Fokus på de unges uddannelse
BRØNDBY. Nye initiativer skal hjælpe unge i uddannelse. Produktionshøjskolen i Brøndby støtter op og håber at blive inddraget i aktiviteterne. Politikerne er tilfredse

Det kræver en særlig indsats at få unge, der ikke går den lige vej i uddannelse, til at vælge retning og gennemføre en uddannelse, så de en dag står med et eksamensbevis i hånden.
Derfor har Jobcentret udviklet 13 nye initiativer, der skal forbedre indsatsen for de 18-29-årige uden uddannelse.
– Vi har været i gang med en større kortlægning af de unge, vi har kontakt til i jobcentret. Vi har opsamlet viden fra vores medarbejdere, fra samarbejdspartnere på ungeområdet og fra de unge selv. Af kortlægningen har vi kunnet se, at nogle unge har brug for målrettet støtte. Det drejer sig om psykisk sårbare unge, unge forsørgere og unge, der er i risiko for at falde fra en uddannelse. Derfor har vi samlet medarbejdere med særlig viden om netop de problemer i nogle arbejdsgrupper, der har givet deres bedste bud på, hvad vi kan gøre for, at flere unge kommer videre fra vores system til en uddannelse, forklarer Bjarne Bo Larsen, jobcenterchef i Brøndby Kommune.

13 nye tiltag
Og Bjarne Bo Larsen er godt tilfreds med resultatet:
– Der har været overraskende mange rigtig gode ideer og forslag oppe at vende. Medarbejderne har virkelig været engagerede i, hvordan vi på nye måder kan støtte den her gruppe af unge, der har brug for at komme godt videre. Vi har udvalgt 13 konkrete tiltag, som vi vil finpudse og arbejde videre med i samarbejde med de unge.
Et af de nye tiltag er at frikøbe en medarbejder som ”fastholdelsesagent”, der skal bygge bro primært til erhvervsuddannelserne, og som skal have et skærpet fokus på unge, der er i risiko for at falde fra deres uddannelse. I forhold de unge forsørgere har man besluttet at styrke samarbejdet med sundhedsplejen, og i relation til de psykisk sårbare unge vil man introducere afklarende psykologsamtaler.

Er allerede i gang
Et af de steder, hvor man allerede nu arbejder med gruppen af unge, der ikke tager den lige vej igennem uddannelsessystemet, er Produktionshøjskolen i Brøndby (PHS).
Selvom PHS ikke har været en del af processen, mener Kim Helsted, skoleder på PHS, at der er tale om et godt initiativ:
– På Produktionshøjskolen i Brøndby hilser vi initiativet velkomment. Det er faktisk PHS´ kerneopgave, vi her taler om. Under overskriften ”En anden vej til uddannelse” udbyder PHS i dag en bred vifte af uddannelsesforberedende værksteder med fokus på særligt tilrettelagt undervisning i et forpligtende, praksisnært arbejdsfællesskab.

Ville gerne bidrage
Derfor ærgrer det også Kim Helsted, at Brøndby Kommune ikke har henvendt sig til PHS i forbindelse med udviklingen af de nye initiativer:
– PHS har desværre ikke været inddraget i den aktuelle undersøgelse eller i udviklingen af initiativer, der skal arbejde med denne udfordring. Vi undrer os faktisk over dette, men forventer, at vi er tænkt ind i de konkrete nye tiltag.
For PHS har meget at byde ind med, mener Kim Helsted:
– PHS har erfaringerne, ekspertisen og er faktisk allerede en del af løsningen, da vi årligt får cirka 150 unge videre i uddannelse og arbejde. Heraf kommer mange videre i uddannelsesforløb, som den 2-årige erhvervsgrunduddannelse (EGU), Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) og sidste skud på stammen, det 2 årige SU- berettigede forløb, Kombineret ungdomsuddannelse (KUU) og desuden i erhvervsuddannelser og andet.

