Mere lokalt drikkevand i hanen
råvandsledning-oversigt-.jpg
Her kommer ledningen til at gå. Foto: Grafik: Glostrup Forsyning
GLOSTRUP. Glostrup Forsyning anlægger ny råvandsledning fra juni til november. Ledningen går fra Ejby gennem Vestskoven til Hoved- og Hjælpevandværket på Ørnebjergvej og Stadionvej

Arbejdet vil foregå i hverdagene i tidsrummet fra 7.00 til 16.00. De ejendomme, som er berørte, vil få direkte besked, hvis for eksempel en indkørsel er spæret natten over. Veje og fortove bliver hurtigst muligt reetableret, så de trafikale udfordringer er mindst mulige, lover Glostrup Forsyning.
– Vi ønsker at øge indvindingen af drikkevand fra 97 m3 i timen i 2015 til 154 m3 i timen ved udgangen af 2017. For at kunne transportere den nødvendige mængde råvand fra kildepladserne og ud til Hovedvandværket og Hjælpevandværket, er det nødvendigt at etablere denne nye råvandsledning, siger Henrik Nicholaisen, afdelingsleder for vand og varme hos Glostrup Forsyning.

Arbejder under jorden
Metoden, der anvendes, er retningsstyret underboring. Det betyder, at der for hver cirka 200 meter graves et hul på ca. 1,5×4 meter. Herfra bores under jorden en lille tunnel, så vandledningen kan trækkes fra det ene hul til det andet. Herefter samles røret i hullet og tæthedsprøves. Til sidst lukkes hullet, og området reetableres.
– Enkelte huller kan stå åbne over længere tid, da arbejdet under jorden skal tilpasses, så alt udføres økonomisk effektivt, kvalitetsbevist og samtidig til mindst gene for omgivelserne, siger Tabassum Hussain, Projektleder hos Glostrup Forsyning.

Lokalt drikkevand
Indvinding af vand fra lokale boringer giver god mening for Glostrup Kommune. Når Grundvandet indvindes i bynære områder, skal der nemlig bruges knap så meget energi på at pumpe vandet ud til borgerne. Det vand, Glostrup Forsyning ikke selv producerer, skal købes udefra. Derfor er det er fordel, at Glostrup indvinder lokalt.
Vand købt udefra kan være indvundet et sted, hvor grundvandet har betydning for eksempelvis vådområder og vandføringen til åer. Samtidig er Glostrup Forsynings produktionspris lavere end den pris, andet vand indkøbes til. Derfor ønsker Glostrup Forsyning, at Glostrup så vidt muligt skal drikke lokalt indvundet drikkevand. Samtidig vil en investering i egenproduktion være med til at sikre Glostrup Forsynings kunder en stabil lav pris for vandet.
En råvandsledning er en vandledning, som transporterer vand, der lige er pumpet op af jorden, hen til et vandværk, som ændrer vandet fra råvand til det drikkevand, der kommer ud af hanen.
Arbejdet udføres som et samarbejde mellem entreprenørfirmaet Zacho-Lind, ingeniørfirmaet Andersen & Grønlund og Glostrup Forsyning.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top