Kontrolleret glæde over droppet bidrag
HELE OMRÅDET. Fredag indgik regeringen og KL en aftale for kommunernes økonomi i 2017. Omprioriteringsbidraget er droppet. Men stramme økonomiske tider består, er den lokale konklusion

Mange i det kommunale landskab har været imod det såkaldte omprioriteringsbidrag.
Men det er svært at sige, hvor mange der har troet på, at den protest, der har lydt på tværs af faggrupper og politiske grupperinger, ville nytte noget.
Men protesterne har åbenbart gjort indtryk på Christiansborg, hvor regeringen og repræsentanterne fra kommunernes fællesorganisation (KL) fredag nåede frem til en aftale for kommunernes økonomi for næste år. En aftale der samtidig betød, at omprioriteringsbidraget allerede fra næste år, bliver taget af bordet igen.
Dette har skabt glæde i Folkebladets område. Således siger Kent Max Magelund (S), borgmester i Brøndby:
– Det var noget af en kovending, regeringen pludselig gjorde. Men heldigvis til det bedre. Det var overraskende, at omprioriteringsbidraget bliver afskaffet fremover, selvom kommunerne skal aflevere 500 millioner årligt frem mod 2020 via effektiviseringer. Men nu i samarbejde med KL og regeringen.
Der er nemlig et men ifølge Kent Max Magelund:
– Finansieringstilskuddet på 3,5 milliard fastholdes, med skævvridning af de to af milliarderne, som vil være en fordel for Brøndby Kommune, og endelig at anlægsniveauet endte på 16,3 milliarder i 2017.

Lidt større råderum
John Engelhardt (V), borgmester i Glostrup, er ifølge eget udsagn tilfreds med udviklingen i sagen:
– Jeg synes, det er en fin aftale i en situation, hvor råderummet til den samlede offentlige økonomi er begrænset.
Aftalen betyder ifølge John Engelhardt, at der vil være lidt flere penge at gøre godt medi Glostrup til næste år:
– Omprioriteringsbidragets tilbagebetaling i 2017 gør, at vi ikke af den grund skal finde besparelser på cirka syv mio. kr. ud over de besparelser, som vi normalt skal finde for at bruge penge på andre områder, for eksempel hvis vi får flere børn eller flere plejekrævende ældre i kommunen. Dertil kommer, at vi får et finansieringstilskud på nogle millioner, penge som vi ikke havde lagt ind i budgettet.
Dog understreger John Engelhardt, at aftalen kun gælder for 2017:
– Aftalen gælder for 2017, og selv om der er elementer, der har betydning for årene fremover, er det umuligt at sige noget meget eksakt om, hvad der vil ske efter 2017.
Og så understreger John Engelhardt, at de økonomiforhandlinger i Glostrup ikke per automatik er blevet lette på grund af den centrale aftale:
– Det er ikke ensbetydende med, at vi får en let budgetbehandling i Glostrup, hvor vi stadig har udfordringer på en række område. Men budgetaftalen mellem KL og regering har da fjernet en stor sten på vejen.

Demo hjalp
Vagn Kjær-Hansen er medlem af kommunalbestyrelsen i Brøndby for SF og var blandt talerne, da der i maj blev arrangeret demonstrationen imod omprioriteringsbidraget. Han siger om det droppede omprioriteringsbidrag:
– Det glæder mig meget, at det såkaldte omprioriteringsbidrag næsten bliver droppet. Efter min mening er det en stor misforståelse at tage penge fra kommunerne, som Folketinget derefter kan dele ud til særlige formål. Jeg er overbevist om, at den brede modstand med demonstrationer i 74 kommuner i maj har været medvirkende til, at resultatet blev så godt.
Men der er stadig økonomiske udfordringer, siger Vagn Kjær-Hansen:
– Der kommer stadig nogle mindre besparelser i 2017, og der er lagt op til, at der i 2018 skal spares en milliard i kommunerne, hvoraf halvdelen kan deles ud af Folketinget. Nu skal det bare hedde moderniserings- og effektiviseringsprogram i stedet for omprioriteringsbidrag. Det skal vi naturligvis kæmpe imod til næste år.
Men at omprioriteringsbidraget er droppet kan trods alt mærkes i Brøndby, mener Vagn Kjær-Hansen:
– Vi har i Brøndby Kommunes budgetforslag forslag om besparelser på næsten 20 mio. kr. Som jeg læser økonomiaftalen for 2017, vil den betyde, at vi har 14 mio. kr. mere i Brøndby. Så er der ikke brug for særlig mange besparelser, og det mener jeg vi kan klare rimeligt smertefrit.

