Noget om samlingsregeringer og formænd fra oppositionspartierne
Af Ove Bjerregaard-Madsen, Glostruplisten Lars Højmark og John Engelhardt åbner, tilsyneladende ubevidst, Skeletskabet eller Pandoras Æske i Folkebladet 25. maj. Man kan vælge at le ad indlæggene, men det vil være at holde vælgerne for nar og i uvidenhed i forhold til indlæggenes emner. En slags samlingsregering har været forsøgt: 2010-2013 Den bestod af tidligere […]

Af
Ove Bjerregaard-Madsen,
Glostruplisten

Lars Højmark og John Engelhardt åbner, tilsyneladende ubevidst, Skeletskabet eller Pandoras Æske i Folkebladet 25. maj.
Man kan vælge at le ad indlæggene, men det vil være at holde vælgerne for nar og i uvidenhed i forhold til indlæggenes emner.
En slags samlingsregering har været forsøgt: 2010-2013 Den bestod af tidligere SF’ere, Venstrefolk, DF’ere, Konservative og undertegnede. En ganske bred koalition.
Ved etableringen 20. november hos John Engelhardt blev der udtalt store samarbejdsord og givet håndslag på gammeldags facon. Tilmed underskrev alle et dokument, hvoraf det fremgik, hvem der skulle bestride borgmesterposten og udvalgsformandsposterne perioden igennem.
På trods af ord, håndslag og underskrifter forsøgte John Engelhardt imidlertid at fratage sin partifælle, Ina-Maria Nielsen, posten som formand for Skoleudvalget. Et forsøg, der kun mislykkedes som følge af indgriben fra Charlotte Brangstrups og undertegnedes side.
Senere gik Høimark hele vejen og indsatte, med sin udslagsgivende konservative stemme, en socialdemokrat som formand for Socialudvalget i stedet for Charlotte Brangstrup.
Når aftaler, håndslag og underskrifter ingen betydning tillægges, når egen politisk opfattelse dominerer, hvordan tror man så, det fremover vil være muligt at få intelligente, ordholdende og retskafne personer til at indgå i samlingsregering?
Også skelettet, en formandspost til oppositionen, er væltet ud. Her udnyttede S og SF John Engelhardts naive tro på, at den ham tilbudte post som formand for Beskæftigelsesudvalget betød indflydelse for Venstre.
Resultatet blev en gidseltilstand med en fastlåst formand, der måtte se sig selv aflevere et Jobcenter i ruiner ultimo 2009.
At rød blok sagde nej til en formandspost efter seneste valg viser, at blokken godt er klar over, at man ikke kan være en effektiv udvalgsformand, når politiske modstandere har flertal og sidder på pengekassen og personalepolitikken.

Svar 1

Af
Leif Meyer Olsen
Gruppeformand, Venstre

Glostrup har aldrig haft en bred samlingsregering omfattende alle partier. I perioden 2010-2013 var der et smalt flertal bestående af Venstre, Dansk Folkeparti, Konservative, Glostrup-Listen samt Charlotte Brangstrup, og i tidligere perioder var der smalle flertal bestående af S og SF.
Der er da masser af udfordringer, når en fælles politik skal fremlægges, og poster skal fordeles. Det vil der være i en bred samlingsregering, og det var der også i flertalsgruppen 2010-2013.
Men vi fik formuleret en 50 punkts plan, som i det store og hele blev gennemført.
2013 var særligt turbulent. Dels fordi Lars Høimark sammen med oppositionen væltede flertalsgruppens socialudvalgsformand. Og dels fordi Bjerregaard og Brangstrup i flere tilfælde offentligt kritiserede kommunalt ansatte for fejl, som ikke var begået. Og hvor øvrige partier såvel som tillidsmanden offentligt måtte sige fra. Men ultimo 2013 lykkedes det os at indgå forlig med S og SF omkring budget 2014. Det endda i et valgår.
Bjerregaards beskrivelse af diverse hændelser afviger meget fra vores opfattelse, og det vil føre for vidt, hvis vi skal korrigere over for Folkebladets læsere. Vi er tilfredse med vælgernes dom i november 2013, og vi arbejder for også i november 2017 at gøre os fortjente til genvalg.

Svar 2

Af
Lars Høimark,
Gadager 41, Glostrup

Jeg tænker faktisk, at Ove Bjerregaard Madsen og jeg på rigtig mange punkter er enige om grundlaget, vilkårene og forudsætningerne i forhold til en samlingsregering.
Min pointe er dog yderligere, at samlingen skal være hele vejen rundt og ikke kun i den ene eller den anden blok.
Endnu engang vil jeg tilkendegive: Glostrup er for lille til blokpolitik. Politikerne har, efter min og rigtig mange vælgeres mening, en forpligtelse til at trække i det politiske arbejdstøj og samarbejde med hinanden. Det er skidt at være vidne til, at man misbruger hinanden til forklaring og som årsag for al nød og elendighed.
Tænk, hvis der efter valget i 2017 kunne opstå en situation, hvor alle valgte politikere og partier kunne bakke op omkring en borgmester, hele Glostrups borgmester, og samtidig reelt fik andel i den politiske udøvende rolle. Hvad skulle der til? Og hvilke forhindringer ville der så være?
Mange ting går helt fint i det daglige, men der er plads til forbedringer, indflydelse og ansvar i forhold til alle Glostrup Kommunes borgere. Forsøg nu at opnå et fælles værdiafsæt til glæde for borgerne i Glostrup.
Held og lykke til alle politikere med valget i 2017.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top