Omprioriterings-bidraget har også konsekvenser i Vallensbæk
Af Jens O. Hansen, Fællestillidsrepræsentant HK, Næstformand HovedMED, Vallensbæk Ved en eventuel aftale mellem KL og regeringen om et omprioriteringsbidrag koster det på velfærden i kommunerne, ikke mindst i Stor København. Omprioriteringsbidraget går mere præcist ud på, at alle kommuner skal skære én procent af de kommunale budgetter i årene 2017 til 2019, så regeringen […]

Af
Jens O. Hansen,
Fællestillidsrepræsentant HK, Næstformand
HovedMED, Vallensbæk

Ved en eventuel aftale mellem KL og regeringen om et omprioriteringsbidrag koster det på velfærden i kommunerne, ikke mindst i Stor København.
Omprioriteringsbidraget går mere præcist ud på, at alle kommuner skal skære én procent af de kommunale budgetter i årene 2017 til 2019, så regeringen kan prioritere borger velfærd. I 2017 betyder det 2,4 milliarder kroner i besparelser.
Kommunernes beregninger viser, at kommunernes såkaldte serviceramme sænkes med 2,4 milliarder kroner i 2017, med 4,8 milliarder kroner i 2018 og over syv milliarder kroner i 2019.
For Vallensbæk Kommune betyder omprioriteringsbidraget, at servicerammen sænkes med ca. 40 millioner kroner i årene 2016-2019. Det vil borgerene komme til at mærke og det vil medarbejderne komme til at mærke. Kritikere, heriblandt kommunerne selv, frygter, at det vil komme til at gå ud over den nære velfærd som for eksempel ældre og handicappede. Omprioriteringsbidraget vil også ramme hårdt i Vallensbæk Kommune.
På landsplan betyder omprioriteringsbidraget, at kommunerne skal spare det der svarer til ca. 14.000 stillinger i perioden 2017-2019.
Vi ønsker at gøre regeringen og KL opmærksom på, at omprioriteringsbidraget er en upopulær størrelse i Kommunerne både blandt de ansatte og blandt rigtig mange politikere. Opfordringen til regeringen og dens støtte partier er, at omprioriteringsbidraget bliver rullet tilbage.
I Vallensbæk, som så mange andre steder, vil vi Den 12. maj foran Rådhuset afholde en event, alle organisationer som er repræsenteret i Kommunens Hoved MED (AC, BUPL, FOA, DL og HK) står sammen om eventen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top