Afdæmpet jubel
Hos Dansk Folkeparti i Brøndby er man også tilfreds med udviklingen. Således siger Allan Runager (DF):
– Dansk Folkeparti i Brøndby hilser med tilfredshed, at regeringens forslag om omprioritering nu definitivt er taget af bordet. Omprioriteringsbidraget har ikke groet i Dansk Folkepartis baghave, trods visse partiers påstand om det modsatte. Vi har som tidligere angivet i Folkebladet ikke været i tvivl om, at omprioriteringsbidraget aldrig ville blive vedtaget i sin oprindelige form. Men at bidraget i tilfælde af en ændret vedtagelse krone for krone skulle føres tilbage til kommunerne.
Til trods for det skrottede omprioriteringsbidrag skal der stadig være fokus på økonomisk styring i Brøndby, mener Allan Runager:
– Når vi har et samlet overblik, kan vi se, hvilke konsekvenser den ændrede aftale får på Brøndby Kommunes økonomi for 2017 og årene frem. I Brøndby Kommune bestræber vi os til yderste på, ikke at skulle afskedige personale, men i stedet undlade at genbesætte ledige stillinger, hvilket indrømmet også på længere sigt, også kan være en serviceforringelse. Jublen over bortfald af omprioriteringsbidraget er for Dansk Folkeparti i Brøndby begrænset, for der hersker ingen tvivl om, at vi samlet set i kommunerne bevæger os ind i sparetider.

Nettovækst trods alt
Også i Vallensbæk er der lokal glæde over, at omprioriteringsbidraget er taget af bordet. Således siger Kenneth Kristensen Berth:
– Som jeg har sagt før til Folkebladet, så har omprioriteringsbidraget aldrig været Dansk Folkepartis opfindelse. Man skal huske på, at under den nuværende regering har der – også på trods af omprioriteringsbidraget – været plads til en nettovækst i de kommunale udgifter, hvor man under den tidligere S-R-(SF)-regering opererede med negativ vækst i kommunerne.
På spørgsmålet om, hvorvidt det kommer til at kunne mærkes positivt i Vallensbæk, siger Kenneth Kristesen Berth:
– Nu må vi se. Dansk Folkeparti er ikke med i budgetforliget på grund af vores modstand mod ombygningen af rådhuset samt nedskæringer på børn og ældre, så vi bliver ikke hørt. Men jeg har da en forventning om, at Vallensbæk Kommunes økonomi forbedres yderligere som følge heraf, og at der derfor ikke vil være behov for flere nedskæringer på ældre- og børneområdet.

Det kunne lade sig gøre
Hos Venstre i Vallensbæk bliver nyheden om det droppede omprioriteringsbidrag modtaget mere nøgternt. Således siger Niels Jørgensen (V):
– Det er jo i og for sig ganske udmærket, at omprioriteringsbidraget, som blev centralt besluttet, nu falder væk. Jeg er bestemt større tilhænger af individuelle tiltag, hvor omprioriteringsbidraget mere var en nødvendig generel foranstaltning, som sikrede, at alle kommuner bidrog. For Vallensbæks vedkommende anså jeg det som absolut muligt at arbejde med omprioriteringsbidraget, uden de store konsekvenser for budgettet.
I stedet for omprioriteringsbidraget bliver der indført et moderniserings- og effektiviseringsprogram, som kommunerne også skal bidrage økonomisk til. Derfor er det ikke muligt at sige noget entydigt om konsekvenserne for Vallensbæk, siger Niels Jørgensen:
– Det er vel endnu noget uoverskueligt at kunne vurdere, hvorvidt vi i kommunerne får flere penge at gøre godt med eller ej. Uanset hvad er jeg for min del absolut tilhænger af, at vi skal og kan effektivisere som en løbende proces, og at dette er til gavn for kommunen og borgerne som helhed.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top