Sundheden i bevægelse i Glostrup Kommune
GLOSTRUP. På baggrund af Sundhedsstyrelsens anbefalinger har kommunen lavet en række planer for, hvordan den kan løfte sundhed og trivsel i Glostrup

Sundhed er et stærkt grundlag for vækst og velstand, og øget sundhed giver ikke blot den enkelte en højere livskvalitet men også et samfund, hvor sygdom og behandling båndlægger færre ressourcer. Sådan står der i Glostrup Kommunes planstrategi. Men hvordan bidrager kommunen bedst muligt til borgernes sundhed?
Det har Sundhedsstyrelsen en hel række bud på, som er beskrevet i forebyggelsespakkerne. Det er anbefalinger, der bygger på den bedst mulige viden om emner som tobak, alkohol, mad og måltider, mental sundhed mv. Statens Institut for Folkesundhed har gennemført en analyse af, hvor langt den enkelte kommune er kommet med at omsætte anbefalingerne til handling siden 2013.
I Glostrup Kommune er det store ryk sket i forhold til at lave politikker og handleplaner for, hvordan anbefalingerne skal føres ud i livet. Gennem den sundhedspolitiske handleplan, som blev vedtaget i 2014, ligger der nu planer for, hvordan sundhed og trivsel kan løftes i kommunen i de kommende år.

Styrker sundheden
Der er også sat en række konkrete tiltag i værk, for eksempel motorisk screening af børn omkring skolestart, røgfri miljøer på kommunens arbejdspladser og i Glostrup Skole mv. Det kræver samarbejde på tværs af fagområder, når anbefalingerne skal efterleves. På det felt er der en løbende udvikling i gang. Desuden arbejder Glostrup Kommune sammen med en række andre kommuner, hospitaler, praktiserende læger og andre samarbejdspartnere om at skabe sunde rammer og gode tilbud til borgerne.
– Den sundhedspolitiske handlingsplan får gennemslagskraft, fordi den er udarbejdet i fællesskab på tværs af kommunen og bakkes op politisk og ledelsesmæssigt. Når tiltagene spiller sammen, bliver den samlede effekt noget, der kan mærkes, både nu og her, men især på lidt længere sigt, siger borgmester John Engelhardt (V).

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top