Der mangler arbejdskraft
Nyjobcenter.jpg
Tre af jobkonsulenterne ved Jobcenteret i Brøndby (fra venstre Helle Schiermacher, Ulla Bruhns og Jesper Norup), der for tiden oplever succes i deres samarbejde med lokale virksomheder. Foto: Brøndby Kommune
BRØNDBY. Jobcenteret får så mange henvendelser fra virksomheder i Brøndby og omegn, der mangler arbejdskraft, at de nu holder åbent hus for alle ledige, for at få besat de mange stillinger

De fleste kender Jobcenteret, som et sted, hvor ledige borgere bliver forsøgt hjulpet i arbejde eller uddannelse.
Men i Brøndby Kommune har en intensiv virksomhedskampagne betydet, at Jobcenteret i stigende grad bliver brugt som rekrutteringspartner for lokale virksomheder.
– Vi har gennem de seneste år intensiveret vores virksomhedsindsats. Det er der to væsentlige årsager til. Dels vil vi gerne vil hjælpe vores ledige borgere tættere på arbejdsmarkedet. Dels vil vi gerne servicere virksomhederne, så de fortsat finder det attraktivt at drive virksomhed i Brøndby, fortæller Bjarne Bo Larsen, der er jobcenterchef i Brøndby Kommune.
De mange reformer på beskæftigelsesområdet har generelt skubbet landets jobcentre i retning af virksomhederne under parolen, at Jobcentrene skal være mere service- og mindre myndighedsorgan over for virksomhederne. Nu skal jobcentrene i højere grad hjælpe virksomhederne med at fastholde syge medarbejdere, hjælpe med tilskud i forbindelse med medarbejderes uddannelse og fungere som rekrutteringspartner for virksomhederne. Flere jobcentre har derfor valgt at give deres virksomhedsservice et løft og det gælder naturligvis også i Brøndby. Her har fire virksomhedskonsulenter arbejdet intensivt på at opsøge lokale virksomheder.

Indsats bærer frugt
– Da vi forstærkede vores virksomhedsindsats, var det primært os, der skulle ud og banke døren ind hos de lokale virksomheder med tilbud om rotationsydelser til medarbejdere på uddannelse eller om virksomhedspraktikker og løntilskudsjob til virksomheder, der havde brug for et par ekstra hænder. Det gør vi naturligvis stadigvæk. Men det, at vi er blevet kendte ansigter, betyder, at det i stigende grad er virksomhederne selv, der henvender sig til os, fortæller Ulla Bruhns, der er virksomhedskonsulent i Jobcenterets Virksomhedsservice.

100 ledige jobs
Og den styrkede indsats ser ud til at bære frugt. Lige nu har Jobcenteret over 100 ledige job, som virksomheder ønsker hjælp til at få besat. Det drejer sig ikke alene om virksomheder i Brøndby, men også i resten af hovedstadsregionen, fordi jobcenteret er med i et rekrutteringsnetværk med 18 andre kommuner.
– Det er dejligt, at mange af de lokale virksomheder viser en stor villighed til at samarbejde med jobcenteret om at løse udfordringen med at få ledige ud på arbejdsmarkedet. Den stigende tendens, vi oplever, med at blive brugt som rekrutteringspartner skyldes dels, at mange virksomheder gerne vil udvide medarbejderstaben med lokale borgere, men også at vores virksomhedskonsulenter faktisk tilfører virksomhederne værdi, fordi de har en god fornemmelse for, hvad der rører sig i virksomhederne og derfor kan sikre et godt jobmatch, siger Bjarne Bo Larsen.
Jobcenterets Virksomhedsservice har derfor besluttet at holde åbent hus hver torsdag i lige uger, hvor alle interesserede kan møde op og få information om de mange ledige job. Hvis en virksomhed har et større rekrutteringsbehov, så bliver de naturligvis inviteret med. Det er helt frivilligt, og man behøver ikke tilmelde sig. Man møder bare op.

Jobcenterets Virksomhedsservice holder første gang åbent hus torsdag den 2. juni kl. 15.30-16.00 på Jobcenter Brøndby, Tybjergparken 2 i Brøndby Strand.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top