Tilsyn tilfredse med forholdene
MG_3243.jpg
Det årlige tilsyn med forholdene for de ældre i Brøndby er tilfredsstillende. Nygårds Plads og Kisumparken klarer sig særlig godt. Foto: Brøndby Kommune
BRØNDBY. Kommunale og private leverandører af hjemmehjælp, kommunens ældrecentre samt botilbuddet for demente med særlige behov har alle bestået de årlige tilsyn

Kommunen gennemfører hvert år uanmeldte og anmeldte tilsyn på kommunens ældrecentre, botilbud og hos de kommunale og private leverandører af hjemmehjælp (praktisk og personlig hjælp).
Det er BDO, Kommunernes Revision, der fører tilsynene på kommunens vegne. Embedslægeinstitutionen gennemfører hvert år de uanmeldte tilsyn på ældrecentrene og i botilbuddet.
Årsrapporten og de enkelte tilsynsrapporter fra tilsynene i 2015 foreligger nu, og her står det klart, at Brøndby er kommet flot igennem tilsynene.

Tilfreds udvalgsformand
I BDO’s tilsyn har ældrecentrene på henholdsvis Nygårds Plads, Gildhøjhjemmet, Æblehaven, Kisumparken, samt leverandørerne af hjemmehjælp (den kommunale hjemmepleje og de private leverandører) fået bedømmelserne ”særdeles tilfredsstillende”, ”tilfredsstillende”, ”god og tilfredsstillende” samt ”jævnt tilfredsstillende”.
Ved embedslægens tilsyn blev der i to ud af tre tilsyn konstateret få mindre fejl og mangler.
Ved et tilsyn blev der konstateret fejl og mangler, som embedslægen dog fandt, at ledelse og medarbejdere havde arbejdet konstruktivt og målrettet med at løse på baggrund af forrige års tilsyn, men som ikke var helt løst endnu.
– Jeg er meget tilfreds med, at vi igen i år kan dokumentere, at der i Brøndby Kommune bliver udført et meget stort og professionelt arbejde med at tage hånd om vores ældre borgere på kommunens ældrecentre og hos vores leverandører af hjemmehjælp. De anmærkninger, BDO og embedslægernes tilsyn har givet, kan alle afhjælpes ved en målrettet indsats, og langt de fleste vedrører heldigvis mindre anmærkninger vedrørende dokumentation i den elektroniske omsorgsjournal. At Nygårds Plads og Kisumparken i BDO’s tilsyn kommer ud med ”særdeles tilfredsstillende forhold”, er meget imponerende, siger udvalgsformand for Social- og Sundhedsudvalget i Brøndby, Per Jensen (S).

Alle tilsynsrapporter kan læses på brondby.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top