Sportscafeen til debat
VALLENSBÆK. På kommunalbestyrelsesmødet i sidste uge blev situationen i Sportscafeen debateret. Flere forslag blev bragt i spil. Sagen er stadig uafklaret

Da kommunalbestyrelsen i sidste uge holdt møde dukkede debatten om forholdene for forpagteren i Sportscaféen også op på dagsorden. Under spørgsmål fra medlemmerne blev borgmester Henrik Rasmussen (K) bedt om at forklare, hvordan sagen ligger ifølge ham.
Henrik Rasmussen bekræftede på mødet, at Vallensbæk Kommune har modtaget en opsigelse fra den nuværende forpagter, men sagde samtidig, at opsigelsen var blevet trukket tilbage. På det grundlag kunne Henrik Rasmussen ikke udtale sig om, hvad løsningen på situationen ville blive.
En ting stod det fast i følge Henrik Rasmussen:
– Vi ønsker ikke at ændre på den nuværende forpagtningsaftale. Den er, som den altid har været.

Venstre utilfreds
Niels Jørgensen fra Venstre mente imidlertid, at man burde forholde sig positiv til den kritik mod kommunens ageren i sagen, der er rejst fra flere sider:
– Det skabte stor ærgrelse hos brugerne af Idrætscentret, at forpagteren har opsagt forpagtningen af Sportscafeen. Forpagteren har efterfølgende trukket sin opsigelse tilbage, men nu viser det sig desværre, at kommunen virker til ikke at være særligt imødekommende over for denne tilbagetrækning, men i stedet afventer en række juridiske tilbagemeldinger, før man vil tage endelig stilling hertil. Med andre ord: forpagteren fremtid som forpagter er fortsat usikker, på grund af noget administrativt pjat, ligesom det skaber frustrationer hos de daglige brugere. I Venstre spørger vi højt: Hvorfor?
Og Venstre vil ifølge Niels Jørgensen kæmpe for den nuværende forpagter:
– Det er tydeligt, at der er en fantastisk opbakning til, at forpagteren skal fortsætte sit virke, en opbakning vi til fulde tilslutter os i Venstre, såvel som vi forstår, det også er tilfældet blandt Socialdemokraterne. Så hos Venstre i Vallensbæk har vi besluttet at gøre alt hvad der er os muligt, for at få denne sag løst så hurtigt og positivt som muligt. Vi ønsker vished for, at både forpagteren og Sportscaféen fortsætter fremover.

Komme imøde
Konkret mener Niels Jørgensen, at kommunen bør imødekomme nogle af de ønsker for udvikling, den nuværende forpagter har:
– Vi ved, at forpagteren har søgt om at udvide forretningen med en minigolfbane, men kommunen kan ikke finde plads til denne. I Venstre synes vi, det er en hyggelig idé og i stedet for at finde juridiske udfordringer, søger vi at finde menneskelige løsninger.
Derfor har Niels Jørgensen også en konkret opfordring til borgmester Henrik Rasmussen:
– Kunne vi indgå i en dialog om eventuelt at etablere en minigolfbane på græsset ved rulleskøjtebanen? Altså kunne vi udnytte de perioder, hvor rulleskøjteløberne ikke har tid på området? Området er lukket forsvarligt af og i stedet for at stå tomt hen, kunne det måske udnyttes til andet formål.

Fået nok
I det hele taget lover Niels Jørgensen kamp fremover:
– I Venstre har vi fået nok, og vi vil søge at skabe øget bevågenhed på de problemstillinger, vi finder, der er i det nære miljø i kommunen og som vi føler, at borgmesteren vender det blinde øje til. Venstre vil derfor søge opbakning, såvel blandt andre partier som ved tilkendegivelser fra borgerne, i vore bestræbelser på at vise det konservative flertal, at der er mange vigtige ting som kræver handling og ikke absolut det meget juristeri.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top