Socialdemokraterne: Børnene har en god dagligdag
BRØNDBY. Folkebladet har spurgt de lokale politikere, hvad de siger til kritikken fra Mette Theisen. Borgmester Kent Max Magelund (S) mener, børnene har en god hverdag

Læs artiklen om Mette Theisen her

Hvordan synes du forholdene generelt set er på børneinstitutionsområdet i Brøndby? Bliver der investeret (ikke i konkrete kroner og ører) de fornødne ressourcer i området?
Brøndby placerer sig som en de kommuner i landet, der bruger flest penge på dagtilbudsområdet. En undersøgelse fra KORA, ”Så meget koster et barn i dagtilbud,” viste, at Brøndby ligger på indeks 117 hvor indeks 100 er gennemsnittet. Om det er tilstrækkeligt er vanskeligt at sige. Hvad er nok?

Har børnene i institutionerne i Brøndby den bedst tænkelige hverdag?
Børnene i Brøndbys institutioner har i forhold til den tildelte ressource en god dagligdag. Den kunne givetvis godt være bedre, men det handler også om, hvordan man arbejder med børnene, også børn med særlige behov, og hvordan den enkelte institution tilrettelæger sit arbejde og fordeling af ressourcerne.

Er der for få pædagoger i institutionerne i Brøndby?
Brøndby har en god normering. Som sagt ligger vi i den høje ende af skalaen, så vi mener ikke, vi har for få pædagoger.

Der burde minimum være tre fuldtidsansatte og uddannede pædagoger til 18 børn?
Tre fuldtidsansatte til 18 børn er meget tæt på den virkelighed, der er i Brøndby. I vores integrerede institutioner er normering for vuggestuebørn 3,5 barn pr. voksen, svarende til 10,5 børn til tre voksne, og 6,5 barn pr. voksen for børnehavebørn, svarende på børnehaveområdet til 19,5 børn til tre voksne.

Er der den fornødne dialog mellem politikerne og pædagogerne i Brøndby?
Børneudvalget har afholdt flere dialogmøder med institutionsområdet, og det vil blive gentaget. Derudover holdes der møder med de faglige organisationer, og der en tæt dialog i dagligdagen mellem forvaltning og institution.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top