Glostrup er for lille til blokpolitik
Af Lars Høimark, Gadager 41, Glostrup Nu er der snart kommunalvalg igen i Glostrup. Det seneste valg i 2013 endte som bekendt med at Venstre (3289) og DF (1870) dannede lokal regering med John Engelhardt som borgmester. Socialdemokratiet (3579), SF (679) og Enhedslisten (787) fik ikke del af nogen formands eller næstformandsposter for de politiske […]

Af
Lars Høimark,
Gadager 41,
Glostrup

Nu er der snart kommunalvalg igen i Glostrup. Det seneste valg i 2013 endte som bekendt med at Venstre (3289) og DF (1870) dannede lokal regering med John Engelhardt som borgmester.
Socialdemokratiet (3579), SF (679) og Enhedslisten (787) fik ikke del af nogen formands eller næstformandsposter for de politiske udvalg.
Det er en meget gammeldags måde at tænke lokal politik på ved at skabe blokke, der med baggrund i landspolitiske forskelle betyder, at omkring halvdelen af byens borger afskæres muligheden for at se deres valgte personer på vigtige poster i kommunen.
Det eneste rigtige i kommunerne er, efter min klare overbevisning, at danne ”samlingsregeringer”, hvor partierne samles om magten og de vigtige poster fordeles henover alle partierne. Samlingsregeringer dannes typisk i krisetider eller i perioder, hvor der er særligt behov for at stå sammen.
De lokale interesser skal være i højsædet, når partierne efter valget i 2017 skal danne regering.
Christiansborg skal ikke detailstyre i kommunerne med omprioriteringsbidrag, populistisk puljepolitik, ældre og værdighedsmilliarder m.m., samtidig med at kommunerne så skal spare i blinde for at skabe ”bidrag” til tåbelig symbol og signal politik for politikkerne på Christiansborg.
Centralisering og detailstyring vil fjerne det langsigtede ansvar og incitament lokalt for det politiske arbejde i kommunen – og lave tåbelig nu og her sparerøvelser, som konsekvens kun skærer skævt i kvalitet, værdi og velfærd.
Blokpolitikken lokalt gør det ikke bedre eller gavner samarbejdet for Glostrups borgere – tværtimod.
Så kære politikere …. Husk nu ikke at udelukke den ene halvdel af kommunens borgere fra indflydelse ved det næste valg – tag nu og samarbejde – det er bedst for Glostrup – hele Glostrup.

Svar

Af John Engelhardt (V), borgmester, Glostrup

Jeg er ganske enig i Lars Høimarks bemærkninger vedr. Christiansborgs rolle i lokalpolitik og ønsket om decentralisering og fjernelse af omprioriteringsbidraget, ligesom vi heller ikke kan være uenige i ønsket om et bredt samarbejde hen over midten i kommunalbestyrelsen. Langt de fleste sager i kommunalbestyrelsen bliver heldigvis stadig vedtaget i enighed eller med et meget stort flertal. Vedr. udvalgsformandsposter kan jeg blot konstatere, at rød blok sagde nej tak til formandsposten i et af de væsentligste udvalg efter sidste valg og samtidig ikke ønskede at pege på en borgmester, som der i øvrigt var flertal for. Samtidig nedlagde vi to udvalg og dermed reducerede antal poster til fordeling. Samarbejde er selvfølgelig fint, men det er jo ikke helt ligegyldigt, hvad det er, som man samarbejder om.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top