Mere i løn til formand for forsyningen
GLOSTRUP. Leif Meyer Olsen er formand for Glostrup Forsyning og hans løn for det er netop blevet mere end fordoblet

På kommunalbestyrelsens møde i maj blev det diskuteret, hvor meget man skal have i løn, for at være formand for bestyrelsen for Glostrup Forsyning. Den opgave har Leif Meyer Olsen, der også er medlem af kommunalbestyrelsen for Venstre. Det var ham selv, der havde opdaget, at hans løn som formand var under andre lignende formænd.
– Jeg er Glostrups repræsentant i Movia, hvor jeg på repræsentantskabsmødet i september 2014 kom til at sidde ved siden af Gribskovs repræsentant. Han spurgte, hvilke andre poster jeg havde, og jeg svarede blandt andet formand i Glostrup Forsyning. Han er selv formand i Gribskov Vand og i Gribskov Spildevand, og han fortalte, at honoraret i disse to selskaber var 130.000 kroner om året. Da han hørte, at jeg får 40.000 kroner om året for hele fire selskaber (under Glostrup Forsyning hører vand, spildevand, varme og affald), syntes han, jeg skulle få undersøgt niveauet, fortæller Leif Meyer Olsen.
Det har han nu fået gjort, og som bilag til sagen var der en oversigt over, hvad formænd for forsyningsselskaber i fire andre kommuner tjener. De lå gangske rigtigt alle på noget over lønnen til Leif Meyer Olsen. Derfor foreslog borgmesteren på økonomiudvalgets møde, at lønnen i Glostrup Forsyning blev hævet til 100.000 kroner om året.

Bør være nul
Der var langt fra enighed i kommunalbestyrelsen om, hvad lønnen burde være. Enhedslisten og SF mente, at den burde være nul kroner.
– Det at sidde i en kommunalbestyrelse afstedkommer også, at man bliver udpeget til at sidde i diverse bestyrelser, råd og nævn. Man har henover mange år udviklet en kultur i Danmark, hvor politikere laver nogle til tider meget velbetalte kødben til politikere, disse kødben kan man i konstitueringsfasen efter et valg så kæmpe om, eller i nogle tilfælde dele ud af, hvis man skal lokke lidt i nogle seje forhandlinger. I nogle kommuner kan politikere tjene mere end en hårdtarbejdende håndværkers årsløn, alene ved at sidde i diverse bestyrelser. Det, mener Enhedslisten, er en syg kultur, som der skal gøres op med. Heldigvis har vi i Glostrup ikke de vilde kødben, som vi politikere kan sidde og gnaske i, sagde Robert Sørensen (EL).
Han foreslog derfor, at lønnen blev sat ned til nul kroner.
– Det er Enhedslistens opfattelse, at det honorar man får for at sidde i Kommunalbestyrelsen, fint dækker det arbejde og de opgaver, som følger med. Det må og skal være lyst og interesse og ikke økonomi, som afgør, om man søger indvalg i en bestyrelse, råd eller nævn.

Bør være 40.000
Socialdemokraterne mente, at lønnen burde forblive på de 40.000 kroner.
– Som medlem af Kommunalbestyrelsen får vi et fast honorar og dertil skal i en del tilfælde lægges vederlag for deltagelse i diverse bestyrelser. Det er dog langtfra alle bestyrelser, der udløser vederlag. For eksempel sad nogle af os i mange år i bestyrelsen for Spildevandscentret i Avedøre uden vederlag. Vi mener som en tommelfingerregel, at vederlagsstørrelsen til en vis grad bør afspejle det faktiske timeforbrug. Og vi tror ikke på, at timeforbruget er vokset så markant for vores formand, at det berettiger så voldsom en stigning, sagde Freddie Rose (S).

Som udvalgsformand
Leif Meyer Olsen mener, at opgaver som formand for Glostrup Forsyning godt kan retfærdiggøre en årlig løn på 100.000 kroner.
– Opgaverne adskiller sig en del fra at være udvalgsformand, blandt andet er det helt andre love, vi skal agere under. En formand for eksempelvis Kulturudvalget får 109.000 kroner per år, og arbejdet i Glostrup Forsyning er ikke mindre. Hvis Glostrups to vandselskaber blev lagt ind under Hofor, som Vallensbæks og Brøndbys er, ville jeg være menigt bestyrelsesmedlem i Hofor. Det får man hele 125.000 kroner for per år. Men vi foretrækker at være herre i eget hus, siger han.
Glostrup Forsyning er takstfinansieret. Lønnen til formanden bliver altså ligesom alle andre udgifter betalt via vand, varme og affaldsregningen. Forsyningens samlede årlige omsætning er på 135,6 millioner kroner.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top