DF vil se børneattester fra alle
VALLENSBÆK. På det seneste kommunalbestyrelsesmøde foreslog Dansk Folkeparti, at alle ansatte, der har med børn at gøre, skal vise fuld børneattest. De øvrige partier vil afvente udvalgsarbejde

Siden 2005 har skolelærere, børnehavepædagoger og andre, der arbejder med børn eller er frivillig leder for dem, skullet fremvise en børneattest, der dokumenterer, at de inden for de seneste ti år ikke har begået sædelighedskrænkelse.
En lov, som naturligvis også gælder i Vallensbæk. Tidligere på året præciserede Vallensbæk Kommune dog over for Kenneth Kristensen Berth (DF), at oplysningerne i børneattesterne alene indeholder oplysninger for de personer, der har opholdt sig i Danmark.

Bør gælde alle
Det fik i forbindelse med kommunalbestyrelsesmødet den 27. april Kenneth Kristensen Berth til at stille et forslag, der indskærper, at de ti års straffrihed gælder alle, også personer, der ikke har opholdt sig i Danmark i de år. Således hedder det i forslaget:
”Børneattesten skal altså virke som en slags beskyttelse for børn og unge mod at de pågældende bliver udsat for seksuelle overgreb fra pædofile. Imidlertid har en række kommuner rundt omkring i landet valgt at ansætte nyligt ankomne flygtninge og familiesammenførte i stillinger, hvor de har tæt kontakt med børn. Kommunerne har indhentet børneattest, som loven tilsiger, men da de pågældende kun har været i Danmark i ganske kort tid, har børneattesten selvsagt ingen værdi.”
Noget lignende bør ifølge Kenneth Kristensen Berth ikke ske i Vallensbæk:
”Vallensbæk Kommune bør afstå fra at ansætte personer, der ikke kan fremvise en børneattest indeholdende oplysninger fra de sidste ti år.”

Ændringsforslag sejrede
Forslaget affødte en del debat på mødet. Således mente borgmester Henrik Rasmussen (K), at forslaget kunne få konsekvenser, som man på nuværende tidspunkt ikke har et tilstrækkeligt overblik over. Både i forhold til at hjælpe flygtninge i beskæftigelse i Vallensbæk Kommune. Men også i forhold til unge under 25 og danske statsborgere, der har været udrejst i en årrække og siden er vendt hjem. Derfor stillede Henrik Rasmussen et ændringsforslag, hvori det hedder, at Vallensbæk Kommune skal afvente det udvalgsarbejde, der foregår i Folketinget og i Kulturministeriet, og som ser på reglerne om brug af børneattester for flygtninge og andre personer, der har opholdt sig kort tid i Danmark.
Et ændringsforslag som Konservative, Venstre og Socialdemokraterne stemte for.

Væsentlig nok
Selvom Niels Jørgensen fra Venstre endte med at stemme for ændringsforslaget, kunne han på mødet godt se væsentligheden i forslaget fra Dansk Folkeparti:
– Bekymringen omkring, hvordan vi sikrer os, at såfremt en asylansøger søger, eller bliver henvist til, et arbejde, hvor omgangen med mindreårige børn, er en del af arbejdet, er relevant.
Alligevel endte Niels Jørgensen altså med at bakke op om ændringsforslaget:
– Nu ved vi jo, at Folketinget har nedsat et udvalg for at lave klare og nye retningslinjer. Derfor besluttede Venstre at stemme imod DF’s i øvrigt meget relevante forslag, idet jeg mener, vi godt kan afvente færdiggørelsen af arbejdet i Folketinget, og følge Bertel Haarders udsagn om, at vi må have tillid til, at kommunen godt kan sætte fornøden fokus på området indtil da.
Dog er Niels Jørgensens holdning stadig den samme:
– For Venstre er det givet, at vi ikke ønsker positiv særbehandling for asylansøgere til et så ømtåleligt og vigtigt område som omgang med vore børn. Der må selvfølgelig gælde samme regler for asylansøgere, som for danskere. Det er således for Venstres vedkommende ikke et definitivt afslag, men et kortere varende ”sparken til hjørne” med afventning på nyt fra Folketinget.

Lighed for alle
Efter mødet var Kenneth Kristensen Berth forundret over holdningen blandt de andre medlemmer af kommunalbestyrelsen:
– Jeg forstår ikke, hvorfor det er så vigtigt at få flygtningene ansat i institutionerne. Der er mange andre steder, hvor de kan gøre nytte. Og pointen er bare, at går det galt, så går det galt.
At flertallet vil afvente arbejdet i Folketinget giver Kenneth Kristensen Berth ikke meget for:
– Det løser ikke nogen problemer. Det er en bekvem måde at komme uden om det på.
Desuden mener, Kenneth Kristensen Berth, at det hele grundlæggende drejer sig om en ting:
– Det afgørede er, at der skal være lighed for loven. De ti år skal gælde alle.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top