SF blæser til kamp imod regeringens kommunale nedprioriterings-bidrag
Af Jonas Madsen, Næstformand SF-Glostrup Den kommuneaftale regeringen påtvang Kommunernes Landsforening sidste sommer var skelsættende, fordi Claus Hjort med sit nye ”nedprioriteringsbidrag”, tvinger kommunerne til store nedskæringer de næste fire år, på trods af at kommunerne har været igennem store effektiviseringer siden 2009. Regeringen kalder det dog et omprioriteringsbidrag. Det vil efter alt sandsynlighed også […]

Af
Jonas Madsen,
Næstformand SF-Glostrup

Den kommuneaftale regeringen påtvang Kommunernes Landsforening sidste sommer var skelsættende, fordi Claus Hjort med sit nye ”nedprioriteringsbidrag”, tvinger kommunerne til store nedskæringer de næste fire år, på trods af at kommunerne har været igennem store effektiviseringer siden 2009. Regeringen kalder det dog et omprioriteringsbidrag. Det vil efter alt sandsynlighed også medføre forringelser for vore skolebørn, ældre og handicappede medborgere i Glostrup.
Kort fortalt betyder omprioriteringsbidraget, at staten hvert år i de kommende fire år beholder én procent af en kommunes midler, for måske – måske ikke – at aflevere dem tilbage til kommunerne. Sådan som vi har lært denne regering at kende, tror vi i SF-Glostrup nu mest på at spareøvelsen ender med flere skæve skattelettelser, da Løkke allerede har bekræftet, at de overskydende midler sagtens kan forestilles at gå til netop skattelettelser.
Ifølge finansministeriets egne tal skønnes det at bidraget vil reducere det samlede offentlige forbrugsniveau med 2,4 mia. i 2017, stigende til 7, 5 mia. kr. i 2019, hvilket ifølge Arbejderbevægelsens Erhvervsråd er svarende til næsten 11.000 færre fuldtidsansatte.
I SF-Glostrup mener vi ikke at vores borgere skal betale for flere skæve skattelettelser.
Derfor vil vi kraftigt opfordrer Borgmesteren til at samle kommunalbestyrelsen og udtrykke modstand mod denne nedprioritering og viderefører denne modstand til Kommunernes Landsforening og hans egne ministre – ligesom flere andre kommuner allerede har gjort. Så vores borgere ikke skal udsættes for de massive nedskæringer, der måtte komme på: Skole-, ældre-, handicap- og daginstitutionsområdet mv. Det må også være i borgmesterens egen interesse, da kritikken af eventuelle forringelser grundet dette tiltag, kunne tænkes at blive rette mod lokalpolitikerne ved roret eller minoritetsgrupperinger i stedet for mod regeringen og dens støttepartier på Christiansborg, hos hvem ansvaret reelt hører hjemme.

Svar

Af
John Engelhardt (V)
Borgmester

Jeg må konstatere, at der er flertal i Folketinget for at pålægge landets kommuner en årlig besparelse på 1% årligt vedr. de såkaldte kommunale serviceudgifter. Der er næppe nogen kommune eller nogen borgmester i dette land, der synes det er en god ide. Pengene bliver automatisk trukket i det kommunale bloktilskud, så blot at stille sig op og se fornærmet ud, gavner ikke rigtig noget. Hvad det ender med i forhold til hvad regeringen vil bruge pengene til, er der mig bekendt endnu ikke nogen, der kan svare på. Nogle vil ikke give noget tilbage til kommunerne, andre vil give en del tilbage og et parti har også nævnt, at det hele skal tilbage, men primært til Jylland! Ikke opmuntrende!
Paradenumre i kommunalbestyrelsen i Glostrup er ren symbolpolitik. I stedet bør alle partier i kommunalbestyrelsen arbejde sammen for at sikre, at vi lander på benene til gavn for vores borgere. I Glostrup har vi i dag både et relativt højt serviceniveau og en af landets laveste personskatteprocenter. Det forventer jeg også vi har i de kommende år. Nøgleordene er politisk vilje og effektiv drift.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top