Målrettethed er godt
Blandt Brøndby Kommunes initiativer er, at der skal være større målrettet fokus på den enkelte unge. Om det siger Kim Helsted:
– Det er fornuftigt at sætte fokus på en målrettet, individuel indsats. Bedre sent end aldrig fristes man til at sige. Den målrettede indsats bør naturligvis sættes ind allerede fra daginstitutionerne og op gennem grundskolen. Derudover skal de unge tilbydes relevante brobygningsforløb i grundskolen, som både indeholder gymnasiet og erhvervsuddannelserne, men sandelig også særlige uddannelsesforberedende brobygningsforløb for de unge, der ikke er uddannelsesparate.
Gør man ikke dette, kan man blandt andet på PHS se resultatet, siger Kim Helsted:
– Det nytter ikke at visitere alle unge direkte i uddannelse fra grundskolen, det viser statistikkerne med al tydelighed. Det medfører et markant frafald. På produktionsskolen ser vi en stor gruppe unge, der er droppet ud af uddannelse, de føler sig ekskluderet og forkerte og for at komme videre i uddannelse, har de brug for et forløb, der styrker dem både fagligt og personligt.
Frafald fra uddannelserne har store menneskelige og økonomiske omkostninger.

Har det svært
En af de politikere, der ved flere lejligheder har påtalt det store antal unge uden uddannelse i Brøndby, er Steen Andersen, Enhedslisten.
Han er derfor ganske godt tilfreds med initiativerne:
– De her initiativer dækker ganske godt det arbejde, Beskæftigelsesudvalget har sat gang i sammen med forvaltningen. De uddannelsesparate, som det her drejer sig om, er en del af en større kompleks og sammensat gruppe. Gruppen af uddannelsesparate har overordentligt svært ved at fastholde sig selv i både uddannelses og arbejdstilbud, og det er der mange årsager til.
For at ændre på dette er dialogen med de unge vigtig:
– Det er aftalt, at en tættere dialog med de unge skal sikre, at der kan laves konkrete løsninger for den enkelte, og det er så kommet til udtryk i 13 konkrete tiltag. Samtidig har Beskæftigelsesudvalget og Børneudvalget sat en række temamøder op for at afdække konkrete muligheder for at sætte ind tidligere, siger Steen Andersen.

Bredt bidrag godt
Også formand for Beskæftigelsesudvalget, Franz Hansen (S), er godt tilfreds med arbejdet:
– Forvaltningen har, som det fremgår, udmøntet vores prioritering i en række konkrete initiativer. Særligt glæder det mig, at forvaltningens initiativer bygger på viden fra både medarbejdere og samarbejdspartnere samt ikke mindst fra de unge selv.
Særligt hæfter Franz Hansen sig ved fastholdelsesagenten:
-Et af initiativerne er at ansætte en ”fastholdelsesagent”. Langt de fleste unge fra Brøndby påbegynder en uddannelse umiddelbart efter grundskolen. Desværre ser vi stadig et alt for stort frafald, særligt fra erhvervsuddannelserne. Derfor giver det god mening at sætte ind med en ”fastholdelsesagent”, der netop i samarbejde med uddannelsesinstitutionerne skal arbejde med at begrænse frafaldet fra erhvervsuddannelserne.

Vigtigt område
At området er vigtig, er der ifølge Franz Hansen ikke tvivl om:
– Ungeområdet er højt prioriteret, fordi vi mener, at det er et vigtigt sted at sætte ind, hvis vi skal lykkes med målet om at hæve uddannelsesniveauet i Brøndby. Vi har fået udarbejdet en grundig analyse af området, og analysen peger på nogle områder, hvor der særligt kan være brug for en ekstra indsats. Disse områder har vi valgt at prioritere politisk.

I Brøndby bor cirka 5.000 unge i alderen 18-29 år. Af disse er 379 på uddannelseshjælp, de er altså uden uddannelse og arbejde og er i kontakt med kommunens Jobcenter. De 13 nye initiativer vil blive udbredt løbende fra sommeren 2016. Brøndby Kommune understreger, at der stadig arbejdes med at gøre nogle af initiativerne færdige.

Blandt initiativerne er:
• Samarbejde med civilsamfund om netværksdannelse for unge med psykiske vanskeligheder
• Unge, der er uafklarede om deres uddannelsesvalg, skal præsenteres for forskellige uddannelsesretninger.
• Øget opmærksomhed på procedure i forhold til unge, der vender tilbage til jobcentret

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top