Venstre: Der har været andre muligheder
VALLENSBÆK. Niels Jørgensen (V) undrer sig stadig over borgmesterens holdning i sagen

Som det blev tydeligt i sidste uges udgave af Folkebladet, undrer Niels Jørgensen (V) sig over hændelsesforløbet i konflikten om Sportscafeen. Og efter at have læst borgmester Henrik Rasmussens (K) holdning til sagen i sidste uge, er Niels Jørgensen ikke blevet mildere stemt:
– Det er jo desværre alt for velkendte toner, Henrik Rasmussen spreder, når han siger, at kommunen har handlet ufejlbarligt. For sådan er borgmesterens opfattelse nu engang. Vi alene vide, vi alene gøre.

Kunne have hjulpet til
Et af de punkter, Niels Jørgensen har svært ved at forstå, er præmissen for at drive Sportscaféen:
– Et stort problem er, at hele grundlaget for at kunne drive en Sportscafé er alt for spinkelt. Der er jo ingen som helst rimelighed i at skulle holde åbent i cafeen, når en dags omsætning kan komme ned på få hundrede kroner og en god dag måske kan komme op på et par tusinde kroner. Det kan man ikke holde personale for og forpagteren heller ikke oppebære en løn for. Derfor havde kommunen al mulig grund til at indgå i en konstruktiv dialog om, hvordan grundlaget måske kunne blive bedre. Her opnås intet, ved at holde kommunale arrangementer ude, i stedet for at støtte Sportscafeen.
Og Carina Andersen har skabe nyt i Sportscaféen:
– Vi skal huske på, at ingen tidligere forpagter, har kunnet få Sportscafeen til at fungere, og mig bekendt har kommunen sat penge til i flere situationer med manglende betaling af husleje. Sådan er situationen jo slet ikke med Carina. Hun har betalt alt.

Bliver det samme
Ifølge Niels Jørgensen vil problemet heller ikke ændre sig fremover:
– Men borgmesteren har nu også skabt sig en gordisk knude, som bliver svær at løse op, med sine udtalelser om, at der er flere som er interesserede i at forpagte Sportscafeen på de nuværende betingelser. Det gør jo, at vi ikke kan forsvare at ændre på forpagtningsbetingelserne, når vi ikke på nogen måde har kunnet imødekomme den bedste forpagter jeg kan mindes, vi har haft i mine 22 år hvor jeg har været medlem af Kommunalbestyrelsen.

Særlige vilkår?
Kritikken fra Venstre undrer Henrik Rasmussen (K), borgmester:
– Det er slående, at Venstre pludselig gør sig til forkæmper for en enkelt privat erhvervsdrivende og ønsker, at kommunen skal give særlig økonomisk støtte til og forpligte sig til at afholde alle kommunale arrangementer hos denne ene, i stedet for at søge det billigste sted og bruge kommunens penge fornuftigt. Forpagteren har fået stillet caféen til rådighed og skal drive den på markedsvilkår. Spørgsmålet er, om Venstre mener, at alle private erhvervsdrivende i Vallensbæk skal have samme kommunale, økonomiske støtte som den ene, de skubber foran sig i valgkampen?

Venstre er modstridig
I følge Henrik Rasmussen er det faktisk Venstre, der forsøger at spænde ben for det lokale erhvervsliv:
– Det er desto mere paradoksalt, da Venstre netop i øjeblikket forsøger at spænde ben for at Sanistål, en lokalt etableret virksomhed, kan flytte deres hovedkvarter og et stort antal nye arbejdspladser til Vallensbæk, uden anden kommunal opbakning end tilladelse til at udvide en bygning. I stedet for at godkende ansøgningen i Teknik- og Miljøudvalget og give grønt lys til Sanistål, forsinker Venstre virksomhedens planer ved at sende sagen til Kommunalbestyrelsen og risikerer dermed at vride tålmodigheden ud af en lokal erhvervsdrivende med politiske benspænd.

Vi kan forhandle
Og der er ikke noget at komme efter i forhold til sagen om forpagtningen af Sportscaféen:
– Kommunen har forsøgt dialog, men vil dog ikke føre den på Facebook og på det niveau, der her lægges an til. Forpagteren har ret og pligt til at drive forretning i Sportscaféen, ikke til at stå for alle kommunale arrangementer. Det ville være konkurrenceforvridning, ulovligt og unfair over for andre private erhvervsdrivende i kommunen. Forpagtningsaftalen er altid resultat af en forhandling mellem forpagter og kommunen, og godkendes politisk. Derfor har afgiften varieret. Kommunen vil også skulle forhandle vilkår og aftale med en ny forpagter.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top