidraget pålagde regeringen os pludseligt besparelser på 1 % hvert år til og med 2019. I Vallensbæk svarer det til ca. 40 mio.kr. i perioden 2016-2019. Det er mange penge, der kunne være gået til at sikre den fortsatte vækst og udvikling. Det er vores håb, at KL formår at forhandle en del af omprioriteringsbidraget tilbage til kommunerne i forbindelse med forårets økonomiforhandlinger.

Venstre: På kort sigt klarer vi det
Niels Jørgensen fra Venstre mener, at omprioriteringsbidraget på kort sigt ikke får konsekvenser

Hvad synes I helt overordnet om omprioriteringsbidraget?
Det er nødvendigt, at vi forstår og accepterer sammenhængen i hele Danmarks økonomi, og at kommuner og stat ikke er modstående poler. Så for min del er det ok med at indføre omprioriteringsbidraget, som til dels kommer tilbage i anden form, eller på et senere tidspunkt.

Kommer borgerne i Vallensbæk til at kunne mærke, at I på grund af omprioriteringsbidraget skal spare?
På kort sigt bør omprioriteringsbidraget ikke få indflydelse på vores serviceniveau i Vallensbæk. Venstre er af den absolutte opfattelse, at der findes rum i det kommunale budget til at finde kompenserende midler eller nødvendige besparelser andre steder. I de senere år har kommunen for eksempel brugt millioner i uforudsete udgifter til personalesager, bygningsfiaskoer mv., hvor penge blev fundet i skjulte reserver i budgettet.

Tidligere på året udtalte Københavns overborgmester, Frank Jensen, at København skulle boykotte omprioriteringsbidraget. Hvad siger I til det?
Frank Jensens synspunkter er bestemt ikke noget vi deler. Det er svært at forstå, at Frank Jensen har en lang fortid som minister, når han kommer med sådanne synspunkter.

DF: Penge skal tilbage
Kenneth Kristensen Berthsynes ikke om omprioriteringsbidraget og mener, det er vigtigt, at pengene kommer tilbage til kommunerne

Hvad synes I helt overordnet om omprioriteringsbidraget?
Omprioriteringsbidraget er ikke noget, vi har opfundet i Dansk Folkeparti. Det er regeringens påfund som blev aftalt sammen med Kommunernes Landsforening. For Dansk Folkeparti er det afgørende, at omprioriteringsbidraget kommer tilbage til kommunerne, så kommunerne fortsat oplever IKKE at have minusvækst sådan som tilfældet var under den tidligere regering.

Kommer borgerne i Vallensbæk til at kunne mærke, at I på grund af omprioriteringsbidraget skal spare?
Som Dansk Folkeparti også helt tydeligt gjorde opmærksom på i forbindelse med budgetforliget for 2016, som vi står uden for, så er der mulighed for at finde besparelser i kommunens budget. Vi har fremlagt en stribe konkrete besparelser. Disse besparelser ser vi helst omdannet til initiativer til gavn for vore ældre og vore børn. Med ældremilliarden tilføres der kommunen penge, som skal gå til at forsøde tilværelsen for kommunens dårligst stillede ældre.

Tidligere på året udtalte Københavns overborgmester, Frank Jensen, at København skulle boykotte omprioriteringsbidraget. Hvad siger I til det?
Det kan man ikke. Det er ren øregas fra overborgmesteren.

SF: Befolkningstilvækst kompenserer
Erdal Colak fra SF ærgrer sig over omprioriteringsbidraget, men håber befolkningstilvækst minimerer konsekvenserne

Hvad synes I helt overordnet om omprioriteringsbidraget?
Overordnet er gruppe F ked af regeringens udspil med omprioriteringsbidraget. Dette vil igen gå udover velfærden. Det kan ikke undgås at der vil være besparelser på de kommunale serviceområder, idet besparelser skal findes et sted. Allerede nu taler man om besparelser blandt andet i daginstitutioner, skoler og socialområdet. Det er selvfølgelig ikke acceptabelt. I forvejen bliver kommunerne presset med deres økonomi.

Kommer borgerne i Vallensbæk til at kunne mærke, at I på grund af omprioriteringsbidraget skal spare?
I Vallensbæk har vi valgt at ikke spare på daginstitutions- og skoleområdet. Der kan borgerne fortsat forvente en høj service. Dette er derimod muligt på grund af kommunens vækst, idet flere borgere giver flere skatteindtægter i kommunekassen. I stedet har kommunen valgt at spare i administrationen, hvilket er kedeligt.

Tidligere på året udtalte Københavns overborgmester, Frank Jensen, at København skulle boykotte omprioriteringsbidraget. Hvad siger I til det?
SF synes, at det er ærgerligt, at regeringen har fundet på presse kommunerne så meget i deres finansforslag, at det vil være unødvendigt med en boykot. SF er helt enige og vil opfordre KL til under ingen omstændigheder at indgå en aftale med regeringen, der indeholder det såkaldte omprioriteringsbidrag eller andre forringelser af kommunernes økonomi. Hvis velfærden skal sikres, er der brug for flere penge til velfærd i kommunerne – ikke færre.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top