Ny forpagtningsaftale vedtaget
VALLENSBÆK. Onsdag vedtog kommunalbestyrelsen ny forpagtningsaftale for Sportscaféen. Men frygten for gentagelse af opsigelse er stadig til stede

Kommunalbestyrelsen i Vallensbæk havde på sit møde i sidste uge den reviderede forpagtningsaftale for Sportscaféen til debat.
Det blev således besluttet, at Sportscaféen bortforpagtes på markedsvilkår. Ligeledes blev det understreget, at foreninger og private, der ønsker at sælge mad og drikke på Idrætscentrets område i forbindelse med arrangementer, forinden skal aftale dette med Idrætscentrets leder.
Et emne, der har været heftigt debatteret i forbindelse med konflikten mellem den nuværende forpagter og Vallensbæk Kommune, hvor de to parter har haft en forskellige opfattelse af, hvem der må sælge hvad på Idrætscenteret område.
Desuden understreger den reviderede forpagtningsaftale, at der skal finde en dialog sted mellem kommunen og forpagteren.
Jytte Bendtsen (K), formand for Børne- og Kulturudvalget, håber de reviderede regler kan udrydde fremtidige problemer:
– Justeringerne i forpagtningsaftalen handler om at præcisere en række gældende forhold omkring forpagterens virksomhed, så der ikke opstår misforståelser fremover.

Muligt at tjene lidt
Spørgsmålet om, hvem der må sælge hvad på Idrætscentrets område, har fyldt meget i den debat, der har været mellem den nuværende forpagter og Vallensbæk Kommune. Det, håber Jytte Bendtsen, man nu har fundet en løsning på:
– Vores foreninger skal ikke drive forretning. Men hvis de sparer op til for eksempel nye trøjer eller rejser, skal de have mulighed for at samle penge ind via for eksempel salg af drikkevarer, kager osv. Med de nye retningslinjer ønsker vi at styrke dialogen mellem forpagter og idrætscenterets brugere, og vi mener, at det er helt naturligt, at lederen af idrætscenteret tager sig af denne opgave, da han kender alle parter.

Gode vilkår
Under kommunalbestyrelsesmødet tvivlede flere partier på, at man med den nye forpagtningsaftale har fundet en model, der stopper den afgang af forpagtere, der har været i Sportscaféen de senere år.
Om det siger Jytte Bendtsten:
– Jeg tror godt på, at det kan lade sig gøre at drive sportscaféen med overskud. Det har vi set tidligere. Men jeg tror også på, at det kræver, at forpagteren kan se potentialer i at udnytte stedets muligheder, for eksempel sælge take away, catering og afholde selskaber.
Derfor håber, Jytte Bendtsen også, der nu er skabt ro om forpagtningen af Sportscaféen:
– Det er ikke gavnligt for nogle parter, at vi skal igennem så mange forpagterskift. Men vi kan jo ikke stavnsbinde en forpagter, så med præciseringerne i forpagteraftalen håber jeg, der er grundlag for at langt og frugtbart samarbejde.

Beregninger ønskes
En af dem, der frygter, at Vallensbæk Kommune hurtigt kan komme i samme situation, er Niels Jørgensen (V):
– Da vi desværre efterhånden har et ret så stort erfaringsmateriale fra forpagtere, som har måttet opgive at drive Sportscaféen, ud fra det væsentligste formål at drive en Sportscafé for brugere af Idrætscenteret, er det set med mine øjne indlysende, at kommunen må have nogle økonomiske beregninger, som sandsynliggør, at vi ikke hurtigt kommer i samme situation, som så mange gange før.
Desuden mener Niels Jørgensen, at det er afgørende, at Vallensbæk Kommune støtter Sportscaféen ved at bruge den:
– Når vi stiller krav om, at Sportscaféen skal have åbent såvel dagtimer som aftentimer, stiller det store krav til personale og bemanding. Der skal en vis omsætning til, og det har vist sig umuligt i Vallensbæk uden kommunal støtte i form af at lade Sportscaféen stå for leverance af mad og drikkevarer til fælles kommunale arrangementer, samt forskellige foreningers brug af Idrætscenteret hvor der også vil være en form for forplejning inde over.
Og det har ifølge Niels Jørgensen ikke fundet sted hidtil:
– Selvfølgelig må prisniveauet for de tilbudte ting forudsættes at være på forretningsbaserede konkurrencemæssige vilkår. Disse arrangementer har desværre ikke været tilbudt den hidtidige forpagter, hvilket mig bekendt er en stor medvirkende årsag til, at forpagteren ønskede at stoppe samarbejdet.

Ikke begejstret ja
Dansk Folkeparti stemte også for den nye forpagtningsaftale. Men ikke uden betænkeligheder i følge Kenneth Kristensen Berth:
– Vores udgangspunkt har været, at vi ville have en anden konstruktion, for eksempel at sportscaféen blev drevet som en eller anden form for beskæftigelsesprojekt eller lignende. Forvaltningen har beskrevet mulighederne, og der er ingen af dem der er ideelle. Da vi samtidig har fået en opfattelse af, at der er et par potentielle nye forpagtere i kikkerten, så accepterer vi, at Sportscaféen forsøges drevet videre mere eller mindre på de eksisterende vilkår.
En tilslutning der dog ikke var ledsaget af begejstring:
– Men jeg vil gerne sige, at vi er meget skeptiske. Det er spørgsmålet om, man kan drive en forretning på de betingelser, som kommunen stiller op. Jeg tvivler.

Flere interesserede
I modsætning til de øvrige partier ser Henrik Rasmussen (K), borgmester, positiv på fremtiden for Sportscaféen:
– Efter vedtagelsen af den reviderede forpagtningsaftale, ser jeg gode muligheder for Sportscaféen
Og Henrik Rasmussen håber dermed, det vil lykkes at finde en ny forpagter:
– Jeg har fået i hvert fald fem positive tilkendegivelser i forhold til forpagtningen. Men nu må vi se, om det i sidste ende bliver til ansøgninger.

Der var enighed om, at Vallensbæk Kommune vil tage hånd om Sportscaféen, indtil ny forpagter starter, og der er indgået aftale om, at den nuværende forpagter stopper før tiden, sandsynligvis 31. juli.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top