Minigolf deler kommunalbestyrelsen
COLOURBOX2401818.jpg

A person getting ready to putt while playing miniature golf.

Et snævert flertal i kommunalbestyrelsen i Vallensbæk har takket nej til at etablere minigolfbane på Vallensbækvej 77. Venstre og Dansk Folkeparti ærgrer sig. Foto: Colourbox
VALLENSBÆK. Et flertal i kommunalbestyrelsen har afvist at etablere et minigolfanlæg på Vallensbækvej 77. Flertallet mener, det bliver for dyrt for kommunen

Carina Andersen, forpagteren af Sportscaféen, har søgt Vallensbæk Kommune om tilladelse til, at der opstilles et minigolfanlæg og etableres caféareal og indgangsskilt på en del af p-pladsen ved Vallensbækvej 77.
I forbindelse med ansøgningen har der været afholdt et møde mellem Carina Andersen og Vallensbæk Kommune, og her blev det præciseret, at Carina Andersen blandt andet ønsker, at Vallensbæk Kommune stiller toiletfaciliteter til rådighed, stiller et serveringssted med borde og stole til rådighed samt stiller et skur til brug for udlevering af golfkøller samt diverse salg til rådighed.

Bliver for dyrt
Denne ansøgning fandt vej til kommunalbestyrelsesens møde den 25. maj, da Socialdemokraterne, efter at sagen havde været behandlet i Teknik- og Miljøudvalget, hvor et flertal havde takket nej til at imødekomme ansøgningen, ønskede sagen forbi kommunalbestyrelsen.
Her blev konklusionen på diskussionen, at et flertal i kommunalbestyrelsen, bestående udelukkende af de otte medlemmer fra de Konservative, stemte for ikke at imødekomme ansøgningen.
Begrundelsen for ikke at imødekomme ansøgningen, var ifølge det ændringsforslag de Konservative fremsatte:
– Kommunen er ikke generelt afvisende over for at udnytte det omhandlede areal til minigolf eller lignende, men kommunen kan ikke imødekomme ansøgningen på det foreliggende grundlag, da det vil indebære økonomiske forpligtelser for kommunen.
En holdning Henrik Rasmussen (K), borgmester, efterfølgende uddybede således overfor Folkebladet:
– Vi er ikke imod etablering af minigolfanlæg eller noget lignende på arealet. Men ansøgningen lagde op til, at kommunen skulle have en masse udgifter, som vi ikke ønskede at dække, da det ikke er en kommunal opgave at drive en minigolfbane.

Liv i Nord
Anderledes imødekommende overfor forslaget var Dansk Folkeparti. Således sagde Kenneth Kristensen Berth:
– Dansk Folkeparti synes, det er et rigtigt godt forslag. Vi har jo ikke mange kulturelle tilbud i Vallensbæk Nord, efter biblioteket lukkede. Og det vil være et rigtig hyggeligt med sådan et tilbud om minigolf.
Desuden mente Kenneth Kristensen Berth, at minigolfbanen ville øge muligheden for at leve af at forpagte Sportscaféen:
– Vi ved samtidig, at det har været vanskeligt at få Sportscaféen til at løbe rundt for de forpagtere, der har haft caféen, og nu kommer den nuværende forpagter med et ønske om at supplere sin indtjening fra Sportscaféen med indtjening fra en isbod og en minigolfbane ved Vallensbæk Nord.
Netop derfor er ønsket om etablering af minigoldbanen, ifølge Kenneth Kristensen Berth, vigtig:
– Der har tidligere været enighed i kommunalbestyrelsen om, at man skal gøre noget for at få Sportscaféen til at blive en attraktiv forretning, og det er jo svært med de begrænsninger, der er lagt ned over Sportscaféen, fordi den jo ligger i den grønne kile. Nu er forslaget der, men så vil man ikke fra flertallets side. Jeg synes det er helt fint, hvis kommunen investerer nogle penge i at gøre det muligt at have en minigolfbane og dermed giver nogle af de penge tilbage til Nord, som man tog, da man nedlagde biblioteket.

Ikke del af konflikt
Og ifølge Kenneth Kristensen Berth er det vigtigt at tænke forslagt ud af den nuværende konflikt om forpagtningen af Sportscaféen:
– Den strandende konflikt mellem forpagteren af Sportscaféen og kommunen er jeg sådan set ret ligeglad med i denne her sammenhæng. I Dansk Folkeparti har vi alene set på, om det her kunne være attraktivt for borgerne, og om det kunne hjælpe med til at sikre, at Sportscaféen bliver mere rentabel, og det er tilfældet for begge deles vedkommende. Derfor er der al mulig grund til at støtte forslaget.
På denne baggrund ærgrede det også Kenneth Kristensen Berth, at der ikke var opbakning til at imødekomme ansøgningen:
– Jeg synes, det er brandærgerligt, at når det nu kommer til stykket, så er Konservative ikke interesseret i at gøre noget for at øge rentabiliteten i sportscaféen.

Taler forbi hinanden
Niels Jørgensen fra Venstre ønskede også at imødekomme ansøgningen. Han sagde således:
– Et interessant forslag og initiativ, som Venstre imidlertid stemte imod på mødet i Teknik- og Miljøudvalget, ud fra de i sagen fremlagte vilkår. Men de vilkår og ønsker, viser sig at stå ret så meget i kontrast til, hvad ansøger har ment.
Og dermed mente Niels Jørgensen, imodsætning til Kenneth Kristesen Berth, at dette punkt, skulle ses i en større sammenhæng:
– Jeg tror, at dette punkt er endnu et punkt, hvor kommune og ansøger går grueligt fejl af hinanden. Vi har ikke set nogen ansøgning, og vi har ikke set kommunens notat om de forskellige vinkler, en sådan sag kan have.

Blot en føler
Hvorvidt det overhovedet kan lade sig gøre at drive forretning med en minigolfbane, mener Niels Jørgensen, ikke er det afgørende:
– Om det er lønsomt for ansøger med en sådan minigolfbane det pågældende sted, vil jeg lade være usagt. Det har jeg slet ikke indsigt i, men jeg forstår på ansøger, at nærværende ansøgning alene er en føler for, hvordan kommunen stiller sig over for en sådan udleje af arealerne på P-pladsen ved modelskibssøen.
Men ansøgningen, der ifølge Niels Jørgensen blot var en foreløbig forespørgelse, ønskede flertallet ikke at imødekomme:
– Derfor er Venstre med i den samlede oppositions forslag om at kommunen optager drøftelse med ansøger, for at komme nærmere noget konkret.
Den konservative flertalsgruppe stemte alene imod.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top