Støj er et problem men der kommer ikke flere penge
Henrik-Rasmussen_stoejkonference180516.jpg
Onsdag deltog blandt andet Henrik Rasmussen (nr. 2 fra venstre) i en støjkonference på Christiansborg. Foto: Vallensbæk Kommune
VALLENSBÆK. Onsdag mødtes folketingspolitikere med lokalpolitikere, borgere og interesseorganisationer på Christiansborg for at drøfte støj. Der kommer ikke flere penge. Men der er enighed om, at problemet skal drøftes og løses

Støj er ikke, og skal ikke være, et individuelt problem for den enkelte borger.
Det er der enighed om på tværs af politikere fra både folketing og kommuner. Støj er et stort, samfundsmæssigt problem, som skal drøftes og løses i fællesskab.
I Vallensbæk Kommune skønnes godt 70 procent af borgerne at være generet af støj, primært fra de store, statslige motorveje. Flere rapporter, senest en hvidbog udgivet af den grønne partnerorganisation Gate 21, påviser, at støj er skyld i sygdom, forringet livskvalitet og dødsfald.
– Støj fra trafikken er uden sammenligning den værste støjkilde i vores samfund og er vurderet til at være EU’s anden største miljøproblem. Mere end 720.000 boliger eller 1,4 millioner danskere er påvirket af trafikstøj, som ligger over den vejledende grænseværdi. Alligevel bliver støjforurening kun håndteret i begrænset omfang. Men løsningerne er der, og de nødvendige politiske tiltag er åbenlyse, og det er dem vi sætter spot på i hvidbogen, siger Kirstine Hjorth Lorenzen, som er projektleder i Gate 21.

Støj på borgen
For at sætte fokus på problemet, blev der onsdag den 18. maj afholdt støjkonference på Christiansborg.
Her mødtes folketingspolitikere, lokalpolitikere, borgere og interesseorganisationer for at drøfte udfordringerne, og de mulige løsninger.
Borgmester Henrik Rasmussen (K) fra Vallensbæk Kommune deltog i konferencen, ligesom lokale borgere og kommunalbestyrelsesmedlemmer.
– Det kan ikke være rigtigt, at lokale produktionsvirksomheder og idrætsanlæg skal sikre, at de ikke støjer, mens staten kan anlægge langt mere støjende motorveje og jernbaner gennem landets kommuner uden at afsætte penge til støjdæmpning. Problemet er for alvorligt til, at staten ikke systematisk afsætter penge til støjdæmpning i deres anlægsbudgetter, ssgde Henrik Rasmussen under konferencen.

Kampen fortsætter
Desuden lovede borgmesteren og de øvrige medlemmer af Vallensbæks kommunalbestyrelse, at de, sammen med de lokale grundejerforeninger, også fremover vil gå forrest, når det kommer til at gøre de ansvarlige ministre opmærksomme på problemet.
– Det er rigtig vigtigt, at vi mødes på tværs af politiske skillelinjer, og jeg konstaterer med glæde, at vi er enige om at sætte fokus på støjudfordringerne, og hvordan vi kan løse dem. Det er ikke et problem, der går væk af sig selv. Vi gør, hvad vi kan i Vallensbæk. Vi afprøver nye støjskærme, og arbejder på at ændre planloven, så vi kan få lov at placere erhvervsbyggeri, så det fungerer støjdæmpende. Men staten spiller en afgørende rolle. De bliver nødt til at betale deres del af gildet, siger Henrik Rasmussen.

Store problemer
En af initiativtagerne til støjkonferencen er Morten Bødskov (S).
Han har sammen med respræsentater fra de øvrige politiske partier igennem Vestegnens Trafikforum flere gange sat fokus på støjproblemerne på Vestegenen. På konferencen den 18. maj sagde han blandt andet:
– På Vestegnen har vi store problemer med trafikstøj. Derfor er vi en række politikere fra forskellige partier, som samarbejder for at Vestegnen får en større andel af kagen, når trafikmilliarderne fordeles. Jeg er glad for samarbejdet. Det giver allerede resultater. Penge til støjværn og fastholdelse af letbane-projektet har vi arbejdet sammen om.

Virksomhedsløsninger
Konferencen den 18. maj var derfor, ifølge Morten Bødskov, vigtig af flere grunde:
– Konferencen er bare én af de mange aktiviteter, vi laver for at sætte fokus på Vestegnens problemer med trafikstøj. Èn ting er at sikre vores fair andel af trafikmilliarderne. Men Vestegnen har mulighederne for at blive et forum for nye løsninger på både trængsels- og støjproblemerne. Vi har meget trafik, men også mange virksomheder med bud på nye løsninger til reduktion af trafikstøjen. Vi kommuner er parat til at gå forrest i at finde nye løsninger. Kan vi forstærke samarbejdet mellem vores virksomheder, kommuner og vores uddannelsessteder, kan vi finde nye løsninger, som både sikrer bedre indsats mod støjen og sikrer flere arbejdspladser til vores områder.

Kan være farligt
Blandt talerne på konferencen var også Mette Sørensen, seniorforsker i Kræftens Bekæmpelse. Hun har bidraget til den hvidbog om støj, der blev lanceret i forbindelse med støjkonferencen på Christiansborg.
I hvidborgens afsnit om sundhedsmæssige konsekvenser af støj skriver Mette Sørensen blandt andet:
– En anden formodet mekanisme er forstyrrelse af nattesøvnen. Udsættelse for støj om natten kan give problemer med at falde i søvn, eller at man vågner tidligt eller midt om natten. Derudover har forskning vist, at nattestøj kan føre til, at man tilbringer mindre tid i den dybe søvn, hvor kroppen restituerer. Forstyrrelse af søvn kan resultere i en række fysiologiske ændringer i kroppen; stigning i blodsukkeret, et svækket immunforsvar og forhøjet blodtryk.
En pointe, Mette Sørensen gentog på konferencen.
Desuden pegede Mette Sørensen på, at forskningen muligvis peger på en sammenhæng mellem støj og diabetes og overvægt, ligesom flere forskningsresultater peger på en sammenhæng mellem støj og visse former for kræft.

Ifølge hvidbogen fra Gate 21 blev det i 2003 vurderet, at cirka 200 – 500 mennesker dør hvert år, som følge af trafikstøj. Flere forskningsresultater er kommet til siden, og tages disse i betragtning er dødstallet sandsynligvishøjere.
Hvisbogen kan findes via www.gate21.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top