Forebyggelse og genoptræning sætter positive spor
GLOSTRUP. I Glostrup er 33 procent af hjemmehjælpstimerne forsvundet siden 2009. Det skyldes i stor grad hjælp til selvhjælp, siger udvalgsformanden

Det er ikke kun i Vallensbæk, der er sket et fald i hjemmehjælpstimerne, mens antallet af ældre er steget. Således er antallet af hjemmehjælpstimer faldet med 33 procent i perioden fra 2009 til 2015, men antallet af ældre over 65 er steget med 12 procent i samme periode.
Lars Thomsen (V), er formand for Social- og Sundhedsudvalget. Om faldet i hjemmehjælpstimer siger han:
– Glostrup Kommune har gennem de sidste år arbejdet benhårdt på at forbedre livskvaliteten for de ældre over 65 år. Alle de tiltag, vi har igangsat, er sket ud fra devisen ’længst muligt i eget hjem’ og ikke mindst hjælp til selvhjælp.
Et vigtigt element har her været forebyggelse, siger Lars Thomsen:
– Vi har derfor gennem flere år haft en fokuseret indsats på forebyggelse og genoptræning. Det sker gennem vores træningscenter på Dommervangen, hvor der bliver afholdt forløbsprogrammer for blandt andet borger der er overvægtige, har diabetes og KOL patienter. Vi vil heller træne, motivere og ikke mindst give borgerne en viden om, hvordan man bedst lever med sin sygedom, end se dem som syge borger, der skal hjælpes.

Selv og optimering
Rehabilitering går igen i mange kommunernes hjælp til borgere over 65. Også i Glostrup, siger Lars Thomsen:
– Glostrup Kommune har fokuseret på en rehabiliterende tilgang til vores borger. Den rehabiliterende indsats sker i et samarbejde med borgeren. Borgeren bliver screenet, og der bliver foretaget en hurtig konkret individuel vurdering i forhold til visiterede ydelser efter Serviceloven – og borgeren får den hjælp, de har behov for.
Det faldne antal hjemmehjælpstimer skyldes dog også effektivisering, siger Lars Thomsen:
– Derudover har Glostrup Kommune gennem en årrække haft fokus på effektivisering af arbejdsgange og metoder, hvilket har givet sig udslag i en optimering på hjemmehjælpsområdet.

Brøndby vs. Glostrup
Ser man på tallene for Brøndby, ser det ud til, at forholdene er bedre for brorgerne over 65 år. Således er der kun sket et fald på fem procent i hjemmehjælpstimerne i nabokommunen, ligesom antallet af ældre over 65 blot er steget med 11 procent. Om man på denne baggrund kan sige, at borgerne får bedre service i Brøndby end i Glostrup, er vanskelig at sige, mener Lars Thomsen:
– Der kan ikke svares entydigt på, at borgerne i Brøndby får bedre hjemmehjælp end borgerne i Glostrup. Der er mange faktorer, der gør sig gældende. Man kan ikke isoleret set tage antallet af hjemmehjælpstimer eller udgifterne til hjemmehjælp som et udtryk for kvaliteten af hjemmehjælp.
Det skal ses i sammenhæng, mener Lars Thomsen:
– Der skal en nærmere analyse til for at drage en sammenligning, hvor ydelserne på ældre- og trænings/sundhedsområdet skal ses i en større sammenhæng.

Sundere og raskere
Susanne Nordbjerg Bach er medlem af Social- og Sundhedsudvalget for Socialdemokraterne. Hun siger om tallene:
– Siden 2009 er der sket en stramning og opfølgende visitation hos de borgere der modtager hjemmehjælp, der bevirker, at kun de borgere, der har behov, får hjælp. De ældre er blevet friskere og derfor tror jeg at behovet er mindre.
Og ifølge Susanne Nordbjerg Bach er borgerne i Glostrup tilfredse:
– Overordnet får vi ikke klager, så vidt jeg er informeret, vedrørende faldende hjælp.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top