Tissepatruljer stemt ned
VALLENSBÆK. Kommunalbestyrelsen i Vallensbæk er enig om, at gode toiletforhold på skolerne er vigtig. Men DF var alene om at ville indføre tissepatruljer

Da kommunalbestyrelsen i Vallensbæk afholdt sit junimøde i sidste uge, var der bred enighed om, at toiletforholdene på byens skoler er et vigtigt emne. Men til trods for dette, ville de andre partier i kommunalbestyrelsen ikke bakke op om Dansk Folkepartis forslag om at indføre tissepatruljer på skolerne.
Således sagde Jytte Bendtsen (K), formand for Børne- og Kulturudvalget:
– Jeg er enig i, at toiletterne ikke altid er lige lækre, men at oprette tissepatruljer er ikke bare uværdigt – det er også uansvarligt. Vi skal lære børnene at holde toiletfaciliteterne rene, ikke at kontanthjælpsmodtagere tørrer op efter dem.

Ikke rynke næse
I sidste uge kunne Folkebladet beskrive flere initiativer, der allerede er sat i gang på skolerne, for at komme problemerne til livs. Og det glæder Jytte Bendtsen, at skolerne har fokus på problemet:
– Skolerne skal fortsætte allerede igangsatte initiativer og dele erfaringer med hinanden. Men jeg er selvfølgelig ikke tilfreds, før toiletternes stand er så gode, at både børn og ansatte vil bruge dem uden at rynke på næsen.
Og Jytte Bendtsen kan godt forstå, de skolebestyrelsesformænd, der i sidste uges udgave af Folkebladet luftede ønsket om, at der sker noget på området:
– Jeg kan godt forstå deres bekymring. Jeg synes heller ikke altid det er lige rart at benytte faciliteterne. De peger begge på, at der behov for både renovation og adfærdsændringer. Jeg ved, at skolebestyrelserne arbejder på adfærdsændringer, og så må vi politikere undersøge, om vi kan gøre noget i forhold til renovering af de toiletter som mangler. I forbindelse med ombygning af Pilehaveskolen og Egholmskolen er der kommet flere nye toiletter.

Vigtigt men er i gang
Niels Jørgensen fra Venstre gav Dansk Folkeparti ret i, at toiletforhold er et væsentligt emne at forholde sig til. Alligevel kunne han ikke bakke op om forslaget om at indføre tissepatruljer:
– DF har da helt ret i, at der er et problem på vore skoler, omkring at toiletterne hen over dagen bliver lidet charmerende, ja direkte uhumske. Et problem, som har været kendt i mange år, nærmest generationer. Så punktet er særdeles relevant, men også et punkt vi har rimelig stor fokus på i forvejen.
Desuden mente Niels Jørgensen, at forslaget fra Dansk Folkeparti ikke var et ægte forsøg på at løse problemet:
– DFs forslag, her som ved flere andre lejligheder, er set med mine øjne ret så populistiske. Fremfor som forslag i KB, ville det have været naturligt at lade det sagsbehandle i udvalget først. Og så med et løsningsforslag om at indføre en gangkone, eller fast vagt på toiletterne, som reelt set er helt urimeligt og urealistisk at etablere. – Også selv om vi kunne bruge en omkostningsneutral ordning med etablering af nyttejob som kan besættes af kommunens kontanthjælpsmodtager.

Hvad foreslår de andre?
At de andre partier således blankt afviste forslaget fra Dansk Folkeparti, ærgrede Kenneth Kristensen Berth (DF):
– Det er dybt ærgerligt, at de andre partier ikke vil være med til dette forslag. Alle erkender, at vi har et stort problem med, at vores børn ikke vil bruge de toiletter, der er på skolerne, fordi de er for uhumske. Men når DF så kommer med et forslag, der kan afhjælpe problemet, så bliver det skudt ned.
Således mente Kenneth Kristensen Berth, at de andre partier i kommunalbestyrelsen ikke forholdt sig til det reelle problem:
– Og kommer der så andre forslag. Nej, det gør der ikke. Borgmesteren siger, at problemet er uløseligt. Ergo skal forældre og børn finde sig i uhumske toiletter på permanent basis. Det er jo i sig selv fantastisk, men så ved borgerne da, hvad de stemmer på, hvis de stemmer på Konservative. Ingen løsning på uhumske toiletter derfra.

Nyttejob og børneattest
De konservative argumentrede under mødet for, at det ville blive besværligt at indføre tissepatruljerne. Det kunne Kenneth Kristensen Berth ikke forstå:
– De konservatives grund til ikke at ville være med er, at det vil være administrativt tungt. Det forstår jeg slet ikke. Hver gang der bliver ansat en ny medarbejder på skoler eller i daginstitutioner skal der jo også indhentes en børneattest på vedkommende. Ud over det kan jeg slet ikke se, hvordan dette forslag administrativt skulle skille sig ud fra de nyttejobs vi i forvejen har, hvor legetøj i børnehaverne eksempelvis bliver vasket.
Også Socialdemokraternes argument om, at der var tale om uværdige jobs, havde Kenneth Kristensen Berth ringe forståelse for:
– Socialdemokratiet mener, at vi med forslaget bare vil genere og ydmyge kontanthjælpsmodtagere mest muligt. Der er ikke noget ydmygende ved at gøre rent. Det er lige så fint et job som at være politimand eller folketingsmedlem.

Det var kun Dansk Folkepartis to medlemmer af kommunalbestyrelsen, der stemte for forslaget.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top