Bedre resultater for Glostrup Skole
IMG_4377.jpg
Politikerne i Glostrup har behandlet kvalitetsrapporten for Glostrup Skole for skoleåret 2014/2015. Foto: Heiner Lützen Ank
GLOSTRUP. Kvalitetsrapporten for skoleåret 2014/15 for Glostrup Skole viser blandt andet fremgang i afgangsprøveresultaterne og et højt niveau i matematik i hele skoleforløbet

På kommunalbestyrelsens møde i marts blev kvalitetsrapporten for Glostrup Skole godkendt. Rapporten viser blandt andet, at afgangseleverne fra Glostrup Skole over de seneste tre år har fået bedre karaktere. Fra 6,2 til 6,7 i de bundne prøver.
– I engelsk og matematik er niveauet særligt højt, det samme gælder niveauet i de nationale test, hvor vi har rigtig mange elever i den højeste kategori, de aller dygtigste, siger formand for Børne- og Skoleudvalget, Sophie Dahl Brohus (V).
Hun fortsætter:
– Vi er godt på vej mod at indfri målene i folkeskolereformen samt den overordnede vision for kommunens skolevæsen.

Fokus på læsning
Foruden afgangsprøveresultaterne er der også fremgang i overgangen til ungdomsuddannelser. For eksempel er 43,1 procent af eleverne fra Glostrup er i gang med en gymnasial uddannelse tre måneder efter 9. klasse, landsgennemsnittet er 35,5 procent.
Inklusionen går det også fremad med. Færre børn bliver udskilt til specialundervisning og man er tæt på at nå målsætningen.
Resultaterne viser dog også, at Glostrup Kommune fortsat skal give læsning særlig opmærksomhed – særligt den faglige læsning, som med folkeskolereformen er blevet en del af alle fag. Det vil ske via en af de tre handleplaner, der også blev vedtaget på mødet.
– På mellemtrinnet skal børnene til at lære at læse med fokus på indholdsdelen. De skal så at sige ikke bare kunne ordene og læse dem højt, men lære at se sammenhængen i historien, de læser. Det er rigtigt svært for nogle, sagde Mette Vennerstrøm (SF), der også er medlem af Børne- og Skoleudvalget.

Fravær og trivsel
Eleverne i de ældste klasser på Glostrup Skole har for meget fravær, og det er fokus i en anden handleplan.
– Handleplanen omkring elevernes fravær skærpes til at fokusere på udskolingens fravær, da det er her, de største udfordringer ses, sagde Sophie Dahl Brohus.
Der har også i det seneste år været en national trivselsmåling, der viser, at Glostrup Skole ligger meget tæt på landsgennemsnittet. Det kan dog godt blive bedre, så her er der også lavet en handleplan.
– Jeg ser gerne, at vi rykker os, så eleverne trives endnu bedre i vores skole. Der iværksættes derfor en handleplan med fokus på forebyggende og opfølgende tiltag i klasserne og på skolen, sagde Sophie Dahl Brohus.

Sprog i daginstitutioner
Mette Vennerstrøm (SF) fokuserede på kommunens nye pilotprojekt omkring sprogindsats i dagtilbuddene.
– Det handler nemlig om tidlig indsats, og al forskning peger på, at den tidlige indsats er alfa og omega for skolestartere, der har det svært. Vi kan ikke bare vente og lave lappeløsninger i skoleårene, når først de svage læsere er kommet alt for langt bagud. I det hele taget viser forskningen, at de sproglige indsatser, man laver i dagtilbud, giver alle børn bennefit langt ind i ungdomsårene. Så det betaler sig, sagde hun.
Kvalitetsrapporten vil fra nu af blive udarbejdet hvert andet år, så det bliver muligt at give handleplanerne mere plads til at skabe effekt. Næste kvalitetsrapport udkommer i foråret 2018 og vil dække skoleårene 2015/16 og 2016/17.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top