Spisevenner giver appetit
spisevenner.jpg
Janni Hansen, Glostrup Kommune og Sonja Annfeldt, Ældresagen underskriver aftalen. Foto: Glostrup Kommune
GLOSTRUP. Center for Sundhed og Velfærd i Glostrup Kommune har indgået et samarbejde med Ældresagen om en ny spiseordning: Spisevenner

Spisevennen giver den ældre mulighed for socialt samvær. Samtidig får den ældre borger større lyst til at spise, når der er selskab ved måltidet.
En spiseven er en frivillig person fra Ældre Sagen, som be­søger den ældre borger en gang om ugen. Formålet er hyggen ved at spise sammen og det sociale fællesskab under måltidet. Der findes allerede spisetilbud og ordninger på madområdet med fx måltidsværter. Dette projekt er et supplement til kommunens øvrige tilbud.
Borgeren betaler for sin egen mad, og som noget nyt betaler Glostrup Kommune for spisevennens måltid. Maden leveres af en leverandør af madser­vice, der er godkendt af Kommunen.
Hvis det er muligt kan den ældre senere i forløbet komme ud blandt andre, fx på cafe, i spiseklubber og til sociale aktiviteter sammen med spisevennen. Det endelige mål er, at borgeren selv bliver i stand til at opsøge steder, hvor andre borgere mødes i forskellige sammenhæng.

God appetit
Formand for Social- og Sundhedsudvalget, Lars Thomsen (V) siger:
– For Socialudvalget er det vigtigt, at vi giver de økonomiske muligheder for, at vores frivillige foreninger/personer kan udføre deres frivillige arbejde til glæde for vores svage borger uden personlige økonomiske udgifter. Her har vi imødekommet et gammelt ønske fra Ældre Sagen om at fritage de frivillige for en økonomisk byrde. Vi ønsker vores frivillige god appetit.
Medlem af Social- og Sundhedsudvalget Kurt Kjær (DF) udtaler:
– Vi hilser med glæde ordningen velkommen. Det er et område, som vi prioriterer højt.
Opgaverne er fordelt således, at kommunen sørger for det administrative, og Ældresagens lokalafdeling sikrer rekruttering af frivillige spisevenner og bringer spisevenner og -værter sammen. Ordningen er finansieret af tilskud fra kommunens frivillighedspulje. Den fløjtes i gang 15. marts 2016 og løber resten af 2016 som et forsøgsprojekt.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top