S: Kortere skoledag i indskolingen
GLOSTRUP. Socialdemokraterne foreslår at forkorte skoledagene for elever i 0. til 3. klasse med fire timer om ugen

Eleverne i 0. til 3. klasse på Glostrup Skole går i øjeblikket i skole hver dag fra 8 til 14. Men det kunne godt være kortere tid, mener Socialdemokraterne i Glostrup. De har på mødet i Børne- og Skoleudvalget i morgen et forslag om at forkorte skoleugen med fire timer, så eleverne er i skole til klokken 13 fire dage om ugen og klokken 14 den sidste dag.

Udgiftsneutralt
Skoledagen blev længere som en del af folkeskolereformen. Men i den nye lov er der åbnet mulighed for at konvertere noget af den såkaldte understøttende undervisning til to-voksentimer, hvis det er hensigtsmæssigt ud fra en samlet pædagogisk vurdering.
– Det betyder, at SFO’en skal åbne kl. 13 de fire dage mod kl. 14 i dag, men forslaget er ressourceneutralt, da pædagogerne – ud over de timer, de læser i den understøttende undervisning – i forvejen læser 10 timer ugentligt i 0. – 3. klasse. Disse timer kan delvist konverteres til to-voksentimerne, står der i forslaget.
Den præcise udregning af, hvordan ressourcer vil blive flyttet fra skolen til SFO’erne, og dermed dokumentationen for, at forslaget er ressourceneutralt, er ikke sendt med i forslaget.
– De talknusere, som jeg har talt med, siger, at sådan som jeg har skrevet det, så vil det være ressourceneutralt, siger Freddie Rose (S).
Han oplyser, at han blandt andet har talt med Glostrup Lærerforening om forslaget.

Trætte børn
Forslaget om den kortere skoledag kommer for at hjælpe børnene.
– Forslaget er for os at se ud fra et børneperspektiv. De er trætte efter en skoledag på seks timer, og de orker dårligt nok et aktivt fritidsliv. Det er ikke sundt for børnene, og at blive opbevaret foran en IPad eller lignende gør ikke børn innovative og aktive, så de bliver fagligt dygtigere. Tværtimod risikerer man apatiske børn, der får for lidt motion og har større risiko for at blive overvægtige. Glostrup Kommune er en sund by i bevægelse og som altid har haft et blomstrende fritids- og foreningsliv og det skal gerne bevares, lyder argumentet i forslaget.
– Jeg ser sådan på det, at det handler om at skabe den bedste oplevelse for børnene i skolen. Den får de, hvis de ikke bliver overbelastet af en lang skoledag, uddyber Freddie Rose.
Han har endnu ikke drøftet forslaget med de øvrige partier i kommunalbestyrelsen, men han regner med opbakning.
– Jeg er optimist, og jeg tror på, at vi kan finde en fælles politisk platform. Det her forslag er sund fornuft, siger han.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top