Demokrati skal også mærkes i det kommunale
Soc-Brønd.jpg
Mattias Tesfaye (S) talte grundlovsdag i Brøndby hos Socialdemokraterne. Foto: Privat
BRØNDBY. Socialdemokraterne i Brøndby havde blandt andet inviteret Mattias Tesfaye til at tale grundlovsdag

Socialdemokraterne i Brøndby holdt traditionen tro grundlovsmøde ved Brøndbyvester partiforenings lokaler. Et arrangement, der ifølge arrangørerne tiltrak cirka 50 deltager.
Blandt talerne var Mattias Tesfaye, medlem af Folketinget for Socialdemokraterne. Han talte om den særlige variant af demokrati, vi har i Skandinavien, og sagde i sin tale blandt andet:
– I Danmark møder vi ikke blot op hvert fjerde år, sætter et kryds og lader politikerne klare resten. For os er det afgørende at folket også selv styrer deres land. Gennem bestyrelser i børnehaven eller skolen. Gennem tillidsmandsarbejde for kollegerne. I boligforeninger, menighedsråd eller kommunalbestyrelser.
Desuden mente Mattias Tesfaye, at det er vigtigt at være på vagt over for enindsnævring af kommunernes muligheder:
– Socialdemokratiet værdsætter dette folkelige engagement. Det er derfor vi ikke ønsker at detaljestyre kommunernes økonomi, sådan som vi har set det foreslået fra Dansk Folkeparti og Enhedslisten. Det er også derfor, vi støtter de aftaler der indgåes mellem fagbevægelsen og erhvervslivet, også selvom vi ikke er enige i det hele.
Således vil Socialdemokraterne på Christiansborg heller ikke blande sig i alle kommunale forhold, ifølge Mattias Tesfaye:
– Derfor stemmer Socialdemokratiet på Christiansborg ikke ja, hvis vi bliver spurgt, om ældre skal have to bade om ugen, eller at der skal være et minimum af pædagoger i børnehaven. Det kritiserer fløjpartierne os for. Ofte kan det skabe forvirring om Socialdemokratiets politik. Men vi er ikke modstandere af gode forhold for børn og ældre. Vi tror bare, at beslutningen træffes bedst på rådhusene. Vi er ikke tilhængere af centralisering. Vi er tilhængere af folkeligt engagement. Vi er tilhængere af folkestyret.

2 kommentarer om “Demokrati skal også mærkes i det kommunale”

 1. Steen Andersen siger:

  Socialdemokraternes Mattias Tesfaye pudsede glorien gevaldigt i sin grundlovstale, og blandt andet satte han Enhedslisten i gruppe med Dansk Folkeparti i en sag der basalt handlede om ældres minimumsrettigheder – der var hårde forhandlinger tilbage i 2013, og Enhedslisten forsøgte at komme igennem med en sikring af minimumsrettigheder for vores ældre medborgere, der også hos Thorning regeringen mærkede forringelser – Enhedslistens forslag var noget bredere, og det lykkedes for den Socialdemokratiske spinmaskine at sakse Enhedslistens intentioner til ukendelighed – blot for historiens skyld, så kommer her forslaget i pixieudgave. Og læg mærke til at der er tale om et oplæg, der skulle sikre en konkret stillingtagen og diskussion om de forringelser som de ældre måtte lide under – OGSÅ under Thorning regeringen – men det har smartretorikeren Tesfaye ikke tid til at nævne.

  1. Ret til rengøring mindst hver anden uge for ældre, der ikke selv kan gøre rent.
  Undersøgelser fra FOA og ældresagen viser, at hjemmehjælpsmodtagere får gjort rent sjældnere og sjældnere. Det er uanstændigt og øger risikoen for sygdomme og infektioner.

  2. Ret til et bad mindst to gange om ugen for ældre, der ikke selv kan tage bad.
  En undersøgelse fra FOA viser, at der bliver længere og længere mellem hjælpen til at komme i bad. Minimumsrettigheden skal stoppe denne udvikling.

  3. Ret til en grundig hovedrengøring en gang årligt.
  Hvis den ældre ikke selv kan gøre rent, er der et indlysende behov for en mere gennemgribende rengøring en gang imellem. I enkelte kommuner ndes dette tilbud allerede.

  4. Mulighed for regelmæssigt ophold i det fri for ældre, som ikke selv kan komme ud.
  De rigeste ældre kan heldigvis selv sikre sig en tur i det fri. Især det ertal, som bor i parcelhus eller lignende med adgang til haven, når vejret er til det. Men 32 pct. af de ældre over 70 år bor i etage- byggeri. Hvis de har svært ved at bevæge sig rundt ved egen hjælp, så er der stor risiko for, at de aldrig kommer uden for en dør. Ifølge Ældresagens brugerundersøgelse får kun 3 pct. af alle hjem- mehjælpsmodtagere tilbud om ledsagelse.

  Listen er ikke i sig selv opskriften på anstændig ældrepleje, men basale minimumsrettigheder. Det er vigtigt at fastholde, at ambitionsniveauet på sigt skal være højere, så kommuner med højere stan- darder ikke kan misbruge listen til at retfærdiggøre besparelser.

  De nye minimumsrettigheder skrives ind i serviceloven eller i en særskilt bekendtgørelse. Hele udspillet kan læses her ( for de der ikke lader sig narre af politisk spin ) – https://enhedslisten.dk/files/aeldreudspil_2013.pdf

  1. Steen Andersen siger:

   Det bør også nævnes at detaljestyringen fra Socialdemokraterne i Folketinget kan mærkes især på Folkeskolereformen – og en helt urimelig detailstyring når det gælder beskæftigelsespolitik – så den gode Tesfaye havde vist en gratis omgang i haven i Brøndbyvester. Men det var jo også godt vejr, ikke sandt ? – så Socialdemokraternes forhold til det kommunale selvstyre, tjah – det kommer jo an på om man kigger indad også. – og så er det måske også værd at se på, om det kommunale selvstyre også er ukrænkeligt i en hver henseende – det mener vi ikke i Enhedslisten. De færreste vil vel forsvare Farumhistorien, hvor frikommunetænkningen endte i en sand katastrofe.

Skriv et svar til Steen Andersen Annuller svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top