Debat om støj og parkering ved stadion
BRØNDBY. Der var stor spørgelyst, da der i sidste uge blev afholdt borgermøde om udviklingen af området omkring Brøndby Stadion

Mere end 25 personer var mødt op til borgermøde den 12. april på Brøndby Stadion, hvor Brøndby Kommune havde inviteret til information og debat om kommunens planer for området.
For at rumme den fremtidige udvikling af området og BIF’s konkrete ønsker er det nemlig nødvendigt at ændre på områdets lokalplan, og det var aftenenes emne.
– Brøndby Stadion udvikler sig, og BIF vil gerne have flere muligheder for at bruge stadion til for eksempel koncerter, og her i Brøndby Kommune vil vi gerne være med til at støtte en udvikling, der kan få endnu flere mennesker til at bruge stadion og stadionområdet. Vi vil idet hele taget gerne tænke stort og gøre sportsbyen, som Brøndby Stadion er en del af, til et kommunalt og regionalt udviklingsområde, sagde borgmester Kent Max Magelund (S) blandt andet i sin indledende tale.

Koncerter i Brøndby
Jesper Jørgensen, direktør i BIF, gennemgik BIF’s ønsker for udvikling af området omkring stadion, der blandt andet indebærer opførelsen af en materielgård til udstyr og maskiner og bedre toiletfaciliteter til tilskuerne. Desuden redegjorde han for BIF’s ønske om at få lov til at afholde koncerter uden at skulle søge særskilt dispensation for dette.
– Jeg forventer ikke, at vi vil afholde særlig mange koncerter, bl.a. fordi vi ikke er overdækket og fordi de store koncerter foregår i København. Vi vil måske afholde en til fire årlige koncerter med max 10.000 publikummer, forklarede direktøren.

Stor spørgelyst
Der var stor spørgelyst efter fremlæggelsen af lokalplanens intentioner, og spørgsmålene handlede om en bred vifte af emner.
Der var både spørgsmål til etablering af flere parkeringspladser og en snak om hvilke metoder, man kan tage i brug for hurtigt at få folk væk igen fra området efter store kampe på stadion.
Nogle havde bekymringer om adgangen til det nye klubhus, der er skitseret i den nye lokalplan, og andre havde spørgsmål til støj.

Fokus på parkering
En af de borgere, der deltog i mødet, var Jørn Bek Laursen, formand for Grundejerforeningen Baunehøj, der repræsenterer nogle af naboerne til stadion. Han var tilfreds med mødet og glædede sig over den gode dialog.
Om de trafikale udfordringer den øgede brug af Brøndby Stadion kan føre til siger Jørn Bek Laursen:
– Parkeringsproblemerne ser ud til at kunne løses ved, at man vil opsætte P-skilte med blandt andet henvisning til pladser bag rådhuset, foran Priorparken og at disse skilte, som de øvrige, kan forsynes med antal ledige pladser i et display. Der oprettes også 100 nye p-pladser op mod Schneekloth centeret samt forhandles om flere hundrede nye pladser mellem Holbæk motorvejen og den nye jernbane i den grønne kile.

Små gule sedler
At store arrangementer på stadion kan mærkes i området, er der ifølge Jørn Bek Laursen ingen tvivl om:
– Oplevelserne ved de store kampe er tæt parkering i begge sider på vore små veje. Vi har for mange år siden prøvet at sætte små sedler på dem der har parkeret ulovligt på vendepladserne men uden resultat. Vi opfordrer beboerne til at kontakte politiet hvis de ikke kan komme ud af deres indkørsler. Sidste år fik jeg et svar fra en grundejer, som havde henvendt sig til politiet. Han havde fået den besked, at det havde man ikke ressourcer til, og at de måtte vente med at køre ud, til kampen var forbi.
Dog blev det på mødet understreget, fortæller Jørn Bek Laursen, at kommende arrangementer ville have en maksimumstørrelse:
– Desuden forventes der ikke afholdt koncerter som kan tiltrække mere end cirka 10.000 publikummer.

Fast støjgrænse
Ud over de trafikale udfordringer, er der også spørgsmålet om støj fra stadion. Om det siger Jørn Bek Laursen efter mødet:
– Kommunen vil udarbejde en miljørapport hvori der følgende foretages en miljøvurdering af støj- og trafikpåvirkning med forslag til afbødende foranstaltninger. Sidst i rapporten foreslås foranstaltninger til overvågning. Rapporten afsluttes af en kort sammenfattende vurdering. Det tog vi som et svar på vores ønske om at få en fast dB grænse for støjen i almindelighed fra Brøndby Stadion

Lokalplan på vej
Aftenens input indgår i den høring, som kører frem til den 8. maj 2016 for lokalplanen for stadionområdet. Derpå skal Kommunalbestyrelsen behandle sagen politisk den 8. juni 2016.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top