Tilfredshed med kvalitetsrapport for folkeskolen
VALLENSBÆK. Kvalitetsrapporten for folkeskolen i Vallensbæk tegner et positivt billede af skolerne. Men der skal fortsat være fokus på området, mener de lokale politikere

”Folkeskolerne i Vallensbæk Kommune er placeret blandt den bedste fjerdedel, det vil sige blandt de bedste 25 procent af alle landets kommuner. Kommunen har derved opnået målet om, at skolerne skal ligge i landets bedste fjerdedel målt på afgangskarakter.”
Således hedder det i indledningen af den kvalitetsrapport af folkeskolen, som politikerne i Vallensbæk netop har gennemgået. Videre hedder det for eksempel om samarbejdet mellem lærere og andre faggrupper:
”Samarbejdet mellem lærere og andre faggrupper, eksempelvis pædagoger, er styrket og mange nye tiltag som morgenbånd med særlige faglige fokusområder i form af læsebånd, musikbånd eller bevægelsesbånd planlægges og gennemføres i samarbejde med pædagoger. Det løfter både det sociale og faglige niveau i klasserne.”
Og tendensen er den samme i store dele af rapporten, nemlig at det overordnet set går godt med folkeskolen i Vallensbæk.

Alle har bakket op
Spørger man Henrik Rasmussen (C), hvad årsagen er til, at det ifølge kvalitetsrapporten går så godt med den lokale folkeskole, er han ikke i tvivl:
– Da den nye kommunalbestyrelse efter det seneste kommunalvalg begyndte arbejdet, var vi helt skarpe på, hvad vi ville på det her område. Desuden har vi prioriteret de fornødne ressourcer.
Men det er ikke kun politikerne, der har bakket op om arbejdet med folkeskolen, fortæller Henrik Rasmussen:
– Der har også været en stab, der kan se meningen i det. Men hele vejen rundt har der været opbakning, også i forældrebestyrelsen.
Men arbejdet stopper ikke her, understreger Henrik Rasmussen:
– Skal vi holde det her høje niveau og måske endda forbedre det, skal vi bruge mange ressourcer også fremover. Det er ikke noget, der kommer af sig selv.

Godt men stadig fokus
Kenneth Kristensen Berth fra Dansk Folkeparti er enig i, at kvalitetsrapporten tegner et positivt billede af folkeskolen i Vallensbæk:
– Langt om længe ser det ud til, at vi har vendt skuden i Vallensbæk og fået bedre resultater over en bred kam. Det er noget en samlet kommunalbestyrelse har lagt sig i selen for, så det er rigtigt positivt, hvis det viser sig at være en linje, der kan fortsættes i de kommende år.
Der er dog ifølge Kenneth Kristensen Berth også punkter, der skal arbejdes med fremover:
– Vallensbæk ligger godt, når man ser på resultaterne generelt i kommunerne, men når man ser på det sociale parameter, så burde vi ligge endnu bedre. Problemet er, at der er for mange, der ligger på det jævne og få, der bliver flyttet op i de højere karakterlag. Hvis de nye resultater også bliver karakteristisk for de kommende år, synes jeg kommunalbestyrelsen skal lave en ny målsætning, der handler specifikt om, hvordan vi får løftet flere elever op i den øverste kategori. Det vil være vores udgangspunkt, når vi skal diskutere nye målsætninger på skoleområdet.

Husk alle skoler
Også Niels Jørgensen fra Venstre er overordnet set tilfreds med kvalitetsrapporten:
– Venstre er generelt glad for at se på tryk, at Vallensbæks skoler præsterer bedre, og at vi har skoler blandt de bedre i landet. Men ikke mindst også, at vi ikke har skoler, der markerer sig markant dårligt.
Men der skal fortsat arbejdes, mener Niels Jørgensen:
– Jeg tror, der fortsat kan arbejdes ganske meget videre, fordi befolkningsgrundlaget i Vallensbæk som sådan burde placere os endnu højere i statikkerne.
Og så skal man huske på, siger Niels Jørgensen, at der også er forskelle mellem byens forskellige skoler:
-Den udstukne politik og fokusområder har været fin. Tak til personalet på vore skoler for et godt arbejde. Nu er det jo så meget på mode at lave sammenligninger med andre, men her behøver vi ikke gå til andre kommuner, men blot indskærpe, at målet må være, at alle tre skoler ligger på niveau med den bedste af de tre skoler. Min personlige holdning er, at vi bør kunne aflevere alle elever fra samtlige tre skoler med forudsætninger for en rigtig god start til voksenlivet, hvad enten det er faglig håndværksmæssig uddannelse eller en videregående boglig uddannelse.

Vallensbæk Skole i front
At der er forskelle på de tre skoler i Vallensbæk peger kvalitetsrapporten også på. Således er karaktergennemsnittet i de afsluttende prøver i 9. klasse på Vallensbæk Skole markant højere end på Pilehaveskolen og Egholmskolen.
Hvorfor det er således, har Henrik Rasmussen ikke noget entydig svar på:
– Det er svært at sige, hvorfor det er sådan. Der har på alle tre skoler været en rigtig god opbakning til folkeskolen og arbejdet der. Men opbakningen har været særlig stor på Vallensbæk Skole. Det kan spille ind. Men der er også andre komponenter.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top