Vi er bekymrede for Sportscaféen i Vallensbæk
Af Kurt Kølbæk Jensen, på vegne af seniorgymnastikkens brugere af caféen. Forpagteren af Sportscaféen, Carina Andersen, har desværre set sig nødsaget til at opsige sin kontrakt med Vallensbæk Kommune efter, at kommunen mundtligt har varslet et notat vedrørende driften af cafeen. Ifølge dette notat får klubber og foreninger lov til at sælge på Idrætscentrets område […]

Af
Kurt Kølbæk Jensen, på vegne af seniorgymnastikkens brugere af caféen.

Forpagteren af Sportscaféen, Carina Andersen, har desværre set sig nødsaget til at opsige sin kontrakt med Vallensbæk Kommune efter, at kommunen mundtligt har varslet et notat vedrørende driften af cafeen. Ifølge dette notat får klubber og foreninger lov til at sælge på Idrætscentrets område i forbindelse med deres arrangementer. Omfanget af alternativt salg er ukendt.
Driften af caféen har i forvejen vanskeligt ved at give et tilfredsstillende overskud, hvilket flere kortvarige forpagtninger vidner om. Det er forståeligt, at Carina Andersen har valgt at sige fra, idet notatet forringer hendes forretningsgrundlag.
Vi vil indtrængende opfordre Vallensbæk Kommune til at indgå en ny kontrakt med Carina Andersen, så hun kan fortsætte som forpagter af Sportscaféen. Carina Andersen er lokalt forankret og brænder for at videreudvikle caféen til fælles glæde for os alle, forudsat at hun har rimelige vilkår.

Svar: Vilkårene er ikke ændret
Af
Henrik Rasmussen (K), borgmester i Vallensbæk Kommune

Det er rigtigt, at vi har modtaget en opsigelse fra forpagteren af Sportscafeen i Vallensbæk Idrætscenter og efterfølgende en betinget tilbagetrækning af denne opsigelse. Vi er i dialog med forpagteren om situationen.
Det er i alles interesse, at vi har en velfungerende café og et godt sted at samles i Idrætscentret, det ligger i høj grad hele kommunalbestyrelsen på sinde. Vi bakker op om brugen af caféen og opfordrer foreningerne til at benytte den mest muligt. Vi kan som kommune således ’trække hesten til truget, men ikke tvinge den til at drikke’.
Det er dog vigtigt at understrege, at forpagteren på intet tidspunkt har haft eneret på salg af mad og drikke ved idræts- og foreningsarrangementer i hele kommunen. Det har alle dage været sådan, at en klub eller forening kan sælge for eksempel kaffe og kage til et stævne for at tjene til klubtrøjer og lignende. Vi ønsker ikke at ændre forpagtningsaftalen, sådan at brugerne ikke engang kan have en flaske vand med hjemmefra. Forpagterens vilkår er altså ikke blevet forringet. Dette er også blevet oplyst til Folkeoplysningsudvalget, som består af repræsentanter for foreningerne og kommunalbestyrelsen. Der skal være plads til, at foreninger sælger et stykke kage eller lignende, og sådan har det altså været hele tiden. De stævner og kampe, foreningerne arrangerer, er jo også med til at tiltrække kunder til Sportscafeen, så det skulle gerne være til fælles gavn.
Flere har foreslået, at kommunen skulle lempe vilkårene for forpagteren, for eksempel nedsætte den månedlige forpagtningsafgift. Men det kan vi ikke bare gøre, da vi skal sikre, at der ikke sker konkurrenceforvridning. En lempelse af vilkårene ville desuden betyde, at forpagtningen skal i udbud igen. Kommunen har fået henvendelser fra flere andre seriøse forpagtere, der kunne være interesseret i at overtage Idrætscafeen på de nuværende vilkår.
Jeg er sikker på, at vi nok skal finde en løsning, så der bliver liv i Sportscafeen, også fremover.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top