DF: Patruljer skal holde styr på tissetrængende elever
COLOURBOX6599393.jpg

White ceramic toilet isolated on a white background. Clipping path.

Foto: Colorbox
VALLENSBÆK. Dansk Folkeparti foreslår, at der etableres tissepatruljer til at holde opsyn med skoletoiletterne. Forslaget vækker interesse

På fredag begynder sommerferien for eleverne i Vallensbæk. Dermed behøver børnene i flere uger ikke at forholde sig til engelske gloser, madpakker og andengradsligninger. Men en ting, de heller ikke behøver at forholde sig til, er toiletterne på skolerne. Og det skal eleverne ifølge Dansk Folkeparti være glade for. Toiletterne er nemlig, ifølge Dansk Folkeparti, i flere tilfælde så ulækre, at ”det er en velkendt problematik på alle Vallensbæks tre folkeskoler, at eleverne afstår fra at forrette deres nødtørft på grund af toiletternes stand.”
Derfor foreslår DF på kommunalbestyrelsesmødet i dag (onsdag, red.), under henvisning til opsynspersonalet på toiletter i for eksempel Tyskland, ”at kontanthjælpsmodtagere, der er jo pligtige til at varetage et nyttejob for at få deres kontanthjælp udbetalt, henvises til at indgå i en tissepatrulje på Vallensbæks tre folkeskole.”
Formålet med tissepatruljerne er, ”at personerne i nyttejob skal føre tilsyn med toiletfaciliteterne på skolen, sørge for at der er rent og pænt og i øvrigt have mulighed for stilfærdigt at gøre en elev opmærksom på det, såfremt en elev efterlader toilettet i en uacceptabel forfatning.”
Forslaget skal ifølge Dansk Folkeparti ses i lyset af, at Vallensbæk Kommune står i en situation med ”vedvarende klager over toiletforholdene på kommunens skoler, at der er behov for at tænke ud af boksen for at kunne finde løsninger, der bidrager til at alle elever naturligvis trygt og under nogenlunde hygiejniske og sanitære forhold kan forrette deres nødtørft.”

Udfordring med adfærd
Stinna Elise Mortensen er formand for forældrebestyrelsen på Egholmskolen. Hun slår over for Folkebladet fast, at hele skolebestyrelsen er optaget af, at de på Egholmskolen får toiletter, som har en god bygningsmæssig standard og at de får en klart bedre toiletadfærd, og siger om de generelle toiletforhold på Egholmskolen:
– Vores toiletter trænger til renovering i indskolingen. Resten af toiletterne er i god stand, men her er udfordringer med adfærd. Heldigvis er der stor politisk bevågenhed på dette i Vallensbæk, og der er lagt forslag i mulighedskataloget, så jeg regner med, at der vil ske noget i løbet af 2017.
Og et forslag kunne være:
– Vi ønsker os for eksempel selvskyllende toiletter, da man ved, at noget af det værste børnene ved er at komme ind på et toilet, hvor det tidligere barns efterladenskaber stadig ligger i kummen.

Måske mulighed
Til Dansk Folkepartis forslag om at indføre tissepatruljer, siger Stinna Elise Mortensen:
– Vi har bestemt udfordringer med god toiletadfærd, og har derfor i indskolingen indført toiletvenner. Det, fortæller skolen, allerede har haft en positiv effekt. Om der skal indføres tissepatruljer permanent, skal jeg ikke kunne sige. Men måske i en periode hvor skolen og ikke mindst vi forældre gør en pædagogisk indsats.
Og det er ifølge Stinna Elise Mortensen vigtigt at huske på, at forældrene spiller en vigtig rolle:
– Vi skal jo huske, at det er vores unger, der tisser, hvor der ikke skal tisses.
Men der er flere faktorer, man skal være opmærksom på, siger Stinna Elise Mortensen:
– Egholmskolen har almindelig rengøring én gang dagligt samt soignering midt på dagen på mange af toiletterne. Om yderligere rengøring er svaret, er jeg ikke sikker på. Jeg tror, det skal bero på en pædagogisk indsats samt toiletter, der rent faktisk er indbydende. For hvem har lyst til at gå på toilet i et rum, der tidligere var et depot og med en ældgammel guldbelægning, der har svært ved at slippe lugten fra de sjatter, der rammer ved siden af?

Alle forslag er velkomne
Morten Vinge-Maigaard er formand for skolebestyrelsen på Pilehaveskolen. Han ønsker ikke at forholde sig direkte til forslaget fra Dansk Folkeparti, da han mener, det i første omgang angår politikerne. Men Morten Vinge-Maigaard siger dog:
– Det kan godt være, man kan lære noget af de tyske forhold, som forslaget tager udgangspunkt i. I forsøget på at finde nogle løsninger, er alle forslag velkomne.
For der er behov for at have fokus på emnet, siger Morten Vinge-Maigaard:
– Lige nu er der ved at ske en renovering på Pilehaveskolen, og det betyder blandt andet bedre toiletforhold for mellemtrinnet og de ældste elever. Men på Pilekvisten, hvor de mindste børn går, har det været nødvendigt at finde ekstra penge, så et enkelt af toiletter kunne forbedres.
Og skolebestyrelsen er klar over, at emnet er væsentlig, siger Morten Vinge-Maigaard:
– Vi har diskuteret emnet mange gange. Et af de fysiske forhold, for nogle af toiletterne er så gamle, at de skal gennemrenoveres, for her er urin sivet ned, så det er ikke nok bare at male. Men noget andet er elevernes adfærd. Det skal der også være fokus på.
Her spiller forældrene en vigtig rolle, siger Morten Vinge-Maigaard:
– Hvad så, når alt er nyrenoveret? Det er ikke nok. Her skal vi arbejde med adfærden, og der har vi forældre også et ansvar. Det sker blandt andet ved, at vi taler om problemet med forældrene, og gør dem opmærksom på det.

Positive historier
Mark Stahlfest, afdelingsleder på Vallensbæk Skole, mener, at fokus på det positive kan være med til at ændre adfærd:
– Vi arbejder på Vallensbæk Skole med Nudging, som er en betegnelse for et kærligt puf hen mod en mere hensigtsmæssig adfærd. Fredag delte vi karameller ud blandt eleverne uden at fortælle hvorfor og efterfølgende gik vi rundt og talte karamelpapir på gulvet og i skraldespandene. I dag (mandag, red.) deler vi ud igen. Men nu har vi sat grønne klistermærker med fodspor ved skraldespandene, og så ser vi om der er mindre karamelpapir på gulvene. Hermed er vi med til at ændre adfærd uden eleverne egentlig lægger mærke til det.
Den samme tankegang kan man arbejde med i forhold til toiletterne, mener Mark Stahlfest:
– Det samme gælder toiletterne, hvor det er få, som tisser ud over det hele. Her kan vi ved plakater bruge begrebet sociale overdrivelser, hvor vi fortæller, at flertallet på 90 procent skyller ud efter toiletbesøg, 80 procent vasker hænder, så er vi med til at påvirke alles adfærd, da børn gerne vil gøre, som flertallet af deres kammerater gør.
Og så kan eleverne også kontakte personalet, hvis de har konkrete behov:
– Desuden kan vores børn sms’e til vores tekniske-servicemedarbejdere, hvis der mangler toiletpapir eller sæbe på et toilet. Deres numre står på bagsiden af toiletdørene.

Punktet er til behandling på kommunalbestyrelsesmødet onsdag aften.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top