Fuglekær skal flytte
Fuglekær1.jpg
På denne grund på Dommervangen, hvor der tidligere har ligget en institution, skal Fuglekær genopføres. Foto: Jesper Ernst Henriksen
GLOSTRUP. Institutionen Fuglekær på Rødkælkevej er nedslidt og skal erstattes af en ny. Den skal i stedet ligge på Dommervangen overfor Østervangkirken

Som en del af budgettet for 2016 blev der sat penge af til at genopføre institutionen Fuglekær. Den gamle institution var simpelthen nedslidt. På Kommunalbestyrelsens møde i marts skulle det besluttes, hvor den genopførte institution skulle ligge.
For at spare penge på genhusning, for at undgå for mange flytninger og for at undgå en masse besvær for pædagoger, børn og forældre, ville kommunen gerne bygge den nye institution, inden de rev den gamle ned. Det betyder selvfølgelig, at man ikke kan bygge den nye på præcis samme sted.

Tre muligheder
Der var tre mulige placeringer. Bovneager 53 i den nye del af Hvissinge, der ville give den fordel, at institutionen kom tættere på skoven, hvilket giver nye pædagogiske muligheder.
Den anden mulighed var at bygge nyt på Rødkælkevej lige syd for den nuværende institution. Her ligger der et grønt område med en fodboldbane og en legeplads. Området var en lille smule for småt til den nye institution, så dele af den gamle skulle sansynligvis rives ned, inden man kunne gå i gang med at bygge.

På Dommervangen
Den tredje mulighed, som blev valgt, var at flytte institutionen til Dommervangen 1-3, hvor der tidligere har ligget en institution.
– For det første har der tidligere ligget en institution der, så alle installationer nede i jorden ligger allerede klar. Dernæst er tilkørselsforhold og parkering klar på forhånd. Og sidst men ikke mindst, så skal Dommervangen benyttes til offentlige formål, mens vi kan prøve at sælge den nuværende Fuglekærgrund og derved muligvis få en økonomisk indsprøjtning til byggeriet af den kommende Fuglekærinstitution, sagde Mette Vennerstrøm (SF).
Sophie Dahl Brohus (V) anbefalede også Dommervangen.
– Vores befolkningsprognoser peger på, at der vil blive født flere børn i området omkring Dommervangen i fremtiden, hvilket betyder, institutionen vil ligge centralt. Når jeg ikke kan anbefale, at vi placerer institutionen på Rødkælkevej, er det primært fordi, der ikke vil blive født så mange børn i det område i fremtiden. Men den nuværende placering af institutionen gør, at den ligger klemt inde i et boligområde, og det betyder meget biltrafik i området, sagde hun.

Anderledes stemmer
Socialdemokraterne havde tidligere i sagsbehandlingen stemt for at gå i dialog med Glostrup Boligselskab om en placering på Rødkælkevej.
– Den mulighed ønskede vi drøftet, inden vi træffer en beslutning om placeringen af den ny institution.
Vi har efterfølgende modtaget en redegørelse, hvor vi kan læse, at der har været dialog med Glostrup Boligselskab. Efter at have gennemgået redegørelsen og set på de økonomiske konsekvenser har vi i Socialdemokratiet valgt at stemme for, at den nye Fuglekær bliver bygget på grunden ved Dommervangen. Vi håber så, at Venstre og DF senere vil se positivt på en fremtidig henvendelse fra Glostrup Boligselskab om bygning af ældre/seniorboliger eller handicapboliger på området, hvor Fuglekær ligger i dag, sagde Lisa Ward (S).

Fakta om Fuglekær
Der er cirka 1,6 kilometer fra den nuværende institution til den nye
Fuglekær har omkring 37 vuggestuebørn og 66 børnehavebørn samt 6 børn i specialgruppen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top